Úterý, 22. června, 2021

Princ Charles propaguje homeopatii. Je to obchodník s deštěm, kritizuje ho profesor Ernst

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Následník britského trůnu opakovaně využíval svého vlivu, aby „alternativní“ medicína byla součástí britského zdravotnictví. Mimo jiné loboval u ministrů zdravotnictví za vznik seznamu „holistických praktiků“ a tlačil na to, aby šlo více veřejných peněz na úhradu homeopatik. Edzard Ernst, emeritní profesor University of Exeter, patří k jeho nejhlasitějším kritikům, i když jej to málem stálo kariéru. Jeho nová kniha „More Harm than Good? The Moral Maze of Complementary and Alternative Medicine“ odhaluje další detaily toho, jak vážné důsledky Charlesova podpora „alternativní“ medicíny má.

 

Už třináct let stojí proti sobě. Princ Charles, následník britského trůnu, a profesor Edzard Ernst. Zatímco první z nich dělá vše proto, aby britské zdravotnictví zmítané řadou problémů a stále bojující s nedostatkem finančních prostředků, investovalo do „alternativní“ medicíny, druhý neúnavně poukazuje na to, na jak vratkých základech šarlatánství stojí. Nyní profesor Ernst vydal knihu s názvem „More Harm than Good? The Moral Maze of Complementary and Alternative Medicine“ a v ní popisuje, jaké škody způsobuje Charlesova podpora nejrůznějších „alternativních“ diagnostických a léčebných metod. „Nemůžeme mít ‚alternativní‘ medicínu jen proto, že se líbí princovi Charlesovi. To není v zájmu pacientů. Kvalita výzkumů (pozn. redakce: na něž se příznivci „alternativní“ medicíny odvolávají) není jen špatná, ale je zoufalá,“ uved profesor Ernst pro britský deník The Telegraph. Podle něj jsou v současnosti ignorovány škody, které „alternativní“ medicína způsobuje.

Podle doktora Kevina Smithe, který spolupracoval s profesorem Ernstem na vydání knihy, a působí na Abertay University v Dundee, jsou obavy z toho, jaké dopady má jednání prince Charlese, zcela na místě. Oficiálně je následníkem britského trůnu, tedy budoucím králem, a jako takový má nemalý vliv.  „Měli bychom začít uvažovat o ‚celostní‘ či ‚alternativní‘ medicíně jako o podobně kontroverzním průmyslu, jako jsou produkce tabáku, pornografie nebo hazard,“ dodal Smith.

Princ mluví s mnoha odborníky, oponuje jeho mluvčí

Podle mluvčího Clarence House, tedy oficiálního sídla prince Charlese, není nijak překvapivé, že následník trůnu má odlišné názory. Nicméně kniha jeho postoje prý zkresluje. „Princ Charles věří, že bezpečná a účinná celostní medicína je nezbytnou součástí každého systému zdravotní péče, pokud jsou její přístupy integrovány s konvenčními postupy. Bohužel tato kniha nechápe a zkresluje tyto postoje, k nimž princ došel po mnoha letech poté, co hovořil s mnoha odborníky v různých oblastech medicíny,“ konstatuje mluvčí.

Následník britského trůnu princ Charles. Foto: Wikimedia

Princ Charles je dlouholetý a velmi urputný zastánce „alternativní“ medicíny. Už v 80. letech 20. století loboval za to, aby chiropraktici a osteopaté dosáhli oficiálního uznání ze strany státu, což se na začátku 90. let skutečně stalo. V roce 1982 se princ stal čestným prezidentem British Medical Association a při slavnostní večeři tehdy uvedl: „Po staletí bylo léčitelství praktikováno lidovými léčiteli, kteří byli vedeni tradiční moudrostí, jež vidí nemoc jako poruchu celého člověka, zahrnující nejen tělo pacienta, ale i jeho mysl, jeho sebepojetí, jeho závislost na sociálním a fyzickém prostředí a jeho vztah k vesmíru.“ Přítomní lékaři byli natolik v šoku, že si následně vyžádali podrobnou zprávu věnovanou „alternativní“ medicíně a dostupným důkazům na toto téma. Tato zpráva jednoznačně odsoudila šarlatánství. Nicméně princ Charles dál pokračoval ve své práci a v roce 1993 založil vlastní nadaci Foundation for Integrated Health. Ta však musela v roce 2010 skončit svou činnost kvůli obviněním z finančních podvodů a praní špinavých peněz.

V roce 2000 se pak princ Charles ve svém otevřeném dopise adresovaném deníku The Times dožadoval toho, aby různé postupy „alternativní“ medicíny byly hrazeny z prostředků britského zdravotnictví a současně aby na jejich výzkum šly veřejné peníze. „Velká obliba nekonvenčních přístupů naznačuje, že lidé jsou buď nespokojeni s ortodoxním zacházením, anebo takto nachází skutečnou úlevu. Ať už je to jakkoliv, pokud tyto terapie fungují, měly by být více přístupné v rámci veřejného zdravotnictví,“ napsal tehdy. O rok později pak zveřejnil své plány na vybudování nemocnice, jež by využívala „celostní“ přístupy. Toto zdravotnické zařízení mělo mít sto lůžek a nabízet mimo jiné homeopatii, ajurvédu a akupunkturu, a to opět hrazené z veřejných peněz. „Alternativní“ nemocnice však nikdy nevznikla. V roce 2004 pak propagoval Gersonovu dietu, postavenou na vegetariánství a provádění kávových klystýrů jako metodu léčby rakoviny. „Vyzývám vás, abyste svou moc využíval velmi uvážlivě, pokud radíte pacientům s život ohrožujícím onemocněním, aby spoléhali na neprověřené terapie,“ reagoval tehdy přední britský onkolog profesor Michael Baum ve svém otevřeném dopise v British Medical Journal.

Alternativní medicína by měla mít více prostoru, tvrdí princ

Princ Charles ve své podpoře „celostní“ medicíny byl aktivní také na mezinárodním poli. V roce 2006 pronesl na zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě projev, v němž požadoval, aby „alternativní“ medicína získala významnější místo ve zdravotnictví. Každý členský stát WHO by podle něj měl vypracovat svůj vlastní plán, jak „alternativní“ medicínu integrovat do svého zdravotnického systému. Na jeho projev reagovalo otevřeným dopisem třináct nejvýznamnějších britských lékařů a vědců a vyjádřili své obavy ze „způsobů, jimiž jsou v systému britského zdravotnictví propagovány neprověřené nebo již vyvrácené léčebné postupy“. V roce 2009 také princ Charles přesvědčoval tehdejší vládu, aby zajistila dostatečnou ochranu pro „bylinné přípravky“ a o dva roky později představil svou vlastní řadu bylinných a detoxikačních tinktur. Tehdy jej profesor Edzard Ernst veřejně označil za „obchodníka s deštěm“ a „šarlatána“.

Profesor Ernst, vědec, který princi Charlesovi už řadu let vzdoruje a riskuje tak živobytí. Foto: Wikimedia

V roce 2013 pak princ Charles představil svou vlastní vizi zdravotnického systému. Podle něj by společnost měla akceptovat širší pojetí zdraví. Tedy je z jeho pohledu chybou, když se medicína snaží léčit pouze projevy onemocnění. Naopak by měla začlenit také mysl a ducha člověka. V témže roce také pozval do Velké Británie několik populárních představitelů „alternativní“ medicíny, aby diskutovali o tom, jak lépe tyto metody propojit se zdravotnickými systémy v různých zemích světa.

Princův přístup však má velmi konkrétní důsledky, jak ve své nové knize ukazují profesor Ernst a doktor Smith. Příkladem je irisdiagnostika, šarlatánská metoda postavená na tom, že podle barvy a skvrn v oku lze určit celkový zdravotní stav člověka. „Tyto metody vedou k nepřijatelně vysokému počtu falešně negativních nebo falešně pozitivních diagnóz. V prvním případě pacient dostane diagnózu, kterou ve skutečnosti netrpí. V druhém může být přehlédnuto onemocnění, které dokonce může pacienta zabít. Vzhledem ke skutečnosti, že důkazy o irisdiagnostice a dalších ‚alternativních‘ diagnostických metodách jsou negativní nebo zcela chybí, proč je následník trůnu obhajuje? Neví, že má značný vliv a ohrožuje zdraví těch, kteří mu důvěřují?,“ ptají se autoři.

Princ Charles jako „důkaz“ fungování homeopatie

Právě princ Charles je pro řadu příznivců „alternativní“ medicíny sám o sobě „důkazem“, že tato cesta je správná. Například český web Svět homeopatie v článku „Princ Charles a homeopatie: blázen nebo revolucionář?“ tvrdí, že „podpora prince Charlese vedla k výraznému nárůstu počtu pacientů, kteří se o podobnou léčbu začali zajímat“. Na královskou rodinu a jmenovitě prince Charlese se odvolává také český homeopat Rudolf Sehnal. „Britská královská rodina je zřejmě nejznámějším evropským propagátorem homeopatie. Homeopatii používají jako primární léčebnou metodu a podporují její rozvoj. Princ Charles je například patronem Glasgow Homeopatic Hospital,“ píše na svých stránkách Homeopatie-sehnal.cz, kde mimo tvrdí, že homeopaticky lze léčit i rakovinu. Sám „léčí“ mimo jiné epilepsii, glaukom, slabou erekci i lupénku.

K příznivcům prince Charlese celkem pochopitelně patří také Rachel Robertsová, ředitelka Homeopathy Research Institute, tedy homeopatického výzkumného institutu: „Královská rodina má obrovské zdroje a přístup ke všem lékům, ale přesto sahají po homepatii. Proč by ji používali, kdyby nefungovala?,“ tvrdila deníku The Telegraph. Sama vidí prince Charlese jako revolucionáře, který si pevně stojí za svými myšlenkami bez ohledu na názory ostatních. „Dává homeopatii hlas,“ dodala.

Zcela konkrétně princ Charles „dává homeopatii hlas“ také tak, že v roce 2005 pověřil ekonoma Christophera Smallwooda sestavením zprávy, jež by zhodnotila dopady zavedení „alternativní“ medicíny do britského systému zdravotnictví. Ne náhodou tato zpráva konstatovala, že pokud by homeopatii praktikoval každý desátý britský rodinný lékař, přineslo by to úsporu 480 milionů liber a až 3,5 miliardy liber by se údajně ušetřilo, pokud by byla „alternativní“ medicína integrována do britského zdravotnického systému. Nicméně tato předpověď se nenaplnila a naopak homeopatie přestává být ve Velké Británii hrazená z veřejných peněz a to i přesto, že sami homeopaté si stěžují, že dojde k ohrožení zdraví pacientů.

Pro samotného profesora Ernsta má však pozornost, kterou věnuje princ Charles „alternativní“ medicíně, ještě další důsledky. Jeho soukromý tajemník sir Michael Peat se z pozice předsedy princovy nadace Foundation for Integrated Health obrátil na vedení univerzity, kde profesor Ernst působil a inicioval jeho vyšetřování, údajně kvůli tomu, že zveřejnil tajné dokumenty. Stalo se tak proto, že profesor Ernst hlasitě kritizoval výše uvedenou zprávu. Sám princ Charles však popřel, že by s tímto dopisem měl cokoliv společného. Profesor Ernst byl nakonec očištěn, byť to pro něj znamenalo neustále se obávat, zda nepřijde o svou práci. Sám pak popisuje 13 měsíců trvající vyšetřování jako nejhorší období svého profesního života. „Myslím, že se jedná o zneužívání moci. Není jeho práce toto dělat. Princ Charles není politik, ale budoucí král, a tato role je jasně definovaná, což se nesmí míchat s medicínou, politikou nebo čímkoliv dalším,“ uvedl profesor Ernst již dříve pro deník The Guardian.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY