Čtvrtek, 7. července, 2022

Odpůrci očkování věří konspiračním teoriím, ukazuje studie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pokud jste přesvědčeni o tom, že očkování je škodlivé a způsobuje řadu zdravotních problémů, velmi pravděpodobně věříte také tomu, že teroristický útok 11. září 2001 zinscenovaly americké tajné služby, princezna Diana byla plánovaně zavražděna a tajné seskupení elit Nový světový řád (NWO) ovládá dění po celém světě. Také vám může připadat, že očkování je omezení demokracie, či nástrojem k tomu, jak ovládnout masy. Ne, to opravdu není náhoda. Jak potvrzuje studie nedávno publikovaná v žurnálu Health Psychology, zaměřená na kořeny postojů odmítající očkování, víra v konspirační teorie a odpor k očkování spolu souvisí.

 

Když před pár dny Český klub skeptiků Sisyfos spustil na sociálních sítích #provaxchallenge s cílem ukázat, jak je i dnes očkování samozřejmou a důležitou součástí života lidí i zvířat, trvalo jen několik málo hodin, než se v reakcích objevily první konspirační teorie. „Byly, jsou a budou to opakované variace na téma, kdo nás platí, zda Soros či Big Pharma, či se záměrně utajují informace o tom, jaké závažné vedlejší účinky očkování má a podobně,“ popisuje Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos a iniciátor #provaxchallenge. S tímto hashtagem sdílí lidé fotografie sebe, svých dětí či domácích mazlíčků při očkování, po něm či s očkovacími průkazem. „Přidejme tedy k suchým vědeckým argumentům a statistikám i svůj příklad! Ukažme, že my se očkování nebojíme, že se očkujeme a že nám očkování neubližuje! Pomozte nám v roce 2018 zvýšit povědomí o počtu dětí a dospělých, které očkování chrání. #provaxchallenge,“ stojí mimo jiné ve výzvě.

Ta mimo jiné upozorňuje na to, že vlivem „emotivního převálcování faktů“ ze strany členů antivakcinačních hnutí, má řada lidí obavy z očkování sebe a zejména svých dětí. Nemalou roli v odmítání očkování hraje také chybějící zkušenost s nemocemi, proti kterým se očkuje, a také přijímání nepravd šířených nejrůznějšími „alternativními“ odborníky“ ze strany široké veřejnosti. Právě na vysvětlení toho, proč řada lidí tak snadno uvěří nejrůznějším nesmyslům o očkování a jakým dalším klamům v podobě konspiračních teorií lidé podléhají, se zaměřila studie týmu z University of Queensland. Výsledky této práce pak byly publikovány v žurnálu Health Psychology. Podle ní existuje souvislost mezi tím, když lidé odmítají očkování a konspiračními teoriemi, například o tom, že tajné seskupení elit Nový světový řád (NWO) ovládá dění po celém světě. Studie vychází z dat získaných o celkem 5 tisících osob z 24 zemí světa. Vůbec nejsilnější vazba mezi odporem k očkování a vírou v konspirační teorie se pak ukázala v těchto zemích: Austrálii, Kanadě, Německu, Velké Británii a USA, tedy v ekonomicky silných a blahobytných státech.

Když fakta nestačí…

I když je očkování jedním z nejvýraznějších pokroků medicíny, je stále náročnější přesvědčit veřejnost o jeho významu. Až příliš mnoho lidí uvěřilo tomu, že očkování je zbytečné nebo dokonce nebezpečné. Mnohdy v dobré víře, že pro své děti dělají jen to nejlepší, nenechají je očkovat. Toto rozhodnutí má ale velmi konkrétní důsledky. Polozapomenuté infekce se vrací. Příkladem jsou spalničky, které by teoreticky mohly být díky očkování zcela eradikovány stejně jako pravé neštovice. Místo toho ale počet nemocných přibývá, a to právě ve vyspělých a bohatých státech světa, kde si rodiče „mohou dovolit“ své děti neočkovat. „Proočkovanost populace proti spalničkám totiž klesá a zároveň je velmi snadné infekci šířit napříč jednotlivými státy. „Infekce se i nadále říší, přestože se jedná o onemocnění plně preventabilní očkováním,“ připomíná britský deník The Independent. Situace v Evropě dokonce došla tak daleko, že americký úřad Centres for Disease Control and Prevention dokonce vydal varování pro cestovatele, kteří se chystají do Řecka, Itálie či Velké Británie. Obyvatelům USA, kteří se chystají vycestovat do těchto zemí, a nebyli proti infekci očkováni či neprodělali toto onemocnění v dětství, pak doporučuje před cestou očkování. Obdobné doporučení pak úřad vydal i před cestami do Indonésie či Demokratické republiky Kongo. Více jsme o šíření spalniček v Evropě a příčinách současných epidemií v Evropě psali zde.

Za šířením (nejen) spalniček v blahobytných zemích je pokles proočkovanosti, který umožňuje šíření infekce. Jak upozorňuje americký web Sciencebasedmedicine.org, když se zdravotníci setkají s otázkami ohledně očkování, typicky reagují tak, že shrnou fakta. Vědecky podloženými informacemi se snaží vyvracet mýty a nesmysly o očkování, což ale pro řadu lidí nemůže být přijatelné. Jednoduše proto, že „nerozumí vědeckému jazyku“ a nechápou, že anonymní příběhy sdílené na internetu nemají tutéž váhu jako výsledky kvalitně provedených vědeckých studií. „Měli bychom se na antivakcinační nálady podívat jako na projev či symptom základních pocitů a postojů, které nemusí přímo souviset s očkováním,“ popisuje Sciencebasedmedicine.org. Podle tohoto webu je třeba porozumět obavám, a dokonce i názorům na svět, které vedou k odmítání očkování. Právě touto cestou se vydaly úvahy autorského týmu z University of Queensland, jenž zpracoval studii zaměřenou na souvislosti mezi odmítáním očkováním a životními postoji. Výsledky studie jsou více než zajímavé.

Očkování jako jedna velká konspirace

Do studie byli zahrnuto více než 5 tisíc osob z 24 zemí světa, včetně Velké Británie, Francie, Austrálie, Indonésie nebo Polska. Jejich odpovědi na připravený dotazník pak byly následně analyzovány s cílem zjistit, zda a případně jaké názorové souvislosti má odmítání očkování. U lidí zapojených do studie byla zjišťována míra souhlasu s celosvětově rozšířenými konspiračními teoriemi ohledně atentátu na amerického prezidenta J. F. Kennedyho, smrt princezny Diany, teroristické útoky z 11. září 2001 a existence Nového světového řádu (NWO), tedy domnělého spiknutí elit ovládající celosvětové dění. Současně se autoři a autorky studie zajímali o to, jak dalece cítí dotazovaní znechucení či obavy v případě, že se dostanou do kontaktu s injekční jehlou či vidí zkumavku se svou vlastní krví. Vědecký tým se rovněž zajímal o to, jak respondenti zvládají situace, když ostatním sdělují nekonformní myšlenky či jak dalece souhlasí s tvrzeními, jako například „zašli jsme příliš daleko v prosazování stejných práv pro všechny této zemi“, „vláda až příliš zasahuje do našeho každodenního života“ či „někdy je třeba, aby vláda přijala takové zákony, které lidi ochrání před tím, aby si ublížili“. Součástí dotazníků byla také tvrzení týkající se očkování, u nichž respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu. Mezi nimi byla například tato tvrzení „děti dostávají více očkování, než je pro ně dobré“ nebo „je lepší, když si dítě vytvoří imunitu proděláním nemoci než očkováním“. Vědecký tým se rovněž zajímal o obavy spojené s očkováním, které se týkají bezpečnosti a spolehlivosti vakcín.

Jak ukázaly už předchozí studie, k webům poskytujícím zavádějící a nepravdivé informace o očkování, konspirační teorie patří. Mezi nejčastěji zmiňovanými jsou, že „Big Pharma“ a jiné zájmové skupiny zveličují výhody očkování, zatímco nebezpečí s ním spojená záměrně tají. „Stránky odpůrců očkování neinformují o očkování objektivně, ba co hůř, jsou plné dezinformací. Jejich autoři jsou už dávno rozhodnutí o tom, že očkování je neúčinné a nebezpečné, a podle tohoto svého přesvědčení tvoří i obsah pro veřejnost bez ohledu na kvalitu či důvěryhodnost předkládaných informací,“ vysvětloval v roce 2015 lékař Tomáš Ondriga, který se jako jeden ze skupiny Lovci šarlatánů věnuje nesmyslům a dezinformacím šířených na internetu a sociálních sítích, souvislosti spojené informacemi, jimž jsou vystaveni lidé znejistění ohledně očkování svých dětí. Studie provedená týmem z americké Bloomberg School’s Department of Health, Behavior and Society ukázala, že se odpůrci očkování spoléhají na značně pochybné zdroje informací, více zde.

Také již byla prokázána souvislost mezi odporem k očkování a odporem ke geneticky modifikovaným potravinám. Tato nová studie je ale vůbec první, která se zaměřila i na souvislost s vírou v konspirační teorie. Mimo jiné prokázala, že právě pro ty, kteří věří konspiračním teoriím, jsou konsenzuální a vědecky podložené informace o bezpečnosti a účinnosti očkování „důkazem“, že „pravda“ je přesně opačná. Jejich konspirační myšlení je utvrzuje v představě, že musí jít o „spiknutí“, a to je pro ně přijatelnější než vědecky podložená fakta. Pracovat s přesvědčením lidí věřících v konspirační teorie je pak podle autorského týmu studie obtížnější než se věnovat osobám, u nichž očkování vyvolává úzkost kvůli použití injekčních jehel. Právě pochopení toho, proč řada lidí odmítá očkování je pak podle autorů a autorek klíčem k tomu, jak vytvořit efektivní komunikační strategie na podporu očkování směrem k veřejnosti.

Věřím, že všechno je jinak a očkování škodí

Přesvědčení, že očkování je nebezpečné a skutečné informace o jeho dopadech jsou utajovány, se nijak nevyhýbají ani Česku. Ke konkrétním příkladům patří například hoax o údajně očkováním poškozených dětech, u nichž se rozvinul autismus a přestaly chodit, na Karvinsku v roce 2015, který musel vysvětlovat SÚKL (psali jsme zde). O rok později se pak nejen na sociálních sítích a mezi odpůrci očkování šířila informace o tom, že na Hodonínsku zemřelo dítě kvůli očkování a tato „skutečnost“ je cíleně ze strany farmaceutických firem utajována. Následné policejní vyšetřování ale ukázalo, že dítě bylo zavražděno vlastní matkou, která byla za tento trestný čin odsouzena (více zde). Na Slovensku pak krajně pravicová strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko požadovala zrušení povinného očkování a odůvodňovala to jednak tím, že „očkování je nacistické zvěrstvo“ a odvolávala se na  „odbornou literaturu“, jejímiž autorkami jsou mimo jiné známí čeští šiřitelé bludů o očkování lékařka Ludmila Eleková a profesorka Anna Strunecká. „Očkovanie spôsobuje alebo je spúšťačom takých chorôb a poškodení zdravia, ako je: autizmus, detská cukrovka, meningitída, rakovina mozgu, rakovina centrálneho nervového systému, rakovina kostí, rakovina lymfatického systému, rakovina pľúc, neurologické ochorenia, poškodenia mozgu a nervovej sústavy, epilepsia, poruchy štítnej žľazy, skleróza, poruchy správania a pozornosti, alergie, poruchy imunity, dyslexia alebo astma,“ stálo v důvodové zprávě by se „měly vytvořit podmínky pro svobodné rozhodování občanů o očkování“. Marian Kotleba, předseda strany, která mimo jiné „bojuje“ proti uprchlíkům, Romům, EU, NATO či údajnému židovskému spiknutí, se tak stal pro slovenské odpůrce očkování kladným hrdinou (také jsme psali).

Výsledky nové americké studie ukazující na souvislost mezi antivakcinačním hnutím a vírou v konspirační teorie nijak nepřekvapily Petra Nutila, zakladatele portálu Manipulátoři.cz, a také autora knihy Média, lži a příliš rychlý mozek: Průvodce postpravdivým světem. „Společným jmenovatelem je hluboká nedůvěra v ‚oficiální‘ výklad světa či vědecké poznatky. Každý z nás si den po dni, rok po roce vykládá svět, interpretuje jej a poměřuje se s ním. Někdo ho přijímá a snaží se v něm uplatnit, vyniknout, či jej posunout k lepšímu. To je model participativního přijímání. Na opačném pólu stojí ti, kdo svět vnímají primárně jako nehostinné, nedůvěryhodné, nepřátelské místo plné lži a klamu. To je model vymezení se vůči němu. Vtip je v tom, že svět je přesně takový, jaký věříme, že je. Vnější i vnitřní. A vždy v něm najdeme to, v co věříme, že v něm je,“ vysvětluje Petr Nutil.

Pokud se tedy někdo dostane do takového stádia nedůvěry k „oficiálním světu“, že začne pochybovat a přestane v něj věřit, roste pravděpodobnost, že začne naslouchat dalším informacím s touto „všeobjímající lží“ souznící. „Věřím-li, že vlády nám lžou, že za událostmi stojí ilumináti, reptaliání nebo jiná tajná skupina, prostě že ‚všechno je jinak‘, pak je pravděpodobné, že nebudu věřit ani vyjádřením jiných oficiálních míst – kupříkladu o prospěšnosti očkování, protože si snadno dohledám, že za ním přece stojí farmaceutická lobby či ještě něco horšího… Takový myšlenkový proces je sice snadno přehledný a dává nám jednoduché odpovědi na složité otázky, problém ale je, že takové odpovědi jsou často nesprávné, že nás zaslepuje vůči skutečnosti, která je vždy bohatší, pestřejší a komplikovanější…,“ uzavírá.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY