Obchod se strachem onkologických pacientů

Strach je silnější než ověřování informací. Foto: Pixabay

Popírání smysluplnosti onkologické léčby se stalo jedním z velmi nebezpečných trendů „alternativní medicíny“. Pacienti ochromeni závažnou diagnózou jsou ochotni udělat cokoliv jen pro záblesk možnosti uzdravení, a právě toho umí využít nejrůznější podvodníci připravení prodat libovolnou „zázračnou“ terapii. Způsoby, jak pracují obchodníci s falešnou nadějí a jejich marketingové triky odhalila analýza kanadské skeptické organizace Bad Science Watch, jejímž cílem je mimo jiné to, aby lidé měli dostatek kvalitních informací, když se rozhodují o vlastním zdraví.

 

„Strach má obrovský dopad. Jen máloco je tak děsivé jako diagnóza rakoviny. A tak by nemělo být překvapivé, že se bezohlední lidé snaží využít strach k tomu, aby nám něco prodali,“ popisuje americký portál ScienceBasedMedicine.org, který se věnuje analýze marketingu nejrůznějších „přírodních“ produktů, jenž jsou nabízeny onkologickým pacientům s tím, že zlepší jejich vážný stav.

Kanadská skeptická organizace Bad Science Watch se zaměřila na oblast „přírodních“ zdravotních produktů zahrnující nejrůznější doplňky stravy, bylinné přípravky, homeopatika, výrobky spojené s ajurvédou či „tradiční čínskou medicínou“ a podobně. Z celkem 558 webových stránek zaměřených na prodej „přírodních“ zdravotních produktů, které byly sledovány, 113 webů přímo tvrdilo, že dané výrobky jsou lékem na rakovinu a dalších 166 internetových stránek obsahovalo nepřímá tvrzení o tom, že zde prodávané produkty lze úspěšně využít jako součást onkologické léčby.

Představa, že lze nádorová onemocnění léčit „přírodně“ onkologické pacienty přímo ohrožuje na životě. Pokud podlehnou zavádějícím informacím o tom, že „alternativní“ medicína je pro ně lepší a bezpečnější variantou než prokazatelně účinná onkologická léčba, zhoršují svou prognózu, což je v konečném důsledku může stát život. „S představou, že přírodní a alternativní léčba národových onemocnění je lepší, obvykle operují ti, kteří mají z prodeje zázračných doplňků stravy či terapií přímý zisk. Běžně používají citové vydírání, kterým působí na samotné pacienty i jejich blízké a upozorňují je, že pokud si nezaplatí jejich služby, zhoršují šanci na vyléčení. V zájmu svého osobního zisku řeknou cokoliv a neváhají ani básnit o tom, jak právě jejich metoda pomohla ve spoustě beznadějných případů. Obvykle už ale nemluví o těch, kteří zbytečně zemřeli, protože se spolehli na jejich plané sliby,“ upozorňuje lékař Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sysifos. Podle něj se nejrůznější šarlatáni, kteří vědomě cílí na onkologické pacienty a jejich blízké, vyskytují po celém světě, včetně Česka.

Strach je silnější než ověřování informací

Portál ScienceBasedMedicine.org vysvětluje, že pro řadu pacientů je těžké rozlišit léky, které prochází mnohaletým testováním a ověřováním jak účinnosti, tak bezpečnosti, ještě před uvedením na trh, od libovolných doplňků stravy, které tyto přísné podmínky splňovat nemusí: „Spotřebitelé, kteří jsou v tak náročné životní situaci, jako je například onkologické onemocnění, mohou být v pokušení vyzkoušet tyto výrobky, a to i přes nedostatek vědeckých důkazů, které by jejich použití opodstatňovaly.“ Jak ukazuje analýza organizace Bad Science Watch marketingová tvrzení příliš nerozlišují mezi tvrzeními, jenž jsou dostatečně prokázaná, a těmi, co „plavou na vodě“. Podstatné pro prodejce je popsat nabízené produkty v co nejlepším světle, a tak zákazníky motivovat k nákupu. Ukázalo se tak, že celkem 558 webů zaměřených na „přírodní“ zdravotní produkty, 118 stránek nabízelo produkty, o nichž přímo tvrdilo, že jsou lékem na nádorová onemocnění, a dalších 166 webů pak obsahovalo nepřímá tvrzení o léčbě rakoviny. Pouze 3 z 558 webových stránek uvádělo o „přírodních“ potravinových taková tvrzení, která byla schválena ze strany Health Canada, ministerstva zdravotnictví, zodpovědného za federální zdravotní politiku v zemi.

„Kanaďané, kteří nakupují přes internet „přírodní“ zdravotní produkty mohou být přesvědčeni o tom, že si kupují výrobky určené k léčbě rakoviny a/nebo používají tyto produkty místo ověřených terapeutických postupů založených na vědeckých důkazech, a mylně se domnívají, že tyto výrobky jsou zdravější nebo účinnější,“ shrnuje kanadská skeptická organizace s tím, že v tomto ohledu legislativa dostatečně nechrání spotřebitele. To, že nejrůznější eshopy či webové stránky zaměřené za „přírodní léčbu“ běžně používají zdravotní tvrzení, která nemají schválení ministerstva zdravotnictví. Tedy jednoduše řečeno spotřebitelům lžou o údajných terapeutických účincích toho, co prodávají. „Naše výsledky ukazují, že obyvatelé Kanady jsou vystaveni znepokojivě velkému počtu klamavých tvrzení spojených se zdravotními produkty, které mohou ohrozit veřejné zdraví,“ shrnuje organizace Bad Science Watch. Současná legislativa v zemi tak není dostatečně účinná a nezaručuje, že vážně nemocní budou dostatečně chráněni před klamavou reklamou obchodníků schopných využít jejich těžké situace. „Tyto společnosti se více zajímají o vydělávání peněz než o zdraví Kanaďanů,“ dodává Michael Kruse, ředitel organizace.

„Alternativní“ onkologická léčba znamená vyšší riziko úmrtí

Široká nabídka „přírodních“ zdravotních produktů, včetně těch, které mají být náhradou či doplněk prokazatelně účinné onkologické léčby, je běžná také v dalších zemích, včetně Česka. Obvykle je nabízí „terapeuti“, kteří současně varují před onkologickou léčbou a nabízí „bezpečnější“ a „účinnější“ alternativy v podobě svých služeb. „Obvyklou strategií těchto podvodníků je vystrašit pacienty a varovat je před údajnými vrahy v bílých pláštích a následně jim nabídnout prý lepší řešení jejich situace. Není nijak neobvyklé, že své klienty zastrašují, manipulují s nimi a záměrně používají lživá tvrzení, aby dosáhli většího zisku,“ konstatuje Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sysifos. Ten eviduje řadu konkrétních příběhů onkologických pacientů a jejich rodin, do jejichž života zasáhli právě „obchodníci s deštěm“ slibující „zázračné“ uzdravení. Například v roce 2014 byl vědeckou anti-cenou Bludný balvan oceněn Oto Nepilý spolu se svými kolegy, kteří propagují oxid chloričitý jako univerzální všelék, včetně onkologických onemocnění. Ten mimo jiné tvrdí, že nádorová onemocnění jsou ve skutečnosti způsobena parazity, a tak nejefektivnější způsob, jak se vyléčit, je nejrůznější aplikace průmyslového bělidla, včetně klystýrů nebo vaginálních výplachů. „Vím minimálně o dvou případech, kdy na rakovinu kostí pomohlo mms a cds (pozn. redakce – roztoky průmyslového bělidla). Jen u každého mohou být i při stejné diagnóze rozličné příčiny a zátěže. Jen když lékaři nasadí toxickou léčbu, pak je otázka, jak u toho bude úspěšná netoxická očista,“ psal například v prosinci 2019 v reakci na dotaz ženy, která se ptá, jak léčit rakovinu kostí u desetiletého děvčátka.

K dalším „úspěšným“ terapeutům patří také Hana Bláhová, která obdržela Bludný balvan v roce 2017 a stále aktivně poskytuje „terapeutické“ služby. Na svých webových stránkách mimo jiné tvrdí, že „vědci potvrdili, že chemoterapie ve skutečnosti rakovinu dále šíří“ či „mnozí lidé, když jim diagnostikují rakovinu, se domnívají, že jejich jedinými možnostmi léčby jsou chemoterapie, operace nebo ozařování“. „Webovou stránku jsem založila především proto, abych usnadnila lidem přístup k informacím. Nemocný, zklamaný školní medicínou, sedá k internetu a pátrá. Na těchto stránkách najdete veškeré dostupné a přitom pokud možno odborné informace o patologických virech, bakteriích a parazitech,“ popisuje na svém webu s tím, že „nevyléčí každého, protože se velmi obtížně léčí klienti, kteří užívají velké množství alopatik (pozn. redakce –  léky působící proti projevům a původcům nemoci, tento pojem používají šarlatáni k označení skutečných léků).“ Na druhé straně sama Bláhová přesvědčuje potenciální klienty, že dokáže pracovat lépe než zdravotnický systém: „Máme lepší diagnostiku a pracujeme s patogeny, se kterými klasická medicína nepočítá. Proto ani nepoužívá léky, které by k jejich odstranění byly vhodné. Také se můžeme opřít o praxi, máme řadu úspěšně vyléčených případů i u takových diagnóz, o kterých klasická medicína tvrdí, že jsou nevyléčitelné.“

Podle výsledků zahraničních studií se pacienti svěřují do péče podobných „terapeutů“ velmi často. Například podle studie publikované v roce 2019 v žurnálu JAMA Oncology se „alternativně léčí“ až třetina onkologických pacientů. Jen minimum z nich však o tomto kroku informuje svého lékaře, zejména když volí různé „přírodní“ preparáty.  „Nevíte, co v nich je. Některé z nich jsou doslova mišmaš různých věcí. Pokud není známé jejich složení, doporučuji pacientům, aby je nepoužívali během ozařování, protože pravděpodobně nemáme data o některých z nich, jak mohou ovlivnit léčbu. V případě ozařování pak existuje obava, že by vysoké hladiny antioxidantů mohly snížit účinnost této léčby,“ uvedla Nina Sanfordová, radiační onkoložka, která se specializuje na nádory trávicího traktu na UT Southwestern Medical Center a vedla provedenou studii. Podle jejích závěrů onkologičtí pacienti o tom, že podstupují „alternativní“ terapii neinformovali lékaře, protože se jich neptal, anebo přepokládali, že tyto informace od nich nepotřebuje. Přitom by pacienti měli být informováni o tom, jaká rizika jsou s jejich rozhodnutím léčit se „alternativně“ spojena a zároveň o tomto kroku informovat svého ošetřujícího lékaře nebo lékařku. „Bylinné doplňky stravy mohou ovlivňovat léky, které dáváme našim pacientům, a tyto interakce mohou vést ke změně hladiny léků v pacientově těle. Pokud je tato hladina příliš vysoká, roste toxicita, a pokud je příliš nízká, léčba není účinná,“ upozornil profesor David Gerber, specialista na nádory plic působící na UT Southwestern Medical Center. Podrobněji jsme o této studii psali zde.

Řada „alternativně“ se léčících pacientů navíc podlehne falešnému dojmu, že tato terapie je vhodnější než léčba doporučená jejich lékaři, a právě tímto krokem velmi riskují. „Zjistili jsme, že onkologičtí pacienti, kteří užívali alespoň jednu metodu „celostní medicíny“ mají vyšší riziko úmrtí oproti pacientům, kteří „celostní medicínu“ nevyužívají,“ konstatuje autorský tým z Yale Medical School, který se podílel na studii publikované v žurnálu JAMA Oncology v roce 2017, o níž jsme informovali zde. Retrospektivní studie zahrnovala kohortu celkem 1 901 815 onkologických pacientů s tím, že detailně bylo zkoumáno 258 pacientů užívajících „alternativní medicínu“. Konkrétně se jednalo o 199 žen a 59 mužů, průměrný věk byl 56 let. Jako kontrolní skupina k těmto více zkoumaným 258 pacientům bylo zvoleno 1032 nemocných, přesněji 798 žen a 234 mužů. Samotné rozhodnutí pro „alternativu“ pak bylo spojeno s častějším odmítnutím onkologické léčby. Konkrétně sedm procent „alternativně“ léčených pacientům odmítlo chirurgické odstranění nádoru, 34 procent těchto nemocných pak odmítlo chemoterapii, 34 procent odmítlo hormonální léčbu a dokonce 53 procent odmítlo radioterapii. Pro srovnání, ve skupině nemocných, kteří se „alternativně“ neléčili, odmítlo chirurgický zákrok pouze 0,1 procenta pacientů. Chemoterapii odmítlo 3,2 procenta nemocných, hormonální léčbu tři procenta a radioterapii pak dvě procenta onkologických pacientů. Současně studie ukázala, že pětileté přežití pacientů, kteří se léčili „alternativně“, bylo horší, a současně se u těchto onkologických pacientů zdvojnásobilo riziko úmrtí. Autorský tým předpokládá, že větší riziko smrti je u těchto nemocných způsobeno právě skutečností, že „alternativně“ léčení pacienti častěji odmítají účinnou a prověřenou onkologickou léčbou. V praxi to tak znamená, že nejrůznější „alternativní“ metody pacientům nepomáhají, ale naopak zhoršují jejich zdravotní stav a v konečném důsledku je pak mohou ohrozit i na životě.

Ludmila Hamplová