Ambulantní gynekologové se dohodli s pojišťovnami na úhradách. Péči o těhotné čeká revoluce

Ambulantní gynekologové dostanou peníze za péči o těhotné v balíčcích za každý trimestr. Foto: Pixabay

Na světě je další dohoda o úhradách zdravotních služeb pro příští rok. Se zdravotními pojišťovnami se včera domluvili ambulantní gynekologové, přesně týden poté, co se totéž podařilo praktickým lékařům.  Za „obrovský průlom“ označil dohodu s ambulantními gynekology náměstek VZP David Šmehlík. Hlavní novinka přichází v péči o těhotné, kde namísto sekání výkonů jak na běžícím pásu, budou gynekologové odměňováni jednou balíčkovou úhradou za péči poskytnutou v určitém časovém úseku, v tomto případě trimestru.

 

„Odměňujeme lékaře, kteří poskytují péči správně a zároveň omezujeme vykazování výkonů, které nejsou spojeny se zlepšením zdravotního stavu.  Posilujeme tedy pozitivní motivace a demotivujeme ty, kteří jenom účelově vykazují něco, co ani nemělo být poskytnuto. Například v péči o těhotné je tam agregovaná platba za epizodu péče a jednotlivé výkony v podstatě nejsou vykazovány. Lékařům se tato změna vyplatí a je pro ně předvídatelná, stejně jako pro pojišťovny. Potlačuje prostý upcoding (vykazování více výkonů, než bylo skutečně provedeno – pozn. redakce) a vůbec účelové chování. Gynekologům musíme poděkovat za tento revoluční krok, jsou odvážní, šli do toho vědomě, že budou omezeni ti z nich, kteří jen ‚sekali‘ výkony a naopak, ti kteří jsou korektní, dostanou víc,“ shrnul pro ZD náměstek Šmehlík.

Balíčky pro péči o těhotné

Revoluce v úhradách v péči o těhotné spočívá v tom, že celou řadu výkonů nebude nadále možné vykazovat, respektive, pokud budou vykázány, nebudou pojišťovnami uhrazeny. Namísto toho dostane lékař, u nějž je těhotná registrována, tři „balíčkové úhrady“ za jednotlivé trimestry – za první 1500, za druhý 2500 a za třetí 3500 korun.

Taková konstrukce odpovídá nové koncepci úhradového mechanismu ve formě agregovaných plateb v dalších obdobích. Zavedení jednotné balíčkové úhrady za těhotné pojištěnky je prvním krokem.

Celý návrh v segmentu ambulantních gynekologů směřuje ke sjednocení způsobu výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátně ošetřeného pojištěnce u každé jednotlivé zdravotní pojišťovny (včetně zahrnutí různých individuálních bonifikací zdravotních pojišťoven).

Hodnota bodu činí 1,08 koruny. Ověřené bonifikační mechanismy jsou zahrnuty do možností navýšení hodnoty bodu (celoživotní vzdělávání, akreditace, dostupnost) a do zvýšení úhrady za prevence a registrace při splnění daných parametrů.

-cik-