Senát zřejmě podpoří nová pravidla voleb do oborových pojišťoven a úhradu očkování proti meningokokovi

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se tentokrát sešel z bezpečnostních důvodů bez přítomnosti veřejnosti. Foto: senat.cz

Senátoři z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku podpořili novou úpravu voleb do oborových pojišťoven tak, jak je navrhla Poslanecká sněmovna. Napravili také zmatek, který vznikl po zásahu poslanců do pravidel pro schvalování zdravotně pojistných plánů českých pojišťoven. Nakonec souhlasili i s poslaneckými změnami návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, mimo jiné s očkováním malých dětí proti meningokokovi zdarma nebo povinností hlavního hygienika mít lékařské vzdělání.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu tento týden podpořil nový způsob voleb do správních a dozorčích rad oborových pojišťoven tak, jak je navrhuje novela zákona o oborových pojišťovnách ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Vláda totiž původně chtěla, aby třetinu členů jmenoval jako dosud kabinet a dvě třetiny volili zaměstnavatelé a podnikatelé. Dolní komora ale předlohu nakonec schválila podle kompromisní úpravy navržené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ta zachovala obsazení třetiny míst vládě, druhou třetinu mají volit zaměstnavatelé a podnikatelé (hlasovat mají v rozsahu pojistného, které odvedli za poslední půlrok) a zbývající třetinu pak zaměstnanci z řad klientů pojišťoven. Kandidovat bude moci každý klient pojišťovny s podporou alespoň padesáti dalších klientů.

Původní vládní návrh novely zákona o oborových zdravotních pojišťovnách také počítal s tím, že se pravomoc schvalovat klíčové dokumenty českých zdravotních pojišťoven, jako jsou zdravotně pojistný plán, účetní závěrka a výroční zpráva, přesune z Poslanecké sněmovny na vládu. Podle ministerstva zdravotnictví není současný stav, kdy tyto dokumenty schvalují poslanci, funkční. Jak řekl senátorům náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, pojišťovny byly v minulých letech nuceny opakovaně hospodařit v provizoriu, protože poslanci schvalování materiálů odkládali a nezařazovali na jednání, protože je nepovažovali za prioritní. „Ale to není úplně žádoucí situace,“ prohlásil Policar. Došlo dokonce i k situaci, kdy plány byly schváleny příliš pozdě (v případě plánů na rok 2018) nebo vůbec (plány na rok 2017).

Poslanci však s přesunutím této kompetence na vládu nesouhlasili a při projednávání zákona vrátili schvalování zdravotně pojistných plánů oborových pojišťoven zpět do Sněmovny. Zároveň však stejnou úpravu neprovedli v zákoně o Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Vznikla tím dvojkolejnost, kterou se nyní senátoři rozhodli napravit. Legislativní úpravu pro VZP a ostatní pojišťovny sjednotili a pravomoc hlasovat o klíčových dokumentech pojišťoven ponechali poslancům.

Hlavní hygienik má mít lékařské vzdělání

Senátní výbor pro zdravotnictví dále podpořil změny, které poslanci navrhli u novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Například to, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání (což nedávno odvolaná hlavní hygienička Eva Gottvaldová neměla) nebo aby stát hradil malým dětem očkování proti meningokokovým infekcím. K tomu senátoři dále schválili návrh zpravodaje a senátora Lumíra Kantora (nestraník), aby se u dětí při přijímání do mateřských škol nebo dětských skupin nepožadovalo očkování proti hepatitidě typu B, která se přenáší krví anebo pohlavním stykem.

Podporu však nezískal Kantorův návrh, aby vedle škol v přírodě nebylo nutné dokládat povinné očkování i v případě letních pobytů dětských kolektivů, které se pravidelně schází po celý rok, jako jsou skauti nebo sportovní oddíly. Proti tomu se silně vymezilo ministerstvo zdravotnictví, podle něhož nelze oba případy srovnávat: pokud se děti schází přes rok jednou týdně, nejedná se o tak intenzivní kontakt jako v případě školní docházky. Dále je třeba zohlednit skutečnost, že prostředí táborů je podle hygieniků daleko náchylnější k šíření nakažlivých chorob a děti jsou zde – bez přítomnosti rodičů – vystavení většímu stresu.

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje i řadu dalších změn, které upravují především kontrolní činnost hygieniků. Většina těchto úprav vychází z nových nařízení přijatých na úrovni Evropské unie.

O novelách obou zmíněných zákonů ve znění navrženém senátním výborem pro zdravotnictví bude hlasovat plénum Senátu příští týden. V případě schválení tak budou muset o zákonech znovu hlasovat poslanci.

Helena Sedláčková