Léčebné lázně a ozdravovny se dohodly s pojišťovnami na úhradách pro příští rok

Na lázeňskou péči šlo z balíku veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 téměř 3,4 miliardy korun, což tvoří 1,2 procenta celkových nákladů. Foto Lázně Luhačovice: Svaz léčebných lázní

Dnes podvečer se podařilo zdravotním pojišťovnám a koordinátorovi segmentu lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách uzavřít dohodu o úhradách pro rok 2020.  Minulý týden se totéž podařilo u prvních tří segmentů (informovali jsme zde) z celkových čtrnácti.

 

Společný návrh poskytovatelů a zdravotních pojišťoven získal souhlas všech přítomných zástupců obou vyjednávajících stran. Nárůst úhrad za jeden den pobytu o čtyři procenta oproti roku 2019, se týká lázeňské léčebně rehabilitační péče jak komplexní, tak příspěvkové, a to jak pro dospělé, tak pro děti.

Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 944 Kč, která se skládá ze složky ubytování, stravování a složky ozdravný program. Navýšení úhrady oproti roku 2019 se provede ve složce ozdravného programu.

Pokud jde o úhradu za ubytování a stravu průvodce pojištěnce v případě komplexní lázeňské péče a péče v ozdravovnách, stanoví se ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým jsou poskytovány hrazené služby v těchto zařízeních, přičemž u doprovodu dětí se u průvodců počítá s úhradou jako pro dospělé.

Vývoj nákladů veřejného zdravotního pojištění na lázeňskou péči

Zdroj: Analytická komise

Letos se v Dohodovacím řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních rozděluje balík peněz  o 20 miliard korun větší, než byl loni. Z této částky by mělo jít zhruba 7,8  miliardy na „mandatorní výdaje“, zejména na centrovou péči (2,5 miliardy), urgentní příjmy (1 miliarda) a další oblasti jako je reforma primární péče a psychiatrie, či léčebné konopí. Po odečtení mandatorních výdajů zbývá částka více než 12 miliard korun, která má pokrýt průměrné tempo možného meziročního nárůstu segmentů, tedy necelá čtyři procenta.  Podrobněji o tom Zdravotnický deník před časem hovořil s náměstkem VZP Davidem Šmehlíkem u příležitosti zahájení prvního kola jednání Dohodovací řízení.

-cik-