Vliv marihuany na chronickou bolest? Nemusí být takový, jak se dosud myslelo, ukázala australská studie

Účinky marihuany na bolest jsou možná menší, než se doposud myslelo. Australská studie publikovaná v Lancet Public Health neobjevila u pacientů trpících chronickou neonkologickou bolestí užívajících marihuanu žádné zlepšení ani dopad na užívání opioidů. Vzhledem k řadě limitací studie, jako je domácí užívání nelegálně sehnané marihuany, je ale třeba na tomto poli další výzkum. Foto: Maxpixel

Má marihuana léčebné účinky na chronickou bolest, anebo nemá? To je otázka, kterou si položili i australští výzkumníci – a dostali odpověď, která mnohým propagátorům léčebného konopí nepůjde pod nos. Podle studie, která čtyři roky monitorovala pacienty s chronickou neonkologickou bolestí, totiž marihuana úlevu od bolesti nepřináší, ba naopak může problémy zhoršovat. Nutno ovšem poznamenat, že výzkum publikovaný v časopise Lancet Public Health má své mezery. Vzorek pacientů, kteří marihuanu užívali dlouhodobě, totiž není velký, a nemocní obvykle konzumovali konopí z nelegálního trhu, takže složení a síla produktů nebyly pod dohledem. Aby se tedy účinky marihuany na chronickou bolest potvrdily či vyvrátily, budou třeba další studie.

 

Výsledky doposud vůbec nejdelší hloubkové studie zaměřené na zkoumání účinků marihuany na chronickou bolest vyvolávají pochybnosti ohledně toho, zda konopí vůbec ovlivňuje závažnost bolesti nebo případné užívání opioidů. Kontroverzní studie tak jde proti dosavadním poznatkům, které poukazovaly na opak.

Australská studie provedená National Drug & Alcohol Research Center při UNSW Sydney sledovala 1500 účastníků s chronickou neonkologickou bolestí po dobu čtyř let. Všichni pacienti, obvykle s chronickou bolestí krku a zad, neuropatickou bolestí či artritidou s mediánem trvání deset let, přitom měli na zvládání bolesti předepsané opioidy jako oxykodon nebo morfin. Po úvodním interview následoval follow-up po třech měsících a na to byli účastníci kontrolováni formou rozhovoru každý rok. V dotaznících a rozhovorech pacienti uváděli závažnost své bolesti, mentální stav, užívání opioidů a marihuany.

Výsledky ovšem nenašly žádný důkaz, že marihuana snižuje bolest – dokonce studie ukázala, že ti, kdo marihuanu užívali, uváděli oproti ostatním jak vyšší bolest, tak úzkost. „Nenašli jsme žádný jasný důkaz, že marihuana vede ke zmenšení či rušení bolesti nebo ke snížení užívání opioidů či jejich dávky,“ uvádí Gabrielle Campbellová, která studii vedla. „Užívání marihuany bylo u lidí s chronickou neonkologickou bolestí, kteří mají předepsané opioidy, běžné. My jsme ale nenašli žádné důkazy o tom, že by užívání marihuany výsledky zlepšilo,“ konstatují autoři v závěrech studie.

Háčkem dosavadních studií je způsob podání a dávkování

Právě snaha o snižování spotřeby opioidů, které mají řadu nežádoucích účinků a jsou vysoce návykové, je pro mnohé pacienty důvodem, proč sahají po léčebném konopí. Nedávná studie publikovaná v časopise Addiction přitom poukázala na spojení mezi tím, že daný stát legalizoval léčebné konopí, a snížením počtu receptů na opioidy III. stupně (u účinnějších opioidů II. stupně pokles zaznamenán nebyl).

Dosavadní studie na poli léčebného konopí tak ukazovaly spíše opačným směrem (například přínos u dětských epileptiků, více jsme psali zde) a výzkum zaměřený na chronickou bolest pak obvykle měl smíšené výsledky. Důvodem je u řady studií nedostatek specifičnosti a také neschopnost objektivně určit měření pro závažnost bolesti. Jiné výzkumy více zaměřené na specifické dávkování a podávání marihuany ve spojitosti s analgetickým účinkem zjistily, že klíčovým rozdílem v účinnosti bolest ovlivňujícího působení může být nízké versus vysoké dávkování (nejúčinnější v působení proti bolesti byla střední dávka, zatímco vysoká dávka bolest zhoršovala).

Loňské systematické review dosavadního výzkumu provedené National Academies of Sciences přitom dospělo k závěru, že existují významné důkazy o tom, že marihuana je efektivní léčbou chronické bolesti u dospělých – jenže jen v pěti kvalitních studiích. Celkově tak práce pokládá vliv marihuany na bolest za mírný. Review také poukázalo, že variace závěrů jednotlivých studií naznačuje smíchání různých dávek a způsobů podání. Na místě by proto byly další práce, které by se přesně zabývaly nalezením efektivního způsobu konzumace.

Nelegální trh může zkreslovat výsledky

Také nová studie vyvolává další otázky. Zatímco longitudinální analýza nenašla rozdíl v míře bolesti u uživatelů marihuany a ostatních pacientů, v akutních případech selfreporting jednotlivých uživatelů poukazoval na to, že konopí skutečně pomohlo. Studie tak zaznamenala, že průměrné skóre účinnosti marihuany na bolest v rámci selfreportingu bylo sedm z deseti. „Je těžké to rozklíčovat. Jednou hypotézou je, že se zlepšuje spánek a subjektivní kvalita života,“ řekla pro časopis Cosmos Campbellová. „Marihuana může být schopna redukovat zkušenost s bolestí, aniž by snižovala skóre bolesti samo o sobě,“ uvedl podle Buzzfeed další možné vysvětlení Malcolm Hogg, ředitel společnosti Pain Australia. Také dřívější oxfordská studie naznačila, že tableta THC samotnou bolest nezmenšuje, ale činí ji pro pacienta snesitelnější. Data každopádně ukazují, že účinek marihuany na celkovou kvalitu života a utrpení způsobené chronickou bolestí nelze jednoduše měřit tak, že se spočítá akutní závažnost bolesti.

Vůbec největší limitací nové studie ovšem pramení z toho, že většina Australanů zahrnutých ve studii si konopí sháněla ilegálně. To také znamená, že výzkum neshromažďoval data o tom, jak účastníci marihuanu konzumovali a v jaké formě byla. „Tato práce ukazuje, že neregulovaný trh, zdá se, nefunguje. Určitě to ale nedokazuje, že léčebné kanabinoidy na bolest nefungují,“ uvedl pro BuzzFeed David Caldicott, výzkumník z Australské národní univerzity, podle kterého jsou výsledky výzkumů, kde se užívá specifický typ marihuany a podávání probíhá pod lékařským dohledem, velmi odlišné. „Některé lékařské přípravky mají vyšší koncentraci kanabidiolu, mohou mít vyšší dávkování a lepší kvalitu,“ poukazuje podle časopisu Cosmos Michael Farrell, ředitel National Drug & Alcohol Research Center a spoluautor nové studie.

Je také důležité poukázat, že celkový počet účastníků studie, kteří užívali marihuanu, oproti těm, kteří ji neužívali, byl velmi nevyvážený. Celé čtyři roky bylo s výzkumníky v kontaktu 1217 lidí, z nich ale jen šest procent neboli 79 účastníků hlásilo každodenní nebo téměř každodenní užívání marihuany, 16 procent pak uvádělo jakékoliv užití za posledních 12 měsíců.

„S tím, jak celosvětově stoupá užívání konopí pro léčebné účely, je důležité provádět velké, správně nadesignované studie, které budou zahrnovat lidi s komplexními komorbiditami, abychom určili účinnost marihuany na chronickou neonkologickou bolest,“ shrnují autoři nové studie. „Chronická neonkologická bolest je komplexní problém. Pro většinu lidí není pravděpodobné, že by měla jedno jediné efektivní řešení,“ dodává Campbellová.

-mk-