Do výběrového řízení na národního protidrogového koordinátora se hlásí tři lidé

Do výběrového řízení na nástupce končícího národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se přihlásli tři uchazeči: lékař a nynější vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při Úřadu vlády Lucia Kiššová a vedoucí Oddělení zdravotních programů při Odboru zdravotních služeb na ministerstvu zdravotnictví Jarmila Vedralová. Foto: koláž ZD

Národní protidrogový koordinátor a ředitel Odboru protidrogové politiky Vlády ČR Jindřich Vobořil se rozhodl po osmi letech ukončit své působení ve funkci. Vláda hledá náhradu ve výběrovém řízení. Nového koordinátora hodlá najít ještě během prázdnin, jak nám potvrdila mluvčí vlády Petra Doležalová. „Více informací nebudeme poskytovat do doby, než bude oficiálně oznámen výsledek výběrového řízení,“ doplnila. Zdravotnickému deníku se ale podařilo zjistit, že by se výběrová komise měla sejít již 24. července, a známe také jména tří přihlášených kandidátů: Lucie Kiššové, Viktora Mravčíka a Jarmily Vedralové. Zatímco Kiššová a Mravčík jsou mezinárodně uznávaní oborníci na drogovou problematiku a reprezentují kontinuitu dosavadní práce protidrogové politiky vlády, Vedralová je úřednice odboru ministerstva zdravotnictví, který byl opakovaně experty kritizován, ať už třeba za rozdělování dotací nebo bojkot moderního přístupu k léčbě závislostí.

 

Nejznámějším z uchazečů, a to i u laické veřejnosti, je lékař a nynější vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Je uznáván také v zahraničí, podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky. Má bohatou praxi ve vzdělávání kolegů ze zemí, které se připravují na monitorování drogové situace podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), nebo v této oblasti prohlubují svoji kompetenci. Vyučuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v bakalářském a magisterském studijním programu oboru adiktologie (metodologii a drogovou epidemiologii). Pokud jste někdy četli Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice, předkládanou každoročně vládě ČR a EMCDDA, pak právě Mravčík je jejím editorem a hlavním autorem. Má za sebou zkušenosti i z terénu, mj. jako vedoucí centra epidemiologie na Okresní hygienické stanici v Karviné. Má také atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie (IPVZ Praha). V roce 2013 získal doktorát (Ph.D.) v oboru preventivní medicína. Je absolventem mezinárodních kurzů v oblasti epidemiologie a drogové politiky (Portugalsko, Nizozemsko).

Ani další z uchazečů, resp. uchazečka  – Lucia Kiššová – není v odborných kruzích neznámá. Ač inženýrka ekonomie, celý profesní život se zabývá právě protidrogovou problematikou. Od roku 2010 je vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při Úřadu vlády. Je zodpovědná za implementaci a koordinaci národní strategie protidrogové politiky a jejích akčních plánů, hodnocení protidrogové politiky, koordinaci systému kvality/odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek a hazardní hráče a za celou řadu dalších úkolů. Zastupuje Česko na národních i mezinárodních fórech. Začínala v oboru na Slovensku, nejprve jako projektová manažerka tamního Národného monitorovacieho centra pre drogy, v letech 2005 až 2008 pak toto centrum vedla. V té době byla odpovědná například za aktivity společného projektu implementace národního programu boje proti drogám tří zemí – Slovenska, Česka a Německa. Poté začala pracovat pro Českou republiku na implementaci a hodnocení akčního plánu protidrogové politiky a národní protidrogové strategie. Zajímavé je mj. její působení v roli expertky a konzultantky v otázce tvorby a evaluace protidrogové politiky v rámci twinningového projektu Srbské republiky.

Třetí z osob, které se ucházejí ve výběrovém řízení o funkci Národního protidrogového koordinátora, je Jarmila Vedralová. Původně zdravotnická záchranářka získala na Lékařské fakultě v Olomouci titul magistry v oboru zdravotnický management. Dlouholetá úřednice přišla na ministerstvo zdravotnictví ještě za ministra Bohumila Fišera, v současnosti je vedoucí Oddělení zdravotních programů při Odboru zdravotních služeb. Právě v této funkci se stala terčem kritiky kvůli netransparentním pravidlům přidělování peněz na protidrogovou politiku, chybějící informační kampani a službám pro alkoholiky a také chybějící substituci či kvůli dlouhodobému (ne)zajištění financí na protidrogovou problematiku.  Ministerstvo zdravotnictví je navíc kritizováno i za to, že neplní cíle tzv. akčních plánů v oblasti tabáku a alkoholu. V rozhovoru pro Zdravotnický deník práci úředníků MZ nepochválil ani odcházející národní koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj úřednice ministerstva bojkotují moderní přístup k léčbě závislostí a tím vlastně pomáhají například některým tradičním tabákovým výrobkům.

Vobořil je autorem oficiální vládní protidrogové strategie, jak té platné, tak i té pro další léta. Je založena na moderních přístupech boje proti drogám, které vycházejí z principů snižování rizika. Jarmila Vedralová je podle informací ZD spíše zastánkyně konzervativního přístupu, který se ale ve světě příliš neosvědčil. Pokud by zvítězila v konkurzu na nového protidrogového koordinátora, musela by vláda otočit kurz a začít chápat celou problematiku jinak, jenže tím by se dostala do rozporu s názorem odborné veřejnosti (například Společnosti pro návykové nemoci, odborníků z Národního ústavu duševního zdraví, České pneumologické společnosti a samozřejmě mezinárodně uznávaných expertů, kteří dnes pracují pro Úřad vlády). „Často mě ale frustruje, že jako odborníci na danou problematiku přineseme řadu příkladů dobré praxe ze zahraničí, návrhy řešení, strategie a návrhy na akční plány a prostředky, které se mají vyčlenit, ale příliš to nepomáhá. Setkáváme se s blokací z některých úřednických pozic,“ uvedl Vobořil ve zmíněném rozhovoru a dodal: „Právě proto, že jsme odborníci, lékaři a lidé z pomáhajících služeb, tak nemáme potřebu si hájit pozice. Vycházíme ze zkušenosti a jasné moderní evidence v tom, co skutečně pomáhá.“

-cik-