Úterý, 2. března, 2021

Senát schválil nová pravidla voleb do rad oborových pojišťoven a zmírnil požadavky na očkování

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senátoři na svém plenárním zasedání schválili nová pravidla voleb do správních a dozorčích rad oborových pojišťoven. A chtějí, aby zdravotně pojistné plány pojišťoven schvalovala Dolní sněmovna a nikoli vláda. Horní komora dále zrušila požadavek na povinné očkování proti žloutence typu B u dětí v mateřských školkách stejně jako vládou navrhovanou povinnost soukromých předškolních zařízení požadovat u dětí doklad o očkování  Obě novely zákonů – o oborových pojišťovnách a ochraně veřejného zdraví musí nyní znovu projednat poslanci.

Senát včera na svém zasedání schválil návrh novely zákona o resortních, oborových a podnikových zdravotních pojišťovnách. Ten zavádí nová pravidla voleb do dozorčích a správních rad těchto pojišťoven, podle nichž třetinu míst volí vláda, druhou třetinu zaměstnavatelé a podnikatelé (hlasovat mají v rozsahu pojistného, které odvedli za poslední půlrok) a zbývající třetinu pak zaměstnanci z řad klientů pojišťoven. Kandidovat může každý svéprávný a bezúhonný klient pojišťovny s podporou alespoň padesáti dalších klientů.

Předloženou novelou reaguje ministerstvo zdravotnictví na nález Ústavního soudu, který od 1. října 2019 zrušil podstatnou část současné právní úpravy kvůli tomu, že některé skupiny pojištěnců nemohli být do dotčených orgánů vůbec voleni. Vláda původně chtěla, aby třetinu členů jmenoval jako dosud kabinet a dvě třetiny volili zaměstnavatelé a podnikatelé. Dolní komora ale předlohu nakonec schválila podle kompromisní úpravy navržené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

„Já jsem měla jediný problém s tím, že tam nejsou zastoupeni státní pojištěnci, kterých je šest milionů. Ale Ústavní soud explicitně neuvedl, že by tam tito lidé měli fyzicky kandidovat. Naopak říká, že by to bylo velmi problematické organizačně zvládnout a ekonomicky náročné,“ uvedla zpravodajka návrhu a senátorka Alena Dernerová (za nezávislé), jedna z autorek podnětu k Ústavnímu soudu. Senátoři tehdy poukazovali na to, že současná pravidla zvýhodňují při tvorbě správních a dozorčích rad velké podniky.

Původní vládní návrh novely zákona o oborových zdravotních pojišťovnách také počítal s tím, že se pravomoc schvalovat klíčové dokumenty českých zdravotních pojišťoven, jako jsou zdravotně pojistný plán, účetní závěrka a výroční zpráva, přesune z Poslanecké sněmovny na vládu.  „Učinili jsme tak zejména z toho důvodu, že se jimi v minulosti Poslanecká sněmovna příliš nezabývala. To znamenalo, že většinu předchozích let hospodařily pojišťovny spíše v provizoriu než podle řádně schváleného zdravotně pojistného plánu. Což z našeho pohledu nebyla žádoucí situace,“ řekl senátorům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

S přesunutím této kompetence na vládu však již nesouhlasili poslanci, kteří při projednávání zákona vrátili schvalování zdravotně pojistných plánů oborových pojišťoven zpět do Sněmovny. Zároveň však stejnou úpravu neprovedli v zákoně o Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Vznikla tím dvojkolejnost, kterou se nyní senátoři rozhodli napravit. Legislativní úpravu pro VZP a ostatní pojišťovny sjednotili a pravomoc hlasovat o klíčových dokumentech pojišťoven ponechali poslancům.

Do školky bez očkování proti žloutence B

Senátoři dále podpořili změny, které poslanci navrhli u novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Například to, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání (což nedávno odvolaná hlavní hygienička Eva Gottvaldová neměla) nebo aby stát hradil malým dětem očkování proti meningokokovým infekcím.

K tomu horní komora rozhodla, že pro nástup dítěte do mateřské školy není nutné požadovat doklad o očkovávání proti žloutence typu B. „Během prvních třech let věku je dítě doma a poté v předškolním zařízení, kde se nevyskytují rizikové faktory jako je přenos krví nebo pohlavní styk,“ odůvodnil tento návrh předseda senátního výboru pro zdravotnictví a také zpravodaj návrhu Lumír Kantor (za KDU-ČSL). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch změnu podpořil, a to o přes skutečnost, že je v rozporu s doporučením Světové zdravotnické organizace, podle níž by první dávku vakcíny proti žloutence typu B měli dostat všichni novorozenci.

Ministr naopak nesouhlasil s pozměňovacím návrhem Zdeňka Nytry z klubu ODS, který nakonec senátoři také schválili, a to, aby se povinnost doložit očkování nevztahovala na soukromá zařízení pro předškolní děti. Vláda přitom chtěla tuto povinnost sjednotit pro všechna zařízení předškolní výchovy, pro Adama Vojtěcha to byla jedna z priorit.

Horní komora tak dále rozšířila sněmovní verzi vládní novely, podle níž doklad o očkování nemá být nově podmínkou ani pro pobyt dítěte na škole v přírodě, která není delší než pět dní. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována.

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje i řadu dalších změn, které upravují především kontrolní činnost hygieniků. Většina těchto úprav vychází z nových nařízení přijatých na úrovni Evropské unie. Hygienici se například nově při kontrole kvality vody v přírodních koupalištích budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, které mohou způsobovat například kožní choroby. Zavádí se také přísnější podmínky pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.

Obě novely zákonů tak Senát vrací znovu do Sněmovny k posouzení poslancům.

-sed-

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY