Odmítaní očkování proti HPV zabíjí, ukazuje nová studie

Pokud se v Japonsku nepodaří obnovit důvěru v očkování proti HPV, v příštích 50 letech dojde k 9 300 až 10 800 úmrtím na rakovinu děložního čípku, jimž by bylo možno předejít. Foto: health.mil

Po více než 270 miliónech podaných dávek, které byly na celém světě podány od roku 2006, je jisté, že očkování proti infekci způsobené lidskými papillomaviry (HPV) je účinné a bezpečné. Dokáže spolehlivě zabránit nejen rakovině děložního hrdla. Jeho odmítání má velmi konkrétní negativní důsledky v podobě úmrtí, kterým by bylo možné předejít. Ukazuje to nová japonská studie, která mapuje důsledky poklesu proočkovanosti proti HPV v zemi, kde tamní ministerstvo v roce 2013 přestalo toto očkování doporučovat na základě nepotvrzených hlášení o vedlejších účincích vakcinace. Studie byla publikována v prestižním žurnálu The Lancet Public Health.

 

Mohl to být další příběh o tom, že se rakovina děložního čípku stane v zemi zcela raritní záležitostí, což se mimochodem úspěšně daří v Austrálii (více zde). Místo toho však v Japonsku budou další tisíce žen na toto z velké části preventabilní onemocnění umírat. Pokud se nepodaří obnovit důvěru v toto očkování, v příštích 50 letech dojde k 9 300 až 10 800 úmrtím na rakovinu děložního čípku, jimž by bylo možné předejít právě účinným očkováním. Jedná se o důsledek situace, kdy japonská vláda pod vlivem nepodložených zpráv o vedlejších účincích očkování proti HPV přestala oficiálně doporučovat toto očkování. I když očkování zůstalo v očkovacím kalendáři, proočkovanost prudce poklesla a důvěru v něj se zatím nepodařilo obnovit. A navíc tento stav pravděpodobně ovlivnil vnímání očkování proti HPV i v dalších zemích světa, jako je Dánsko, Irsko a Kolumbie.

Konkrétní dopady rozšíření nepodložených informací o vakcínách proti HPV mapuje nová studie publikovaná v prestižním žurnálu The Lancet Public Health. Závěr je jednoznačný, odmítání očkování zabíjí a většině těchto úmrtí by bylo možné předejít. „Pokud by japonská vláda pokračovala v podpoře očkování proti HPV, většině ztrát na životech bychom se mohli vyhnout,“ uvedla pro agenturu Reuters Sharon Hanley, profesorka reprodukční medicíny na Hokkaido University, jedna ze spoluautorek studie.

Neověřené zprávy způsobily pokles proočkovanosti ze 70 procent na méně než procento

Lidské papillomaviry (HPV) jsou původcem řady závažných onemocnění, které postihují ženy i muže, což je důvod, proč je očkování proti nim plošně doporučováno dívkám i chlapcům (více zde). Ke konci roku 2019 bylo očkování proti HPV součástí imunizačních programů v celkem 124 zemích světa. Od roku 2006 pak bylo podáno celkem 270 milionů dávek těchto vakcín, což poskytuje solidní data o bezpečnosti a účinnosti tohoto očkování.

První generace kvadrivalentních a bivalentních vakcín proti HPV byly uvedeny v letech 2006 a 2007. Konkrétně tyto vakcíny zajišťují vysokou dávku protilátek proti typům 16 a 18, které způsobují celosvětově zhruba 70 procent případů rakoviny děložního čípku. Nedávné tři populační studie publikované v žurnálech The Lancet Infectious Diseases a The Journal of Infectious Diseases ukázaly také určitou zkříženou imunitu proti typům 31, 33, 45, 52, které jsou původcem dalších 17 procent případů rakoviny děložního čípku. V roce 2014 pak byla uvedena nová devítivalentní vakcína druhé generace chránící proti typům 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, jenž jsou zodpovědné za zhruba 90 procent případů rakoviny děložního hrdla na celém světě, a současně chrání proti typům 6 a 11 způsobujícím genitální bradavice. Přesto je právě toto očkování spojeno s řadou mýtů či vyloženě nepravdivých zpráv, které ovlivňují rodiče ve chvíli, kdy rozhodují o tom, zda jejich děti budou očkovány. Světová zdravotnická organizace dokonce odmítání očkování označila za jednu z největších zdravotních hrozeb ohrožující lidstvo v současnosti.

V Japonsku bylo očkování proti HPV zavedeno pro všechny dívky ve věku od 12 do 16 let. V této věkové kategorii je pak vakcinace hrazená státem. Nicméně v roce 2013 japonská média rozšířila zprávu o tom, že tyto vakcíny způsobují poškození mozku u myší, a současně se v zemi objevila nijak nepotvrzená videa s dívkami na invalidních vozících, které údajně poškodilo očkování. Proočkovanosti proti HPV tak během krátké doby klesla ze 70 procent na méně než jedno procento.

Místní odpůrci očkování informace využili a začali vakcíny obviňovat z toho, že způsobují závažné neurologické poškození. Japonská vláda pak stáhla doporučení pro toto očkování, byť jej ponechala v očkovacím kalendáři. Škody už ale byly napáchány, byť se následně zjistilo, že studie na myších, jenž měla potvrzovat nebezpečnost vakcín, byla podvodná. Konkrétně to dokázala japonská lékařka, novinářka a vědkyně Riko Muranaka, která působí na Kjótské univerzitě a za svou investigativní práci obdržela v roce 2017 prestižní vědeckou cenu Johna Maddoxe určenou osobnostem, jež dokáží postavit vědecké důkazy proti dezinformacím. „Prostě nemohu ignorovat nebezpečná tvrzení, která ohrožují veřejné zdraví. Chci, aby lidé slyšeli pravdu, proto budu i nadále psát a mluvit,“ prohlásila, když přebírala ocenění udělované žurnálem Nature a organizacemi Kohn Foundation a the Sense Charity Science.

V jejím případě tato práce znamenala podle amerického zpravodajského webu Vox.com také čelit výhrůžkám, které byly určeny jí i její rodině. V roce 2015 pro japonské noviny psala o očkování proti HPV a doufala, že upozorní na to, že věda podporuje toto očkování. V roce 2016 začala zkoumat studii provedenou na myších a přišla na to, že její autor, v zemi uznávaný lékař Shuichi Ikeda, který se mezitím dostal do pozornosti japonských médií, podváděl. Před televizními obrazovkami říkal, že toto očkování je škodlivé, protože u očkovaných myší dojde k poškození mozku. Dokládal to jedním snímkem. Riko Muranaka ale zjistila, že snímek ve skutečnosti nezobrazoval zvíře očkované touto vakcínou.

„Muranaka také objevila, že myši očkované během experimentu byly geneticky modifikované a během svého stárnutí přirozeně produkovaly protilátky. Sérum plné těchto protilátek pak bylo odebráno z myší a nastříkáno na řezy mozku zvířat. Následně vznikly fotografie, které ukazovaly „poškození mozku“ způsobené pravděpodobně vakcínou proti HPV,“ popisuje Vox.com. Navzdory odhalení podvodu byl strach, který vyvolal, silnější. Proočkovanost spadla.

Krize, která bude zabíjet i v budoucnu

Nová japonská studie publikovaná v žurnálu The Lancet Public Health je vůbec první vědeckou prací, která zmapovala a kvantifikovala dopady tohoto podvodu a rozšíření dezinformací o očkování proti HPV. Jak uvádí agentura Reuters, každý rok je v Japonsku diagnostikováno zhruba 10 tisíc nových případů rakoviny děložního hrdla a zhruba tři tisíce žen na tuto diagnózu umírají.

„Zjistili jsme, že současná krize probíhající od roku 2013 v konečném důsledku povede k dalším 24 600 až 27 300 případů a 5000 až 5700 úmrtí v průběhu života kohort narozených mezi lety 1994 až 2007, ve srovnání s tím, pokud by proočkovanost zůstala na úrovni 70 procent jako v roce 2013,“ shrnuje autorský tým. Pokud se pak v letošním roce nepodaří obnovit důvěru v toto očkování a zajistit, že proočkovanost opět vzroste, bude to pro generaci dívek, kterým je letos 12 let, znamenat další úmrtí. Konkrétně, jestliže se situace nezmění, zemře v důsledku očkováním preventabilní rakoviny děložního čípku 9 300 až 10 800 žen v průběhu příštích 50 let.

Těmto úmrtím je možné zabránit právě očkováním. V případě, že by tento rok došlo ke změně a současně by byly doočkovány dívky, které v důsledku krize očkovány nebyly, bylo by možné podle studie zabránit 14 800 až 16 200 případů rakoviny děložního čípku a 3 000 až 3 400 úmrtí v této věkové kohortě. Pokud by se od letošního roku používala devítivalentní vakcína a současně by byly doočkovány dívky, které kvůli krizi očkovány nebyly, bylo by možné zabránit až 20 300 případů rakoviny děložního čípku a až 4 100 úmrtí. Právě tato čísla jsou pak důležitá při úvahách o tom, proč má smysl toto očkování podporovat. Současně studie ukazuje, že pokud by se při obnovení očkovacího programu letos podařilo dosáhnout 50 procentní proočkovanosti, včetně doočkování dívek, které v minulosti očkovány nebyly, bylo by možné zabránit 60 procentům případů rakoviny děložního hrdla a 60 procentům úmrtí v důsledků této diagnózy. V případě použití devítivalentní vakcíny by efekt byl ještě výraznější, pak by bylo možné díky očkování předejít až 83 procentům případů rakoviny děložního hrdla a až 82 procentům úmrtí, čímž by se podařilo zvrátit značnou část dopadů krize, která vedla k dramatickému propadu proočkovanosti.

Autorský tým studie se však zaměřil pouze na ženy a pouze na jedno nádorové onemocnění způsobené infekcí HPV. „Naše odhady počtu případů rakoviny děložního čípku jsou konzervativní z několika důvodů. Zaprvé jsme nezohlednili dopady tohoto očkování u žen v podobě dalších onkologických onemocnění způsobených HPV u žen i můžu v důsledku kolektivní imunity, včetně rakoviny konečníku, penisu, vaginy, vulvy a orofaryngu. Odhaduje se, že tato nádorová onemocnění představují zhruba 10 procent maligních onemocnění způsobených infekcí HPV, a jejich příčinou je převážně typ 16, jehož šíření lze zabránit očkováním,“ popisuje studie s tím, že v Japonsku byla rakovina děložního čípku v minulosti podceňována, což ovlivňuje současný nárůst incidence a mortality, a současně japonský imunizační program na rozdíl od řady jiných zemí, včetně Česka, nezahrnuje očkování proti HPV u chlapců.

Dezinformace z Japonska zasáhly i další země

Japonská krize nezůstala izolovaná, ale podle autorského týmu zasáhla také další země světa. „Vzhledem k rozsáhlému vlivu internetu a sociálních sítí a také rychlosti šíření informací pravděpodobně přispělo pozastavení aktivního doporučení očkování proti HPV v Japonsku také ke krizím odmítání tohoto očkování v Dánsku, Irsku a Kolumbii. Kde však i přes negativní přístup médií dánská a irská vláda pokračovaly v tom, že aktivně očkování proti HPV doporučovaly, a současně řada zdravotnických i nezdravotnických organizací vytvořila alianci na podporu tohoto očkování,“ konstatuje autorský tým.

Právě aktivní přístup úřadů i zdravotníků hraje zásadní roli v tom, jak se bránit dezinformacím o očkování, a irská a dánská vláda aktivně jednaly, aby ovlivnily veřejné mínění i chování rodičů, kteří se rozhodují o očkování svých dětí.

„Vakcína proti HPV se ukázala jako extrémně bezpečná a byla od roku 2006, kdy byla uvedena, několikrát přezkoumána ze strany Global Advisory Committee on Vaccine Safety,“ shrnují autoři a autorky s tím, že pokud by japonská vláda jednala adekvátně a postavila se proti šíření dezinformací, mohl být dopad krize menší. „Události spojené s očkováním proti HPV v Irsku a Dánsku ukazují, že je možné zvrátit rychlý pokles proočkovanosti v důsledku odmítání očkování a současně úspěšně řešit obavy ohledně bezpečnosti vakcín v médiích. Je však nutná silná podpora vlády a je nejúčinnější, pokud spolupracuje více oblastí. Tato studie ukazuje důležitost a naléhavost zvýšení proočkovanosti proti HPV v Japonsku, a také zdravotní přínosy, kterých by bylo možné dosáhnout, pokud bude krize v důsledku odmítání očkování adekvátně řešena,“ konstatuje studie.

Ludmila Hamplová