Neděle, 28. února, 2021

Hororové vyhlídky: britské NHS by mohlo do roku 2030 chybět až 350 tisíc zaměstnanců. I kvůli Brexitu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Když šéf ÚZIS Ladislav Dušek v poslední době prezentoval počty českých lékařů a jejich vývoj do budoucna, obvykle konstatoval, že pokud hodně rychle neuděláme potřebná opatření (k nimž jsme naštěstí již přikročili), budeme mít velký problém. V českých nemocnicích přitom už nyní schází kolem tisícovky lékařů a tří tisíc sester. Jenže navzdory stálým nářkům nad nedostatkem personálu na tom ještě zdaleka nejsme tak špatně. Vyloženě hororový scénář totiž nyní přinesli britští odborníci, kteří spočetli, že tamní Národní zdravotní službě (NHS) může do roku 2030 chybět 350 tisíc pracovníků. Už dnes jich schází 66 milionové Británii sto tisíc, z toho deset tisíc doktorů a 40 tisíc sester. Paradoxní ovšem je, že místo aby se Británie snažila počty za každou cenu doplňovat, jen za letošního prvního půl roku nedala víza více než 2300 zahraničním doktorům.

 

„Napříč trusty NHS schází více než sto tisíc zaměstnanců. Podle současných trendů může rozdíl mezi potřebným množstvím personálu a reálnými počty dosáhnout do roku 2030 skoro 250 tisíc. Jestliže ale bude pokračovat nový trend odchodu pracovníků a příliv nově vyškolených lidí a příchozích ze zahraničí dostatečně nevzroste, může se toto číslo vyšplhat do roku 2030 až na 350 tisíc,“ uvádí nová analýza King’s Fund, Health Foundation a Nuffield Trust.

Současný nedostatek je podle autorů analýzy výsledkem řady faktorů včetně roztříštěné odpovědnosti za problematiku týkající se pracovních sil na národní úrovni, špatného plánování, škrtů postihujících místa, kde se školí noví zdravotníci, restriktivní imigrační politiky ještě rozdmýchané Brexitem a znepokojivě vysokého počtu lékařů a sester, kteří své povolání brzy opouštějí. „Státní investice do vzdělávání a školení poklesly z pěti procent v roce 2006/7 na letošní tři procenta. Kdyby byla zachována dřívější výše, znamenalo by to o dvě miliardy liber vyšší investice,“ poukazuje analýza.

Nedostatek personálu může být tak vážný, že donutí pacienty čekat na léčbu déle, podepíše se na kvalitě péče a navíc může vyústit v to, že se ani nevyčerpá nová dotace ve výši 20,5 miliardy liber. „Pokud NHS rychle nenabere a nevyškolí zaměstnance, nebude mít dostatek personálu, aby uspokojila poptávku po péči v příštím desetiletí,“ konstatují autoři.

V současnosti NHS zaměstnává kolem 1,2 milionu lidí. Už teď má ovšem Británie v porovnání s jinými evropskými státy nízký počet lékařů a sester na obyvatele – podle dat OECD po Polsku druhý nejnižší. Zatímco v Británii připadá jeden lékař na 356 lidí, u nás máme s celkovým počtem 38 800 doktorů na 10,58 milionu lidí 273 obyvatel na jednoho lékaře.

Počty lékařů na 1000 obyvatel. Zdroj OECD

Nedostatek deseti tisíc doktorů, 40 tisíc sester a 60 tisíc dalších zaměstnanců v současnosti lepí NHS najímáním dočasné pracovní síly, která ji ovšem stojí pěkný balík peněz. Celkem se za tento personál utrácí 5,5 miliardy liber, což je deset procent nákladů. A požadavky porostou. Jen podle Cancer Research UK bude do roku 2027 potřeba zdvojnásobit počty zdravotníků v onkologii, jinak se nemocnice nezvládnou postarat o stoupající počty diagnostikovaných pacientů.

Jak si pod sebou (ne)podříznout větev

Varovná analýza byla zveřejněna ve stejný den, kdy ministr zdravotnictví Matt Hancock poukázal na znepokojivě nízké počty sester, praktiků a personálu v oblasti péče o duševní zdraví. Na praktiky se sice v současnosti školí rekordní počet lékařů, jenže řada stávajících praktiků odchází nebo si snižuje úvazky. Nedávná analýza přitom poukázala na to, že jen jeden z 20 novopečených praktiků plánuje práci na plný úvazek. Dnes tak praktický lékař v Británii pracuje v průměru 3,5 dne.

Jak bude na rostoucí problém reagovat NHS? V tuto chvíli plánuje zlepšit školení nových zdravotníků, pokračovat v náboru ze zahraničí a zkusit přesvědčit spolupracující zdravotníky i další personál, aby přešli do jejích řad. Jenže zájem není dostatečný. „Jediný největší problém NHS v této chvíli je, že nemáme dostatek lidí, kteří by pro nás chtěli pracovat,“ přiznal nedávno podle The Guardian šéf NHS Improvement Dido Harding.

Paradoxní je, že těm zdravotníkům, kteří by zájem pracovat v NHS měli, to Británie v poslední době znemožňuje. Jak v červnu upozornil The Guardian, odmítly za posledních šest měsíců vydat britské úřady víza více než 2300 zahraničním lékařům, kteří měli nastoupit do britských nemocnic. Důvod? Vláda v návaznosti na protiimigrantské nálady omezuje imigraci a zastropovala počty víz pro kvalifikované pracovníky včetně doktorů na 20 700 ročně. Slušnou šanci projít mají zkušení lékaři, protože prioritu získávají pracovníci vydělávající přes 50 tisíc liber ročně. To ovšem nesplňují mladí lékaři, které přitom nemocnice zoufale potřebují. Celý cirkus stojí nemalé peníze, jichž mají nemocnice nedostatek. Například NHS trust v Grimsby utrácí 50 tisíc liber měsíčně za zprocesování víz, z nichž je 85 procent odmítnuto. Lze zároveň předpokládat, že těžce budou postiženy hlavně zařízení ve venkovských oblastech, kam se zdravotníkům příliš nechce. Ironií je, že právě tyto komunity Brexit a protiimigrantské nálady silně podpořily.

Pomůže z krize dlouhodobý plán NHS?

V tuto chvíli NHS připravuje dlouhodobý plán, který musí být podle autorů nové analýzy spojen se strategií zaměřenou na řešení personální krize. „Věříme, že plán a strategie potřebují projít pěti klíčovými testy. Ty vyžadují, aby plán obsahoval zafinancovanou a důvěryhodnou strategii k řešení nedostatku personálu v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém horizontu, podporu nových způsobů práce, řešení rasových a genderových nerovností v odměňování i pracovním postupu a posílení pracovních sil a plánování služeb na všech úrovních systému,“ radí autoři analýzy s tím, že dlouhodobý plán musí dát jasný směr, kam investovat nové zdroje.

„Pokud dlouhodobý plán NHS nebude spojen s důvěryhodnou strategií zaměřenou na nábor a udržení personálu, je tu reálné riziko, že některé z dodatečných finančních prostředků slíbených vládou zůstanou nevyužité a čekací lhůty na léčbu dále porostou,“ konstatuje podle The Telegraph Richard Murray z King’s Fund.

„Plánování pracovních sil bude jádrem dlouhodobého plánu NHS – podpoří náš záměr rozšířit počty lékařů, sester a porodních asistentek o 25 procent a zajistí, aby rekordní počty našeho personálu dostaly podporu, kterou budou potřebovat k poskytování špičkové, bezpečné péče pro pacienty,“ slibuje britské ministerstvo.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY