Úterý, 3. srpna, 2021

Personální situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se zlepšuje, dostala pozitivní stanovisko ministerstva k akreditaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se pomalu obrací k lepšímu. Poté, co ministerstvo zdravotnictví před několika měsíci vydalo negativní stanovisko bránící fakultě v získání akreditace, na posledním zasedání sněmovního zdravotnického výboru ministr Adam Vojtěch uvedl, že se personální situace na fakultě obrací k lepšímu. Minulý týden pak fakulta po řadě nápravných opatření obdržela pozitivní stanovisko, takže může zaslat akreditační spis Národnímu akreditačnímu úřadu.

 

Situací na fakultě se zabývali poslanci sněmovního zdravotnického výboru na posledním zasedání 5. února. „Proběhla komunikace s odbornou společností, Českou lékařskou společností a Českou lékařskou komorou i s IPVZ a vyžádali jsme si stanoviska. Ostravská univerzita zaslala redukci na výuku všeobecného lékařství pouze v českém jazyce, nikoliv v angličtině,“ popsal výboru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který podtrhl, že situace nemá na poskytování péče v regionu žádný vliv.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity původně obdržela od ministerstva zdravotnictví negativní stanovisko na základě doporučení odborných společností. Fakulta proto v posledních měsících personálně posílila a přijala nové vyučující. S námitkami ministerstva se postupně vypořádala a poslala spis k novému posouzení.

Nad současnou situací LF OU projevili někteří poslanci výboru znepokojení. „Kdyby fakulta neměla v budoucnu fungovat, naše zdravotnictví by to pocítilo – ostatní fakulty by počty uchazečů nebyly schopny pokrýt,“ upozorňuje Rostislav Vyzula (ANO). Ten také podtrhuje, že získání akreditace je náročná věc vyžadující řadu stanovisek, a vzhledem k tomu, že je únor, tlačí univerzitu čas. „Byl bych nerad, kdyby akreditaci nezískali,“ dodává Vyzula.

Ke studiu medicíny na LF OU ročně hlásí více než tisíc zájemců, studium dosud úspěšně ukončilo 281 lékařů. Fakulta přitom začíná mít v regionu důležitou roli – zatímco ještě před pár lety chtěla zůstat na Ostravsku zhruba čtvrtina novopečených lékařů, podle posledního průzkumu plánují v Moravskoslezském kraji zůstat téměř tři čtvrtiny absolventů (více také v rozhovoru s bývalým děkanem Arnoštem Martínkem zde).

Poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) ovšem připomíná, že v Ostravě byla fakultní nemocnice dlouho předtím, než před deseti lety vznikla LF Ostravské univerzity. „Probíhala tam výuka studentů olomoucké lékařské fakulty, běžely stáže a fakultní nemocnice měla akreditaci. Jsem ale nesmírně rád, že jak současný pověřený děkan, tak kandidáti na děkana jsou řádní docenti a profesoři řádných lékařských fakult z České republiky, ne z nějakých pseudofakult, jak bývalo v Ostravě chvilku zvykem,“ konstatuje Válek, který zároveň poukazuje na kauzu, kdy před více než rokem byly pacientům v terminálním stadiu nabízeny za úplatu vakcíny. Případ podle ministra stále vyšetřuje policie.

Změny v přijímacích zkouškách i saturaci výuky

Se situací na fakultě se ale v poslední době podařilo pohnout k lepšímu. „Ministerstvo zdravotnictví je takzvaným regulátorem – vydává stanovisko či povolení podle typu akreditace, o kterou si v budoucím čase příslušná fakulta požádá. Ministerstvo zdravotnictví nemá dostatek odborníků, takže se tradičně obrací na klíčové hráče – ČLK, ČLS JEP a případně další subjekty. Ty nám dávají doporučení k našemu možnému stanovisku. I v případě Lékařské fakulty Ostravské univerzity byly jmenované subjekty osloveny a vypracovaly odborné expertizy, jak se má přistoupit k personálnímu či věcnému zabezpečení výuky na akreditovaném pracovišti. Doporučení jsme obdrželi, zapracovali do našeho stanoviska a poskytli ho Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Ta nám následně podala přepracovaný materiál, který byl výrazně personálně posílen. Zabezpečení výuky se tedy posunulo velmi pozitivním směrem,“ vysvětluje ředitel odboru vědy a lékařských povolání na MZ Zbyněk Podhrázký.

Podle něj přitom fakulta původně žádala o výuku všeobecného lékařství v českém i anglickém jazyce, zřejmě ale právě kvůli lepšímu personálnímu zabezpečení české výuky nakonec druhou žádost stáhla. Součástí žádosti je přitom i výše úvazků jednotlivých lékařů, takže když ČLS či ČLK zpochybnila možnost reálné výuky některých lékařů pro jejich vytížení či práci jinde, došlo k výměně.

„Moje informace jsou takové, že se personální situace vyvíjí k lepšímu, že dochází ke zklidnění a návratu odborníků. Vždy jde o lidi, protože osobností není nikde dost,“ podotýká poslanec Julius Špičák (ANO).

„Situaci sledujeme dlouhou dobu. Byly tu medializované kauzy týkající se přijímacích zkoušek a podobně, takže si nemusíme nalhávat, že situace byla svého času složitá i z hlediska vedení fakulty, pozice děkana, role akademického senátu a tak dále. Z mého pohledu se ale situace začíná stabilizovat. Fakulta čeká na volbu nového děkana, pracuje na změnách v rámci přijímacích zkoušek, aby nebyly žádné pochyby o jejich validitě, férovosti a spravedlivosti. Pracuje samozřejmě i na personální saturaci výuky. Situace se tedy za poslední rok zlepšila,“ potvrzuje ministr Vojtěch.

Ve čtvrtek představí kandidáti na děkana své vize budoucnosti LF

Minulý týden tak nakonec Lékařská fakulta Ostravské univerzity dostala od ministerstva zdravotnictví pozitivní stanovisko a může poslat akreditační spis Národnímu akreditačnímu úřadu. Ten má čtyři měsíce na to, aby spis posoudil a v případě kladného vyjádření škole udělil novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Národní akreditační úřad zároveň před několika týdny zastavil správní řízení k omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Potvrdil, že lékařská fakulta přijala řadu nápravných opatření, odstranila chyby při přijímání studentů medicíny a v akademickém roce 2019/2020 už přijímala studenty podle nových pravidel. Fakulta také zřídila pro přijímání studentů speciální přijímací komise pro každý studijní obor i fakultní komisi v rámci odvolacího řízení a výrazně pozměnila výroková rozhodnutí.

„Samozřejmě jsme si plně vědomi, že nás v rámci akreditačního procesu čeká ještě spoustu práce. Jsme ale připraveni věnovat se akreditaci intenzivně jak z pohledu personálního zajištění, tak i zajištění kvality výuky. Nemohu předjímat, kdy o případném udělení akreditace úřad rozhodne, ale stále doufáme, že v případě pozitivního stanoviska bychom ještě letos mohli stihnout přijmout nové studenty medicíny,“ uvedl minulý týden proděkan pro vědu a výzkum docent Václav Procházka, který je zároveň dočasně pověřen řízením fakulty.

Václav Procházka je přitom jedním ze tří navržených kandidátů na pozici děkana Lékařské fakulty OU. Dalšími dvěma jsou profesor Roman Hájek a docent Petr Krupa. Kandidáti přitom své předvolební programy a vize budoucnosti LF OU představí na shromáždění akademické obce LF OU tento čtvrtek 20. února.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY