VZP plánuje posílení finanční podpory reformy psychiatrie

VZP počítá s podporou reformy psychiatrie i po ukončení financování z fondů Evropské unie. Foto: koláž ZD

Největší plátce zdravotní péče – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – počítá v následujících letech s významnými výdaji v průběhu transformačního období, kdy má dojít k rozvoji ambulantních psychiatrických služeb i ke zlepšení akutní lůžkové péče. Jen nová psychiatrická léčiva přišla za poslední dva roky pojišťovnu na 200 milionů korun navíc.

“VZP se dlouhodobě podílí na přípravě psychiatrické reformy především na modelování a zajištění personálních a především finančních zdrojů pro rozvoj nových služeb. VZP jde především o to, aby její klienti dostali co možná nejlepší a nejkvalitnější léčbu, v souladu se světovými trendy” sdělil na dotaz Zdravotnického deníku mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Při pilotním startu center duševního zdraví (CDZ) VZP již na začátku připravila smlouvy, které garantují finanční zajištění tohoto nového přístupu po ukončení počátečního financování projektu z fondů Evropské unie.

“Od 1.1.2020 je financováno z veřejného zdravotního pojištění 6 CDZ, na které byla vyčleněna částka ve zdravotně pojistném plánu VZP ve výši téměř 70 milionů korun,” upřesňuje Sršeň.

VZP ale nezapomíná ani na posílení akutní lůžkové péče pro pacienty v akutní fázi se závažnými psychiatrickými diagnózami. Dbá na motivaci zdravotnických zařízení při příjmu akutních pojištěnců v nepřetržitém režimu (7/24). Toto podpořila částkou bezmála 50 milionů korun pro rok 2020.

“Pro další posílení finanční stability psychiatrických nemocnic s následnou lůžkovou péčí je po dobu transformace, která obsahuje rozvoj ambulantních psychiatrických služeb a zlepšení akutní lůžkové péče, protože de facto do těchto zařízení jsou přijímáni nejtěžší akutní pacienti, připravena pro rok 2020 podpora ve výši cca 60 milionů korun,” říká mluvčí VZP.

Plány VZP počítají také s vyššími náklady na depozitní antipsychotika v ambulantním sledovaném režimu a na výrazné navýšení nákladů na preskripci nové generace léků s vysokou účinností. Toto navýšení nákladů činí za poslední dva roky téměř 200 milionů korun.

Ve zdravotně pojistném plánu VZP je dále počítáno i s finančními prostředky na rozšiřování rozvoje sítě ambulantních psychiatrů a psychologů pro rok 2020 ve výši 45 milionů korun.

V dalších letech VZP očekává další náklady ve výši zhruba 0,5 miliard korun.

-sed-