Některé problémy se zajištěním substituční léčby se již adiktologům povedlo vyřešit, čeká na ně ale ještě otázka, jak terapii zajistit lidem v domácí karanténě. Foto: Pixnio

Adiktologům se povedlo vyřešit problém s přeregistrováním pacientů v substituční léčbě, otázka zůstává nad těmi v domácí karanténě

V hledáčku pozornosti jsou dnes pacienti s COVID-19. I v této krizové době ovšem zdravotníci nemohou zapomínat na další pacienty, mezi něž patří i lidé na substituční léčbě. „Máme na krku jako obor velmi těžkou klientelu a klienti těchto služeb nejsou jen riziko pro sebe, ale také pro své okolí,“ vysvětluje přednosta Kliniky adiktologie 1. LF a VFN Michal Miovský. O problémech, s nimiž se adiktologové nyní potýkají, informoval ZD minulý týden v úterý. Dobrou zprávou je, že se zatím podařilo řešení problémů rozhýbat a v tuto chvíli existuje postup pro situace, kdy je pacienta v substituční léčbě třeba rychle přeregistrovat, aby mohl čerpat péči jinde. Na stole ale stále ještě leží otázka, jak dostat terapii k pacientovi v případě, že pobývá v domácí karanténě.

 

„Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a ÚZIS ČR jsme vzhledem k mimořádné situaci nastavili postup právě pro případy, kdy bude třeba urychleně přeregistrovat pacienta v substituční léčbě k jinému lékaři. Pokud tato situace nastane, je třeba kontaktovat HelpDesk ÚZIS, který zajistí přeregistraci. Vše lze nalézt i na stránkách ÚZISu,“ napsala nám národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová (více informací je k dispozici zde). „Toto opatření by mělo vést ke kontinuálnímu zabezpečení péče o tyto pacienty,“ dodává David Šíma z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Odbor protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR přitom podle Vedralové denně informuje poskytovatele adiktologických služeb o novinkách a doporučeních, která se jich dotýkají, a to v rámci své distribuční sítě. Zároveň odbor připravil doporučení pro adiktologické služby, jak postupovat v současné situaci (k nalezení zde). Společnost pro návykové nemoci vedle toho zveřejnila doporučení pro zajištění zdravotních adiktologických služeb v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19, které je uveřejněno zde.

„U rezidenční péče (včetně ústavní detoxifikace) doporučuje Společnost pro návykové nemoci zvážit zavedení oddělených lůžek pro nové pacienty a zavedení vstupního režimu, který by odpovídal karanténním opatřením. Toto přechodné přestrukturování lůžek pravděpodobně přinese omezení počtu přijímaných klientů a změny ve stávajících pořadnících. Bude nezbytné s klienty se předem intenzivně domlouvat, upřednostňovat stavy naléhavé a těm ostatním nabízet při odloženém přijetí k léčbě alternativy ambulantní, s preferováním distančních forem kontaktu. Toto se může týkat i detoxifikace – části klientů lze bezesporu nabídnout schéma pro domácí detoxikaci a podpořit je „na dálku“. Nástroje k tomu jsou a nakonec tato forma může nabídnout častější kontakt než běžná návštěva ambulance,“ doplňuje za ministerstvo zdravotnictví David Šíma.

Pro adiktologické služby a jejich klienty také připravila Národní linka pro odvykání informační leták s infografikou Závislost v karanténě – karanténa se závislostí. Kromě tipů, jak situaci zvládat, uvádí i kontakty na Národní linku pro odvykání, která je k dispozici klientům adiktologických služeb.

„Ministerstvo práce a sociální věcí zveřejňuje doporučení pro sociální služby, které také předáváme dále poskytovatelům adiktologikých služeb (z velké části se jedná o poskytovatele sociální služeb). Veškeré další informace lze najít na našem webu,“ doplňuje Jarmila Vedralová.

Šéf Adiktologické kliniky 1. LF a VFN Michal Miovský činnost národní protidrogové koordinátorky a jejího odboru velmi kvituje s tím, že tok informací funguje a problémy se daří řešit. Podle něj se tak například prostřednictvím klinického epidemiologa a vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka povedlo vyřešit situaci Anatomického ústavu 1. LF ohledně rizik práce s těly pro výuku.

„Co ale bude problém, jsou lidé, kteří uvíznou doma v karanténě. Jak jim lék dopravit, to bude asi větší problém, který zatím řešíme – jde totiž o opiáty. Zatím jediné řešení je blízká osoba, jiné řešení zatím nemáme,“ dodává profesor Miovský.

-mk-