Němečtí praktici a ambulance žádají od státu během koronavirové krize větší podporu

Praktičtí lékaři upozorňují, že poskytování běžné péče v „neběžné“ době je často velmi obtížné. Foto: pixabay.com

Praktičtí lékaři chtějí po vládě, aby je během koronavirové krize více podpořila. Nejen finančně, ale i co do objemu ochranných pomůcek. Praktici tvrdí, že díky nim nejsou nemocnice zbytečně zatěžované pacienty s lehčím průběhem onemocnění Covid-19.

Podpořte ty, kteří vás chrání! Tak zní společné prohlášení Německé asociace praktických lékařů a Německé společnosti pro všeobecné a rodinné lékařství (DEGAM – Deutschen Gesellschaft für Allgemein­medizin und Familienmedizin).

Obě organizace se berou za lékaře, kteří v době koronavirové pandemie stojí v první linii, a „vytvářejí tak ochrannou zeď pro nemocnice,“ uvedli pro deník Deutsches Ärzteblatt Ulrich Weigeldt, prezident Německé asociace praktických lékařů a Martin Scherer, prezident DEGAM. Podle uvedených profesních organizací se totiž často přehlíží, že lidé bez ohledu na koronavirus stonají s běžnými nemocemi. To znamená, že za praktiky stále přicházejí lidé s diabetem, kardiovaskulárními chorobami nebo angínou a ti mají stále nárok na nejlepší možnou péči.

Pošlete ochranné pomůcky i více peněz za telemedicínu

Praktičtí lékaři se snaží upozornit, že poskytování běžné péče v „neběžné“ době je často velmi obtížné. Pokud se například jedná o vyšetření pacientů v domech s pečovatelskou službou, musí se lékař podrobit zvláštním ochranným opatřením. K tomu je zapotřebí nejen ošetřovatelský personál, ale také dostatečné množství ochranných pomůcek. „Pokud praktičtí lékaři nemají možnost se dostatečně chránit před možnou nákazou, nemohou zaručit ani ochranu pacientů,“ zdůraznil Scherer.

Profesní sdružení dokonce svým členům doporučují, aby neprováděli testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud nemají k dispozici adekvátní ochranné pomůcky. Doporučují zejména ochranné masky, a to nejméně ve standardu FFP2. Pokud jimi ordinace nedisponují, mají svou praxi označit tabulkou „Praxe testy neprovádí“, doporučují zmíněné organizace.

Podle Ulricha Weigeldta je třeba také dorovnat platby za lékařskou péči poskytnutou pomocí online nástrojů (telemedicína) na úroveň plateb jako v případě péče poskytované za osobní přítomnosti. Profesní organizace se odvolávají na to, že v době koronavirové krize je online zdravotní péče pacienty vyžadována více než obvykle. Zhruba dvě třetiny dotázaných klientů praktiků uvedly, že by jejich lékaři měli nabízet alespoň online konzultace. Vyplývá to z průzkumu digitální platformy Bitkom, na který odkazuje deník Deutsches Ärzteblatt.

I další ambulance přispívají k dobrému průběhu epidemie

Praktičtí lékaři ale nejsou jediní, kdo německé nemocnice chrání doslova vlastním tělem před potenciálním přetížením. Další pomyslnou obrannou linií jsou ambulance. Podle Národní asociace lékařů zdravotních pojišťoven totiž ambulantní péči dostává až 85 procent pacientů s chorobou Covid-19. Pro Deutsches Ärzteblatt to uvedl předseda představenstva berlínské pobočky asociace Andreas Gassen.

Jde o podíl, který Německo výrazně odlišuje od ostatních zemí, a do jisté míry je to také jeden z faktorů, proč německý zdravotnický systém zatím pandemii bez větších obtíží zvládá. Podle Gassena mají lékaři v ambulancích denně kontakt s téměř čtyřmi miliony pacientů, z nichž nadpoloviční většina připadá právě na smluvní lékaře, zbytek ošetří praktičtí lékaři.

Polovina z těchto pacientů patří z hlediska Covid-19 do rizikové skupiny, protože jsou buď starší 75 let, nebo trpí chronickými onemocněními jako je srdeční selhání, cukrovka nebo chronická obstrukční plicní nemoc. Kvůli tomu byla přijata řada opatření, která mají za cíl oddělit pacienty s „běžnými“ nemocemi od těch, kteří jsou nakaženi koronavirem nebo už u nich Covid-19 propukla.

R0 klesl téměř na pětinu

Došlo rovněž k personálnímu posílení kapacit pro testování, včetně zřízení mobilních testovacích i léčebných týmů. Vzrostl počet lidí v call centrech o celou čtvrtinu. Přestože počet úmrtí na nemoc Covid-19 v Německu již přesáhl tisícovku, mají naši západní sousedé stále velmi dobré vyhlídky, aby pandemii zvládli.

Němcům se daří rychle zvyšovat počet testů. Tím sice roste počet odhalených případů nákazy, ovšem právě to přispívá ke včasné izolaci infikovaných a tím pádem k velmi nízké smrtnosti, která se pohybuje těsně nad jedním procentem. Aktuální informace o průběhu pandemie včetně počtu potvrzených nakažených, úmrtí a uzdravených lze získat pomocí této interaktivní mapy.

Sám německý Institut Roberta Kocha uvedl, že opatření pro omezení sociálních kontaktů nese své ovoce. Zatímco při nástupu pandemie způsobil jeden nakažený člověk dalších pět nových infekcí, po zavedení omezení se toto číslo snížilo podle RKI na 1,3 až 1,5. A nepochybně k tomu přispěly ambulance praktických lékařů a lékařů sloužících v nemocničních a jiných ambulancích.

Petr Musil