Úterý, 28. září, 2021

Zázrak se nekoná. Užívání vitaminu D a rybího tuku u zdravých nesnižuje riziko rakoviny ani srdečních chorob

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zdravé lidi, kteří si slibují od pravidelného užívání doplňků stravy prodloužení života, čeká (ne první) zklamání. Nová, nezávislá a dosud vůbec největší studie nazvaná VITAL, která se zaměřila na užívání vitaminu D a omega-3 mastných kyselin, zjistila, že celkově tyto přípravky nemají vliv ani na výskyt rakoviny, ani na kardiovaskulární onemocnění. Na druhou stranu je ale možné, že pro některé skupiny tu přínos může být – zatím to totiž vypadá, že užívání rybího tuku u Afroameričanů souviselo s nižším výskytem infarktů. Tento poznatek ovšem bude potřeba, na rozdíl od celkového zjištění, že preventivní užívání zkoumaných doplňků obecně nemá vliv na výskyt rakoviny a kardiovaskulárních nemocí, podrobit dalšímu zkoumání. Studie byla nyní publikována v New England Journal of Medicine.

 

V posledních letech začala řada lidí užívat vitamin D a rybí olej, protože se pod dojmem sugestivních studií domnívali, že je vyšší hladina vitaminu D spojena s nižší úmrtností na rakovinu a jiné choroby, zatímco konzumace ryb snižuje kardiovaskulární rizika. Jenže teď velká rigorózní randomizovaná studie, kterou financovaly americké úřady (vůbec první zaměřující se na užívání rybího tuku u zdravých dospělých a největší zkoumající užívání vysokých dávek vitaminu D), zjistila, že k žádnému snížení výskytu rakoviny nedochází a nesnižuje se ani množství závažných kardiovaskulárních příhod, tedy infarktů, mrtvic a úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Způsob, jakým byla studie provedena, je přitom v medicíně považován za zlatý standard.

Výzkum financovaný Národními instituty zdraví zahrnoval 25 871 zdravých Američanů včetně 5106 Afroameričanů ve věku nad 50 let. Účastníci studie byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, kde užívali buď pouze placebo, nebo rybí tuk a placebo nahrazující vitamin D, vitamin D a placebo simulující rybí tuk,  nebo jak skutečný vitamin D, tak rybí tuk. Ti, kdo neměli placebo, přitom brali 2000 IU (tj. mezinárodních jednotek) vitaminu D3 a jeden gram omega-3 mastných kyselin denně. Účastníci byli sledováni po dobu průměrně 5,3 roku.

„Je to zklamání, jenže tu bylo vždycky tak velké očekávání, že vitamin D dokáže dělat tolik různých věcí,“ povzdychl si podle New York Times Clifford J. Rossen z Mainského centra medicínského výzkumu ve Scarborough, který byl spoluautorem editorialu v New England Journal of Medicine. Podle něj se přitom na vzniku mýtu ohledně vitaminu D podíleli i lékaři, kteří často dělali svým pacientům krevní testy a doporučovali jim užívání doplňků.

Ne všechna zjištění mají stejnou hodnotu

Je ovšem pravda, že výsledky poukázaly i na několik možných benefitů, které bude třeba prozkoumat v dalších studiích. Sekundární analýza dat například odhalila snížení počtu úmrtí na rakovinu u těch, kdo užívali vitamin D alespoň dva roky. Vedle toho se zdá, že lidé užívající rybí olej měli méně infarktů. „Jsou tu podskupiny, kde to může být efektivní nebo snižovat množství infarktů? Je to možné. Ale to je třeba prokázat v jiné studii. Kdyby šlo o lék testovaný pro schválení FDA, neprošel by,“ konstatuje Rossen.

JoAnn E. Mansonová, výzkumnice z Brigham and Women’s Hospital, která studii vedla, poukazuje na to, že rybí olej nesouvisel s množstvím mrtvic a tedy s celkovým rizikem kardiovaskulárních chorob. Další analýza zaměřující se pouze na infarkty ale ukázala 28 procentní pokles u lidí užívajících rybí olej a dokonce 40 procentní pokles u těch, kdo jedli málo ryby; 77 procentní pokles byl zaznamenán u Afroameričanů. Oněch celkových 28 procent je přitom podle Mansonové skvělý výsledek. „To je něco, co můžete pozorovat u statinů,“ říká Mansonová. „Abyste ale mohli jít ven a doporučit každému na světě, aby užíval doplňky, musela by být data velmi silná. To určitě neděláme. Říkáme: promluvte si se svým lékařem, zvláště pokud máte malý příjem ryb nebo jste Afroameričan,“ dodává výzkumnice.

Právě popsaná pozitivní zjištění ale vedla k tomu, že řada médií informovala o výsledcích studie v opačném duchu, než v jakém je titulek v ZD. Podle analýzy Health News Review je důvodem tisková zpráva vydaná Brigham and Women’s Hospital, kde se studie pořádala. Zpráva totiž byla založena na zjištěních vzešlých ze sekundární analýzy, která však má podstatně menší váhu než hlavní zjištění spočívající v odpovědi na otázku, která byla hlavním cílem studie.

„Sekundární zjištění je nutno brát s opatrností. Nemají stejnou statistickou autoritu jako primární zjištění a s mnohem větší pravděpodobností jsou dílem náhody. Sekundární poznatky by měly sloužit jen k tomu, aby napomohly interpretovat primární výsledky studie nebo navrhnout, kam směrovat další výzkum,“ vysvětluje Health News Review.

„Pokud mluvíme o prevenci rakoviny, jsou dveře zavřené. Nemyslím si, že je tam nějaký účinek,“ konstatuje Rosen. Navíc podle něj studie prokázala, že doplňky s omega-3 mastnými kyselinami nesnižují počty závažných kardiovaskulárních příhod. „A tečka. To by si z toho lidé měli odnést,“ dodává Clifford Rossen.

Žádná velká překvapení

V mnoha ohledech nejsou výsledky nového výzkumu překvapivé. Veřejnost byla v posledních letech bombardována informacemi o zdravotních přínosech vitaminu D, protože studie spojovaly jeho nízkou hladinu s diabetem, vysokým krevním tlakem, rakovinou, onemocněním srdce či depresemi. Mnoho praktiků proto běžně u pacientů testuje hladinu vitaminu D, přičemž ji často považují za nízkou – a prodeje doplňků stravy rostou. Jenže kritici se ptají, jestli není vitamin D pouze ukazatelem celkového zdraví a zda nebyla hranice, kdy je hladina označována za nedostatečnou, nastavena moc vysoko.

Jak to tedy s dostatkem či nedostatkem je? Vitamin D, který tělo syntetizuje, když je kůže vystavena slunci, se vyčerpává kouřením, obezitou, špatnou výživou a dalšími faktory. Obsahují ho i některé potraviny, jako tučné ryby, vejce či fortifikované mléko. Institut medicíny přitom v roce 2011 dospěl k závěru, že většina Američanů má tohoto vitaminu dostatek a že nedostatek byl nadhodnocen. Odborníci tehdy také konstatovali, že zprávy o možných přínosech spojených s vyšší hladinou byly nekonzistentní. Také americká Preventive Services Task Force dospěla k závěru, že nemáme dostatek důkazů, abychom mohli vyhodnotit, zda užívání vitaminu D preventivně brání rakovině či kardiovaskulárním chorobám. Podobně podle nich nebylo možné učinit žádná doporučení ohledně screeningu.

Co se týče rybího tuku, Americká kardiologická asociace momentálně nedoporučuje zdravým dospělým, kteří nemají srdeční onemocnění, aby užívali doplňky s omega-3 mastnými kyselinami – i když doporučuje jíst pravidelně ryby.

Ačkoliv však nová studie odhalila jen pár možných benefitů preventivního užívání vitaminu D a rybího tuku ve smyslu kardiovaskulárních chorob a rakoviny pro vybrané skupiny, poukázala zároveň na to, že je tu jen málo nežádoucích účinků. Účastníci výzkumu si nestěžovali na žádné závažní nežádoucí účinky jako krvácení či gastrointestinální problémy. Přesto Mansonová varuje před velmi vysokými dávkami obou doplňků. Studie týkající se jiných doplňků stravy, jako například vitaminu E a betakarotenu, odhalily vyšší úmrtnost u těch, kdo brali vysoké dávky.

Co se týče vlivu užívání vitaminu D a rybího tuku na jiné choroby, mělo by být brzy známo více. Očekává se totiž, že vědci budou během nadcházejících měsíců publikovat práce týkající se cukrovky, deprese, autoimunitních chorob a kognitivních funkcí.

A co závěrem doporučit lidem, kteří už preventivně vitamin D a rybí tuk užívají? „Naše zjištění neposkytují jasný důvod k tomu, abyste s užíváním skončili. Jestli ale uvažujete o tom, že doplňky začnete užívat, naše doporučení je promluvit si s poskytovatelem zdravotní péče, i když to nemusí být urgentně. Radíme ale neužívat velmi vysoké dávky,“ shrnula pro National Public Radio Mansonová.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY