Konference o zdravotnických prostředcích utvoří můstek mezi odbornou přípravou legislativy a parlamentní koncovkou

"Nastala doba, kdy s ohledem na dramatické změny v regulaci zdravotnických prostředků v Evropské unii, je nezbytné udržovat dialog mezi všemi subjekty napříč odbornou veřejností," říká Jakub Král. Foto: Archiv

Za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dalších významných osobností českého zdravotnictví se 12. června uskuteční Konference Zdravotnické prostředky 2018 – aktuální vývoj české a evropské legislativy, kterou pořádá společnost Porta Medica. Zaměří se mimo jiné na úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, která je aktuálně předmětem nové legislativní úpravy a nachází se nyní před projednáváním v parlamentu. Konference tak vlastně završí odbornou a pracovní část přípravy novely zákona. Jako koordinátor se na přípravě novely podílel i Jakub Král, spoluorganizátor konference, položili jsme mu proto několik otázek.

 

Komu je konference určena?

Odborné veřejnosti, která se zajímá o oblast zdravotnických prostředků, přičemž dominantně tam budou zastoupeni dodavatelé, ať už jsou to výrobci, nebo distributoři, částečně zdravotní pojišťovny a také účastníci z nemocnic.

Nejen na tuto akci, ale k přípravě zákona, zvete pacientské organizace, proč?

Není úplně šťastné, pokud se pacienti konfrontují s legislativou až v závěrečné fázi v poslanecké sněmovně nebo v senátu, když už je opředena určitou mírou politiky a zjednodušení. Je lepší pacienty vyzpovídat už při přípravě zákona a celou řadu věcí si vydiskutovat. Za velkou částí problémů, které vznikají v souvislosti se zdravotnickou legislativou a pacientskými organizacemi, stojí nedostatek komunikace a nedorozumění.

Jsou schopni zástupci pacientů porozumět složité problematice zdravotnických prostředků?

Zástupci pacientských organizací, s nimiž jsme se setkali v průběhu prvního pololetí letošního roku, prokázali, že k této agendě mají co říci. Přinášejí praktický pohled, protože jsou konečnými uživateli jednotlivých produktů. Odehráli velmi pozitivní úlohu například v oblasti produktové skladby, tedy přehledu, co je k dispozici na trhu, co jim vyhovuje, kolik těch pomůcek denně potřebují apod. Zároveň plní úžasný komunikační můstek vůči své členské základně, takže jsou schopni od ní získat zpětnou vazbu a zároveň jí doručit zprávu o tom, jak bylo s připomínkami pacientů naloženo. Zatím příprava zákona probíhá nadstandardně dobře. Konference může celý proces úspěšně završit předtím, než se dostaneme do fáze projednávání ve sněmovně.

Program konference lze rozdělit na část, která se týká obecně regulace zdravotnických prostředků a pak na část, zabývající se úhradami. Je to vlastně příležitost dovysvětlit navrhované změny právě ještě předtím, něž přijde jejich celý balík do sněmovny?

Ano, určitě. Dopolední program nemá úplně onu legislativní koncovku, protože – i když se bude muset adaptovat nová evropská legislativa – zatím jsme ve fázi, kdy ještě není k dispozici paragrafované znění, které by mělo nahradit současný zákon o zdravotnických prostředcích. S tím se počítá až v příštím roce. Spíše tedy detailněji rozebereme evropskou legislativu a řekneme si, jaký by měl být harmonogram postupu prací. Zaměříme se také na téma, které se poměrně intenzivně probírá v posledním kvartálu v médiích a tím je další osud českých notifikovaných osob, o němž se má rozhodnout již v blízkém horizontu jednoho, dvou měsíců. Naopak odpoledne bude věnováno legislativní koncovce v oblasti úhrad. Tam jsme díky nálezu Ústavního soudu v situaci, že není času nazbyt a míříme do závěrečné fáze projednávání.

Co si tedy od konference slibujete především?

Konference může propojit pracovní rovinu a rovinu vrcholně institucionální, nebo dokonce politickou Ne vždy je jednoduché udělat poslední krok, kdy už je všechno na pracovní úrovni za všechny instituce odpracováno, tedy za zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, průmysl, ministerstvo, pacienty atd. Nastává fáze, kdy prapor převezmou vedoucí představitelé institucí a politici, tedy zákonodárci. Při tomto přechodu se někdy ztratí jakási podstata, komunikace se zhorší a je tam celá řada problémů, vyplývajících z nedorozumění.  Slibuji si od konference, že tak, jak se nám to dařilo na pracovní úrovni, podaří se poselství změn v oblasti zdravotnických prostředků doručit i těm, kteří je nakonec budou mít ve svých rukách.

Projevili politici zájem o účast?

Získali jsme záštitu například předsedkyně sněmovního zdravotního výboru profesorky Adámkové, která zároveň přislíbila, že se zúčastní diskusního panelu. Řada dalších politiků projevila zájem o konferenci zájmem alespoň o pasivní účast. Konference tedy může přispět k přenosu informací na úroveň zákonodárců, je to určitá nástavba na to, co již proběhlo, mám na mysli seminář v poslanecké sněmovně pro poslance, a podobně proběhl i kulatý stůl na úrovni Senátu. Všechno to zapadá do puzzle, jehož cílem je vydiskutovat všechny relevantní otázky dříve, než se bude hlasovat.

Mohla by tato konference být začátkem jakési tradice?

Aniž bychom to avizovali, tak určitá představa tímto směrem jde, protože zdravotnické prostředky byly historicky velmi upozaďovány a to nejenom na úrovni legislativy nebo priorit institucí, ale i na úrovni konferencí a odborných diskusí. Nastala doba, kdy s ohledem na dramatické změny v regulaci zdravotnických prostředků v Evropské unii, je nezbytné udržovat dialog mezi všemi subjekty napříč odbornou veřejností. Pevně věřím, že naše konference bude mít své pokračování. Mimochodem je součástí dlouhodobého vzdělávacího kurzu pod hlavičkou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a vzhledem k tomu, že ten kurz je tříletý, tak příští i přespříští rok by se měla opakovat, samozřejmě při zohlednění aktuálních témat.

 -cik-

Program konference najdete zde:

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 2018 – program