Dohoda nabízí lékařům nové výkony a vyšší kapitační platbu za prodloužení ordinační doby. Foto: Koláž ZD

V úterý se dohodli s pojišťovnami na úhradách pro příští rok praktici pro děti i dospělé

V úterý bylo dosaženo další dohody o úhradách zdravotních služeb pro příští rok, tentokráte v segmentu praktických lékařů jak pro dospělé, tak pro děti. Obsahuje mj. nové výkony, které souvisejí s reformou primární péče. Naopak nebyl schválen návrh České lékařské komory na navýšení bodové hodnoty u některých skupin výkonů.

 

Dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci Sdružení praktických lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je konstruována s ohledem na předpokládané nové výkony, jež souvisejí s reformou primární péče, jedná se o tyto výkony:

  • Časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře,
  • Péče o prediabetika,
  • Stanovení D-dimeru, troponinu T a proBNP v ordinaci VPL (všeobecného praktického lékaře),
  • Péče o pacienta po onkologické léčbě,
  • Management kolorektální screeningu + analytická část,
  • Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD (praktického lékaře pro děti a dorost),
  • Sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči v ordinaci PLDD,
  • Edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním (dva výkony: očkování provedeno/očkování odmítnuto).

Praktik pro dospělé, ale i praktik pro děti dostane 56  korun jako základní kapitační sazbu, pokud bude poskytovat hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu prodlouží ordinační hodiny do 18 hodin a umožní pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu.  O něco méně, 50 korun, dostane všeobecný praktický lékař pokud bude poskytovat hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Ti praktici pro dospělé, kteří nenabídnou výše uvedený rozsah služeb, dostanou pouze 48 korun, praktici pro děti ve stejném případě 50 korun.

Součástí dohody je dále navýšení hodnoty bodu za výkony nezahrnuté do kapitační platby a změna úhrady výkonu 09543, který nebude v roce 2020 v segmentu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost hrazen, a bude z technických důvodů nahrazen obdobným dohodnutým výkonem č. 01543 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře v hodnotě 40 Kč. S ohledem na tuto skutečnost zdravotní pojišťovny automaticky nahradí v Příloze č. 2 Smlouvy výkon č. 09543 novým výkonem 01543 s účinností od 1. 1. 2020 za podmínek, že poskytovatel bude povinen tuto novou Přílohu č. 2 Smlouvy podepsat nejpozději do 31. 3. 2020.

Zástupce ČLK o.s. podal návrh, který zachovává všechny základní principy společného návrhu zdravotních pojišťoven a sdružení lékařů, ale navyšuje bodové hodnoty u některých skupin výkonů, za doklad celoživotního vzdělávání a za zahraniční pojištěnce. Tento návrh však odmítly zdravotní pojišťovny s tím, že šel nad rámec jejich ekonomických možností.

Letos se v Dohodovacím řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních rozděluje balík peněz  o 20 miliard korun větší, než byl loni. Z této částky by mělo jít zhruba 7,8  miliardy na „mandatorní výdaje“, zejména na centrovou péči (2,5 miliardy), urgentní příjmy (1 miliarda) a další oblasti jako je reforma primární péče a psychiatrie, či léčebné konopí. Po odečtení mandatorních výdajů zbývá částka více než 12 miliard korun, která má pokrýt průměrné tempo možného meziročního nárůstu segmentů, tedy necelá čtyři procenta.  Podrobněji o tom Zdravotnický deník před časem hovořil s náměstkem VZP Davidem Šmehlíkem u příležitosti zahájení prvního kola jednání Dohodovacího řízení.

-cik-