Úterý, 5. července, 2022

Německo zavedlo povinné očkování proti spalničkám, protestovat se chystají i čeští odpůrci vakcinace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pokuta až do výše až 2 500 eur, tedy zhruba 64 tisíc korun, hrozí německým rodičům, kteří odmítnou očkování svých dětí proti spalničkám, aniž by k tomu měli závažné zdravotní důvody. V zemi vstoupil v platnost zákon nařizující povinné plošné očkování proti jedné z nejnakažlivějších chorob vůbec. Děti budou muset být prokazatelně očkovány před nástupem do mateřské nebo základní školy, a rodiče musí tuto skutečnost doložit do července příštího roku. Proti zavedení očkovací povinnosti chystají protestovat domácí i zahraniční odpůrci vakcinace, včetně těch českých.

 

Mají se rodiče o očkování svých dětí rozhodovat „svobodně“ nebo se epidemiologická situace změnila natolik, že je nutné vyžadovat plošnou povinnou vakcinaci? Před touto otázkou stálo Německo. Výsledek debaty je jasný, před několika dny vstoupil v platnost zákon vyžadující povinné plošné očkování proti spalničkám u všech dětí, které nastupují do mateřských a základních škol. Pokud rodiče nedoloží, že jejich děti byly proti této vysoce infekční chorobě očkovány, případně, že u jejich dětí není očkování ze závažných zdravotních důvodů možné, hrozí jim pokuta až do výše 2 500 eur. Nový zákon však vyvolává kritiku nejen ze strany odpůrců očkování. Ti mimo jiné chystají protest v Mnichově s cílem „zachování individuální vakcinační svobody“ a považují povinné očkování proti spalničkám za „porušení lidských práv“. Demonstrace, která je plánovaná na 21. března, se chystají účastnit také čeští odpůrci očkování. Spolek Rozalio pak organizuje společnou cestu autobusem pro své české podporovatele odmítající očkování s tím, že „celoevropská demonstrace za svobodu volby v medicíně se blíží“.

Spalničky jsou problém pro veřejné zdraví

Zákon o povinném plošném očkování proti spalničkám německý parlament schválil 14. listopadu 2019. Pro zákon se vyslovilo 459 zákonodárců, 89 bylo proti a 105 se zdrželo hlasování. „Jsme v roce 2019. Dnes by žádné dítě ani dospělý v Německu nemělo mít spalničky,“ prohlásil loni na podzim německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v rozhovoru pro televizní stanici ARD. Hlavním důvodem k zavedení očkovací povinnosti je nepříznivá epidemiologická situace v zemi a současně pokles proočkovanosti. Podle údajů European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) poklesla proočkovanost potřebnými dvěma dávkami vakcíny v zemi pod hranici 95 %, která je nezbytná pro zachování kolektivní imunity. Respektovaná vědecká instituce Institut Roberta Kocha pak uvádí, že před nástupem do školy je proti spalničkám očkováno pouze 93 % německých dětí. „Připravovaná legislativa je velmi důležitý nástroj pro vymýcení spalniček,“ uvedl k návrhu Thomas Fischbach, předseda Asociace dětských a dorostových lékařů. Podle něj se boj se spalničkami nedaří vyhrát, protože míra proočkovanosti je v Německu stále příliš nízká. „Také očkujeme příliš pozdě,“ dodal s tím, že by rád viděl rozšíření povinného očkování také na další onemocnění. Podrobněji jsme o vývoji nové legislativy psali v loňském roce.

Podle údajů ECDC bylo v loňském roce v Německu evidováno 514 případů spalniček a v roce 2018 celkem 542. V rámci celého území EU bylo v roce 2019 potvrzeno 13 207 případů spalniček a v předchozím roce 12 352 nemocných. „Spalničky se stále šíří po celé Evropě, protože proočkovanost je v mnoha zemích nedostatečná. Poslední odhady WHO-UNICEF proočkovanosti v jednotlivých státech jednou a dvěma dávkami vakcíny ukazují, že pouze čtyři země EU/EEA (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) v roce 2017 dosáhly potřebné proočkovanosti 95 %. Pokud má být dosaženo cíle eliminace spalniček, je nezbytné zvýšení proočkovanosti jednou a dvěma dávkami vakcíny dětí i dospělých na nejméně 95 %, aby došlo k přerušení cirkulace viru,“ shrnuje zpráva ECDC z letošního února. Zvýšení proočkovanosti ve všech evropských zemích je tedy důležitým cílem veřejného zdraví.

Zavedení povinného očkování proti spalničkám považuje za správný krok německá lékařka a jedna z vedoucích osobností tamního skeptického hnutí GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) Natalie Gramsová: „Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které může v některých případech vést k závažným zdravotním postižením, oslabení imunitního systému či dokonce předčasným úmrtím. Riziko infekce je vysoké, až 99 % osob, které přijdou do kontaktu s virem spalniček, onemocní. Spalničky nelze léčit, neexistuje žádný lék proti nim, ale očkování poskytuje spolehlivou ochranu. Očkování chrání nejen očkované, ale také brání šíření viru spalniček, jehož jediným hostitelem jsou lidé, protože tu jsou lidé, kteří nemohou být očkování, například kvůli onkologickému nemocnění nebo protože je jejich imunitní systém příliš slabý,“ vysvětluje. Právě zvýšení proočkovanosti je podle GWUP hlavním důvodem, proč bylo zavedené povinné plošné očkování. „Političtí představitelé usoudili, že nyní neexistuje žádná jiná alternativa, když čelíme ‚úspěchům‘ odpůrcům očkování v podobě nejistoty veřejnosti,“ shrnuje Udo Endruscheit, právník a jeden z představitelů GWUP.

Kde končí svoboda jednotlivce?

Zavedení zákona vyvolalo v zemi velkou diskusi. Zpravodajský portál Deutsche Welle uvádí, že německá unie učitelů GEW kritizuje novou legislativu, protože povinnost kontrolovat to, zda jsou děti očkovány, přechází právě na pedagogické pracovníky. Navíc se tak vystavují riziku, že se dostanou s rodiči dětí do konfliktu. „Někteří příznivci očkování ještě nemusí být příznivci povinného očkování. Řada skeptiků, významných osobností medicíny, Institut Roberta Kocha, dokonce i odbor ministerstva zdravotnictví zodpovědný za očkování, právě netleskají novému zákonu, protože nejsou přesvědčeni o tom, že byly vyčerpány všechny možnosti jak zvýšit proočkovanost,“ popisuje Udo Endruscheit s tím, že se objevily obavy také z toho, zda po zavedení zákona nenastane situace, kdy část veřejnosti nezačne považovat další, nyní nepovinné, očkování za nedůležité právě proto, že povinné není. Před tímto možným dopadem varovala také Natalie Gramsová, protože existují studie popisující, že pokud je část očkování povinná, klesá ochota veřejnosti využít dobrovolná očkování. „Z pragmatického hlediska doufám, že zavedení povinného očkování snad povede k tomu, že si lidé obecně uvědomí důležitost očkování obecně,“ dodává s tím, že je důležité pochopit, že očkování není jen záležitost jednotlivce, ale celé společnosti.

Současnou podobu zákona však bude pravděpodobně řešit německý ústavní soud, a podle Udo Endruscheita nelze předjímat, jaký verdikt padne, protože zákon má po právní stránce své nedostatky. „Soud bude muset rozhodovat mezi dvěma silně chráněnými ústavními právy, a to svobodou jednotlivce na straně jedné, a obecným blahem na straně druhé,“ popisuje právník. Právě s otázkou svobody jednotlivce nyní v Německu podle něj operují odpůrci očkování jako takového, a někteří z nich již podali stížnost ústavnímu soudu. „Obvyklé argumenty odpůrců očkování – jako nulová účinnost vakcíny, závažné vedlejší účinky, zlověstná role farmaceutického průmyslu a podobně – jsou vždy v pozadí. Nyní ale v popředí vidíme jiné argumenty, jako právo na osobní svobodu, právo na fyzickou integritu a zachování rodičovských práv, které byly také použity pro podání stížností ústavnímu soudu,“ doplňuje právník.

Ruce pryč od mého dítěte!

Proti novému zákonu se ostře staví nejen němečtí odpůrci očkování. Na 21. března svolali demonstraci „za základní demokratická práva, medicínské sebeurčení a zachování individuálního rozhodování o očkování“. „Musíte se vy nebo vaše děti podřídit tomuto donucovacímu opatření? Chcete mít na výběr, když jde o vaše zdraví? V tomto případě stát jednoznačně překročil hranice tím, že ignoroval naše základní práva, jako právo na fyzickou integritu a lidskou důstojnost. Nakonec očkování může mít závažné vedlejší účinky a tam, kde existuje riziko, musí být na výběr!“ Těmito slovy svolávají na demonstraci „za svobodnou volbu v medicíně“ organizátoři. Na tuto akci se podle facebookových stránek chystá také sdružení Rozalio, které plánuje zajištění autobusu pro ty, kteří hodlají protestovat. Na akci mimo jiné promluví přední americký odpůrce očkování Robert F. Kennedy Jr., prezident organizace Children’s Health Defense, která se ostře vymezuje proti očkování jako takovému a považuje jej za jednu z hlavních příčin chronických onemocnění u amerických dětí. Mimo jiné očkování obviňuje ze vzniku poruch autistického spektra, nádorových onemocnění, alergií, autoimunitních chorob a poruch pozornosti u dětí. Nárůst diagnostikovaných případů poruch autistického spektra dokonce označil jako „holocaust“ spojený s očkováním. Sám Kennedy se také ostře stavěl proti nutnosti očkovat proti spalničkám během probíhající epidemie tohoto onemocnění na pacifickém ostrově Samoa, která si vyžádala desítky dětských životů.

Podle Udo Endruscheita ukazuje přítomnost prominenta světového antivax hnutí Kennedyho na demonstraci propojenost odpůrců očkování. Jejich „tvrdé jádro“ v Německu tvoří zhruba 2 až 4 % populace, avšak výrazně větší podíl rodičů je ve věci vakcinace nejistých a ve svém strachu naslouchají názorům zpochybňujícím či přímo odmítajícím očkování. K vlivným organizacím patří například Ärzte für die individuelle Impfentscheidung (Lékaři pro individuální rozhodování o očkování), která se sice otevřeně neprezentuje jako odmítající očkování, ale dlouhodobě podkopává důvěru ve vakcinaci. Mimo jiné tím, že rodiče přesvědčuje, že je nezbytné, aby ohledně očkování učinili „individuální rozhodnutí“ a nespoléhali se na obecná odborná doporučení. „Za touto činností je často antroposofické myšlení, které vychází z ezoterických postojů Rudolf Steinera. Mnoho z toho ovlivňuje německou veřejnost už léta, jako například, že prodělání ‚dětských nemocí‘ vede k ‚rozvoji‘ v antroposofickém slova smyslu,“ přibližuje právník s tím, že nejistí odpůrci očkování tvoří asi 15 % německé populace a ohledně očkování váhaví lidé až 40 % obyvatel.

Udo Endruscheit dále míní, že je potřeba si uvědomit, že Německo v otázce očkování nenabízí „bezbřehou svobodu“ bez jakýchkoliv hranic. „Ano, osobní svoboda je základním právem jednotlivce, které zachází velmi daleko, ale má své hranice a limity dané obecným blahem,“ vysvětluje právník. Německá vakcinační komise popisuje a doporučuje očkování jako něco, co lidé dělají nejen pro sebe, ale také pro ostatní, a budou ochotní tak činit i bez donucení. „Skutečně existují lidé, kteří toto vnímají jako ‚nátlak‘ nebo ‚morální vydírání‘, avšak tito lidé se blíží tomu, že se z nich stanou jednoznační odpůrci očkování. Liberální osvícená společnost by měla být schopná zvládnout tak důležitou záležitost pro všechny jako je očkování rozumným způsobem v občanském dialogu. To nemá nic společného s bezbřehou svobodou a bylo by chybou takto na Německo nahlížet,“ shrnuje Udo Endruscheit situaci s tím, že podle něj nelze tvrdit, že v zemi platí nebo platila něco jako „absolutní svoboda očkování“.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY