Minimalizace rizik i škod má být hlavním nástrojem státu v oblasti tabáku

Jindřich Vobořil také doporučuje zvýšit spotřební daň u klasických tabákových výrobků a současně ji snížit u prokazatelně méně škodlivých alternativ. Foto: pxhere

Na včerejším odborném sympoziu a následné tiskové konferenci představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil návrh nové národní strategie. „Vize světa bez drog a návykových látek není reálná. Existuje vysoké procento obyvatel, kteří mají predispozici k návykovému chování. Ať uděláme cokoli, tento problém bude existovat,“ zdůraznil ve svém vystoupení. Nový dokument, nazvaný Národní politika pro oblast prevence škod a rizik spojených s onemocněním návykového chování, představuje výhled na dalších devět let a přináší celkově inovativní přístup k celé problematice.

V oblasti tabákových výrobků je podle Vobořila hlavním cílem minimalizovat negativní dopady závislosti na nikotinu vůči veřejnému zdraví, společnosti i veřejným rozpočtům. Nová politika by se měla opírat o fakta, vědecké závěry a má být realistická. Nový přístup založený na tzv. principu „harm reduction“, tedy snížení škodlivosti, je též v souladu s programovým prohlášením nové vlády. To stanovuje, ze vláda bude při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, a to jak v oblasti prosazování práva, tak i v oblasti omezování poptávky, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách a hazardním hraní.

„Stát by měl mimo jiné informovat veřejnost o možnostech substituce tabáku, neboť již máme dostatečně podložené informace o tom, že je to správná cesta,“ uvedl na tiskové konferenci Jindřich Vobořil. V textu strategie se rovněž hovoří o tom, že „je potřebné zajišťovat dostatečnou informovanost potenciálních uživatelů o možnostech výběru prokazatelně méně škodlivých produktů na trhu“.

V oblasti spotřebních daních hovoří strategie „diferencovaném zatížení tabákových výrobků na základě vědeckých poznatků o míře škodlivosti“. Vobořil tuto představu konkretizoval, když doporučil zvýšit spotřební daň u klasických tabákových výrobků a současně ji snížit u prokazatelně méně škodlivých alternativ.

Na odborném sympoziu vystoupil i Viktor Mravčík, spoluautor nové strategie a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Na adresu tabákových výrobků uvedl, že nová myšlenka snižování škodlivosti je i racionální odpovědí na rozpor mezi ochranou veřejného zdraví na straně jedné a obranou občanských svobod na straně druhé. Dále Mravčík uvedl, že v současnosti již existují nástroje na snižování škodlivosti v oblasti kouření: ať už jde o elektronické cigarety, výrobky fungující na principu zahřívání tabáku či nikotinové náhražky.

V oblasti mezinárodní spolupráce se podle obou expertů situace pozvolna mění. V mnoha zemích se prosazují moderní přístupy, zatímco jinde je postoj k návykovým látkám založen výhradně na represi. Česká republika je podle Viktora Mravčíka často dávaná za příklad racionálního přístupu k závislostem. Jako země jsme signatářem Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, dle nové strategie by i zde ČR měla princip snižování škodlivých dopadů kouření prosazovat.

Jakub Žák