Dodávky léčiv výrobci přes exkluzivního dodavatele jsou dnes zneužívány k diskriminaci lékáren v přístupu k dodávkám léků. Menší lékárny, které nejsou součástí řetězců, tak bývají znevýhodňovány a léky musí složitě doobjednávat. Foto: Wikipedie

Zdravotní výbor znovu schválil lékový záznam, přijal i pozměňovák k zákonu o léčivech zavádějící rovné podmínky pro lékárny a distributory

Zdravotnický výbor jako garanční včera znovu požehnal novele, která zavádí lékový záznam. Zároveň schválil pozměňovací návrh poslance Daniela Pawlase (KSČM), který přichází se zrušením dosavadní povinnosti dodávat distributorům léky podle jejich tržního podílu a zároveň garantuje rovné podmínky pro všechny distributory a lékárny (podrobně jsme psali zde). Poslanci na druhou stranu odmítli plnou úhradu léčebného konopí, která by tak měla zůstat na minule schválených 90 procentech, dále opt-in režim lékového záznamu nebo zásilkový dodej léků.

 

Protože samotnému lékovému záznamu se poslanci věnovali už na předchozích zasedáních, včera se věnovali výhradně pozměňovacím návrhům – z nichž řada s vlastní novelou příliš nesouvisela. Velkým tématem byly návrhy týkající se zrušení povinnosti farmaceutických firem dodávat léky distributorovi podle jeho tržního podílu, kterou se v praxi nepovedlo zavést. Vedle návrhu Petra Pávka (STAN), který byl diskutován na minulém zasedání výboru, se nově řešit také pozměňovák Daniela Pawlase.

„Návrh jsem podal jak protinávrh poslanci Pávkovi, který také ruší tržní podíly. Podstata tohoto pozměňovacího návrhu je v jednoduchém principu, že držitelé rozhodnutí o registraci musejí zásobovat léky každého distributora, který v prohlášení přislíbí, že budou určeny primárně pro české pacienty. Jde o chráněný distribuční kanál, který funguje v mnoha zemích EU a je to bez problémů,“ přibližuje Daniel Pawlas. „Stanovisko ministerstva je nesouhlasné, mimo jiné i proto, že se k tomuto postavil nesouhlasně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ reaguje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Poslanci ovšem jeho stanovisko nevyslyšeli a 12 z 18 přítomných poslanců hlasovalo pro; proti byl jeden. Pozměňovací návrh Petra Pávka, o němž jsme podrobně informovali zde, byl, stejně jako na předchozím zasedání výboru, navzdory kladnému stanovisku ministerstva zamítnut 13 hlasy (dalších šest přítomných poslanců se hlasování zdrželo).

Další schválený návrh pochází od poslance Kamala Farhana (ANO) a týká se poskytování údajů vztahujících se k certifikátům eReceptu. „Jedná se o rozšíření, kdy certifikát využívaný lékaři může být poskytnut i přímo řízeným organizacím v rámci ministerstva zdravotnictví a MPSV – České správě sociálního zabezpečení,“ vysvětluje Farhan. Díky tomu budou moci poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají certifikát k systému eReceptu, přístup využít také ke službám či systémům spravovaným resortními organizacemi, jako je ÚZIS, a dále ČSSZ, která tyto údaje využije pro potřebu ověřování totožnosti ošetřujících lékařů v rámci systému eNeschopenka. Pravidla užívání potravinových doplňků zatím změn nedoznají Opačně se výbor postavil k návrhu Patrika…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit