Pátek, 1. července, 2022

USA hlásí případy onemocnění dávané do souvislosti s užíváním e-cigaret. V Evropě je situace jiná i díky přísnější regulaci.

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přechod na méně rizikové alternativy kouření jako e-cigarety či zahřívaný tabák je podle řady odborníků zásadní pro snižování škod způsobených kouřením. Ke konci srpna však americká federální agentura pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) oznámila, že vyšetřuje první úmrtí, k němuž došlo v souvislosti s vážným plicním onemocněním, které propuklo mezi dvěma stovkami uživatelů elektronických cigaret. Konkrétní příčina onemocnění však není známa. V Evropě zatím podobné případy nejsou hlášeny, pomáhá i unijní legislativa.

Elektronické cigarety představují nástroj, jak užívat nikotin jinou cestou než kouřením tabáku. Nový trend využívání alternativ kouření je již několik let mezi experty považován za hlavní nástroj napomáhající snižovat škodlivé dopady cigaret na veřejné zdraví. K přijímání nikotinu, na kterém jsou kuřáci fyzicky závislí, dochází totiž méně škodlivým způsobem. Podle profesorky Evy Králíkové z Centra pro závislé na tabáku při III. Interní klinice VFN a I. LF UK lidé „kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři“ a tabák spalovaný v standardních cigaretách je tou „nejhorší možnou formou, jak ho do sebe dostat“ (tématu jsme se věnovali například zde).

Obavy proto vyvolalo oznámení americké federální agentury pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) z konce srpna o tom, že vyšetřuje první úmrtí, k němuž došlo v souvislosti s propuknutím vážného plicního onemocnění mezi uživateli elektronických cigaret.  Do konce minulého týdne měla zaregistrovat 215 případů tohoto onemocnění ve 25 amerických státech. Konkrétní příčina onemocnění však zatím není známa.

Jak napsal počátkem září respektovaný server politico.eu, v Evropě je, zdá se, zatím klid a ani evropské úřady žádné zdravotní oznámení, které by souviselo s užíváním e-cigaret, nevydaly. „Pokud je mi jako vědci známo, v Evropě se problém podobný tomu americkému neobjevil, a já o tom musím něco vědět,“ řekl serveru Constatine Vardavas, ředitel pro vědecké vztahy s EU z Evropské respirační společnosti.

Například ve Velké Británii bylo za poslední roky oficiálně hlášeno pouze 12 případů lehčích zdravotních problémů dávaných do souvislosti s užíváním e-cigaret, z toho sedm bylo respiračního charakteru. Ani v jednom případě se však neví, zda e-cigarety byly skutečnou příčinou problému. Podle Martina Dockrella z vládní agentury Public Health England – která mj. ve své zprávě v roce 2016 doporučila vládním organizacím rozlišovat mezi klasickými a elektronickými cigaretami, protože jejich užívání se může stát klíčovým nástrojem při odvykání kouření – z dostupných informací zatím spíše vyplývá, že americké problémy se týkají produktů vyrobených nelegálně v domácím prostředí. Navíc se stále častěji objevují případy, kdy tyto e-cigarety obsahovaly tekutinu s THC, psychoaktivní látkou zastoupenou v marihuaně, který je ve většině evropských zemí zakázána. Dockrell ujistil, že užívání legálních e-cigaret je bezpečné. „USA totiž jejich bezpečnost, narozdíl od Velké Británie, nijak nereguluje,“ dodal.

Na úrovni Evropské unie je oblast tabákových výrobků a elektronických cigaret ošetřena směrnicí 2014/40/EU o tabákových a souvisejících výrobcích. Ta např. upravuje složení cigaret včetně množství nikotinu a ukládá výrobcům a dovozcům povinnost hlásit složení tabákových výrobků a elektronických cigaret, které uvádějí na trh. Tato hlášení zahrnují i toxikologické údaje ohledně jejich složení a vznikajících emisí a upozornění na účinky na zdraví uživatelů při jejich vdechování a také případné návykové účinky. Evropské úřady tak přinejmenším vědí, které z nahlášených e-cigaret obsahují ve svých tekutinách oleje, jež se mohou hromadit v plicích, na základě čehož by bylo možné závadné produkty případně stáhnout z trhu.

Politico.eu však zároveň upozorňuje, že není zcela jasné, jakým způsobem by byly případy onemocnění podobným těm v USA zachyceny. Monitorovací systém, který by to dokázal, se na úrovni EU teprve vytváří, a v zemích jako Francie či Velká Británie funguje na dobrovolném základě. Právě ve Velké Británii se do systému zřejmě nedostal případ diskutovaný v prestižním britském lékařském časopise The BMJ, kdy nemocný pacient vykazoval podobné příznaky lipoidní pneumonie, neobvyklého poškození plic zapříčiněného inhalací nebo vdechnutím tukových látek, jako nemocní v USA. Lékaři tehdy jako možnou příčinu označili tekutinu v elektronické cigaretě. Francie pak podle serveru politico.eu aktuálně ve spolupráci s odbornou veřejností zjišťuje, zda se nějaké případy podobné těm americkým neobjevily. Zatím nikoli.

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY