Pondělí, 18. ledna, 2021

Vychází nová hvězda zdravotní politiky Evropské unie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na post evropské komisařky pro zdraví přichází žena, která má bohaté zkušenosti jako zdravotnice i jako pacientka.  Kypřanka Stella Kyriakidesová, psycholožka, z níž se po nelehkém boji se zákeřnou nemocí stala obhájkyně práv pacientek s rakovinou prsu, bude v nové Evropské komisi odpovídat za provádění legislativy a strategií v oblasti veřejného zdraví. V příštích letech na ni čeká mnoho úkolů, které se však nebudou týkat jen čistě zdravotnických témat jako dostupnost bezpečných léčiv, podpora proočkovanosti a boj proti antimikrobiální resistenci či rakovině. S ohledem na vize své „zelené“ šéfky Ursuly von der Leyenové se bude muset prosadit i při jednání s kolegy z Komise o průřezových tématech jako nulové znečištění životního prostředí či strategie udržitelných potravin.

Když nová předsedkyně Evropské komise Ursula von den Leyenová popisovala v červenci Evropskému parlamentu svou vizi Evropské unie nadcházejících pěti let, z témat v oblasti veřejného zdraví zdůraznila boj proti nádorovým onemocněním. „40 % z nás v životě onemocní nádorovým onemocněním a téměř všichni poznáme obavy a smutek těch, jejichž přátelům nebo rodinným příslušníkům byla diagnostikována rakovina,“ uvedla tehdy von der Leyenová, sama lékařka, ve svém programu.

To ještě netušila, že jako novou evropskou komisařku pro zdraví navrhne europoslancům o dva měsíce později ženu, pro níž citovaná slova platí do poslední tečky. Kypřanka Stella (latinsky „hvězda“ – pozn.red.) Kyriakidesová, dětská psycholožka s diplomem z Velké Británie, sama prodělala ve středním věku rakovinu a její životní trable a zkušenosti ji nakonec dovedly v letech 2004-2006 do čela významné organizace zastupující zájmy žen s rakovinou prsu Europa Donna. V této funkci se mj. zasazovala o to, aby evropské státy začaly naplňovat obsáhlé usnesení Evropského parlamentu z roku 2003 k rakovině prsu, které vyjmenovávalo minimální standardy screeningu a léčby této nemoci a vyzývalo ke snížení úmrtnosti o 25 % do roku 2008. Advokátkou práv pacientů, zejména pak pacientek s rakovinou prsu, zůstala už po celý život.

Zoufale málo informací

Kyriakidesová se tak octla ve šlépějích své matky, která na konci šedesátých let též onemocněla rakovinou prsu a rozhodla se o tom veřejně mluvit, což bylo na tehdejší dobu pro nepočetnou kyperskou společnost dosti průlomové.  Když pak onemocněla sama Kyriakidesová, i přes své zdravotnické vzdělání na vlastní kůži zažila, jak stále zoufale málo toho ženy na Kypru vědí o rakovině prsu a možnostech vyšetření a léčby. Sama se mnohé dozvěděla jen díky tomu, že uměla anglicky, v Anglii se také léčila. Doma na Kypru posléze hrála důležitou roli při vzniku Pankyperské federace pacientských organizací a podařilo se jí prosadit legislativu, podle níž musela vláda s Federací konzultovat všechny záležitosti týkající se zdraví a pacientů. Od roku 2017 stojí také v čele Národního výboru pro strategii boje proti rakovině.

„Doufáme, že její zkušenosti a znalosti pomohou k tomu, aby se otázka zdraví stala ústředním tématem agendy nové Komise a že názor pacientů bude důležitý“, řekl výkonný ředitel Evropského pacientského fóra Usman Khan serveru Politico.eu. Khanovi se jeho naděje možná vyplní. Ve svých písemných odpovědích na otázky europoslanců Kyriakidesová potvrdila, že názorům a zkušenostem pacientů se bude věnovat systematičtěji a důsledněji než její předchůdci, protože jedině tak lze zajistit skutečnou kvalitu poskytované péče (to je zajímavé např. ve světle současných  diskusí o návrhu směrnice o hodnocení zdravotnických technologií, čtěte více zde).

Za zdravou společnost a instituce

Nejde však zdaleka „jen“ o pacienty. Budoucí úkoly nové komisařky pro zdraví silně ovlivní plány Ursuly von der Leyenové. Plány, které jsou hodně „zelené“ a jedno z předních míst mezi nimi zaujímá nulové znečištění životního prostředí.

„Zdraví evropských občanů a zdraví planety jdou ruku v ruce: závisí na kvalitě ovzduší, které dýcháme, vody, kterou pijeme, potravin, které jíme, a na bezpečnosti výrobků, které používáme,“ prohlásila von der Leyenová při již zmíněném slyšení před europarlamentem. V této souvislosti avizovala předložení průřezové strategie na ochranu zdraví občanů před zhoršováním životního prostředí a jeho znečišťováním, která se bude zabývat kvalitou ovzduší a vody, nebezpečnými chemickými látkami, průmyslovými emisemi, pesticidy a endokrinními disruptory. Je zřejmé, že Kyriakidesová by při tvorbě této strategie měla hrát důležitou roli.

Není tedy zřejmě náhodou, že ze zdravotnických oblastí zmínila von der Leyenová před europoslanci právě přípravu široké strategie boje proti rakovině. To je téma, které musí nutně zahrnout kroky nejen na poli prevence a lékařské péče či kvality a bezpečnosti potravin, což jsou témata spadající přímo do působnosti komisařky pro zdraví, ale i životního prostředí, zemědělství, vzdělávání, výzkumu či digitalizace.

Kyriakidesová by také měla vést přípravu nové strategie pro udržitelné potraviny „farm to fork“ – „z pole a chléva přímo na talíř“, jejímž konečným cílem je zajistit Evropanům „výživné, dostupné a bezpečné potraviny.“ Tato strategie by měla být přímou součástí evropského „zeleného údělu“, portfolia budoucího místopředsedy komise Franse Timmermanse, s nímž bude Kyriakidesová úzce spolupracovat stejně jako s dalšími kolegy mj. Margaritis Schinasem pověřeného úkolem chránit evropský způsob života a samozřejmě s komisařem pro zemědělství, kterým by se měl stát Janusz Woiciechowski.

Ve svých písemných odpovědích europoslancům Kyriakidesová potvrzuje, že chce vizím své nadřízené dostát. „Zdraví – v univerzálním slova smyslu – vyžaduje holistický, celospolečenský přístup, který prosazuje zdravé potraviny a zdravý životní styl, a to ve zdravém prostředí z hlediska společnosti i jejích institucí,“ píše europoslancům Kyriakidesová.

Dostupná léčiva, nová antibiotika i boj proti dezinformacím

Budoucí komisařka pro zdraví se však samozřejmě bude věnovat i zdravotnickým tématům spadajícím do její přímé působnosti, kde víceméně naváže na činnost svého předchůdce Litevce Vytenise Andriukaitise.

Stella Kyriakidesová se současným komisařem pro zdraví Litevcem Vytenisem Andriukaitisem. Foto: @kyriakidestella

Kyriakidesová tak bude dohlížet na dostupnost bezpečných a inovativních léčiv na evropském trhu, přičemž v blízké budoucnosti se od ní očekává předložení novelizace legislativy pro léky pro vzácná onemocnění a pediatrickou péči. Důležitým tématem bude také antimikrobiální resistence a dohled nad prováděním Evropského akčního plánu boje proti antimikrobiální resistenci z roku 2017. V této souvislosti chce Kyriakidesová ve spolupráci s komisaři pro vnitřní trh a inovace vyvinout nové modely pro podporu výzkumu a vývoje nových antibiotik a také vakcín, které „mohou být součástí řešení“.

Dále Kyriakidesová zdůrazňuje kroky vedoucí ke zvýšení proočkovanosti a především bude pracovat na lepší komunikaci vůči veřejnosti o významu očkování ve světle rostoucích dezinformací a nedůvěry k očkování. Velkou prioritu bude mít také eHealth. Kyriakidesová by se v této souvislosti měla zasadit o vznik evropského prostoru pro výměnu zdravotnických dat (European Health Data Space).

Stejně jako u ostatních komisařů očekává von der Leyenová i od Kyriakidesové, že v průběhu první poloviny svého mandátu navštíví všechny členské státy a stejně tak se potká se zástupci národních parlamentů. Lze tedy očekávat, že se v průběhu nadcházejících dvou či tří let objeví i v Praze.

Rozhodnou europoslanci

Dlouholetá poslankyně a místopředsedkyně pravicové strany Demokratické shromáždění (DISY) ve Sněmovně reprezentantů (kyperský parlament – pozn.red.) se podle jednoho kyperského komentáře prý tak trochu podobá Matce Tereze, která hodně pomáhá ostatním. Podařilo se jí zvýšit povědomí o rakovině prsu, ale zůstala apolitickou. Možná proto ji kyperský prezident Nicos Anastasiades na post komisařky nominoval.

Zítra, tedy v úterý 1. října Kyriakidesová vystoupí v rámci slyšení všech kandidátů na post komisaře před poslanci výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Ti na základě jejího vystoupení a odpovědí zpracují hodnocení, které předloží vedení Evropského parlamentu ke schválení. Celou komisi pak Evropskému parlamentu představí von der Leyenová na zasedání pléna 23. října, kdy budou europoslanci hlasovat o nové Komisi jako o celku. Svých funkcí by se noví komisaři měli ujmout 1. listopadu.

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY