Německé vládní autority prodloužily omezení kontaktu mezi lidmi až do konce června

Omezení kontaktu v Německu stále platí, spolkové země mohou umožnit veřejné sdružování maximálně deseti lidí. Foto: pixabay.com

Omezení kontaktu v Německu bude prodlouženo přinejmenším do začátku prázdnin. Shodli se na tom zástupci spolkové vlády i vlád jednotlivých spolkových zemí. Do konce června tak zůstane omezen počet osob, které se mohou sdružovat.

„V zájmu udržení nízkého rizika infekce budou závazná omezení kontaktu v každém případě pokračovat až do 29. června,“ stojí ve společném prohlášení spolkové a zemských vlád, na které odkazuje deník Deutsches Ärzteblatt. Jednotlivé spolkové země by však mohly umožnit až deseti lidem sdružovat se na veřejnosti v otevřeném prostoru. Zároveň je z přiložených dokumentů patrné, že se spolkové země mohou od sjednaných parametrů odchýlit, pokud uznají za vhodné, že se u nich epidemiologická situace vyvíjí lépe, než se čekalo.

Společná dohoda mezi spolkovou vládou a zemskými vládami ovšem zůstává i nadále otevřená. To znamená, že zemské vlády si ponechaly do určité míry manévrovací prostor, protože už předtím šly v oblasti rozvolňování opatření vlastní cestou. Výsledkem je tedy kompromis, na kterém se dohodli předsedové vlád na spolkové i zemské úrovni.

Soukromé oslavy bez omezení počtu osob

Vlády na obou úrovních se také dohodly, že přestanou regulovat počet osob, které se mohou potkávat na soukromých oslavách. V protokolech se pouze uvádí, že na soukromých shromážděních doma v uzavřených místnostech by měla být zavedena hygienická a vzdálenostní pravidla a počet osob by měl být takový, aby těmto pravidlům bylo možné vyhovět.

Pro občany to více než kdy jindy znamená, že se musí řídit předpisy své zemské vlády. Například durynská vláda totiž uvedla, že si vyhrazuje právo rozhodnout o různých pravidlech pro pohyb ve veřejných prostorách a že je možné, aby se na soukromých akcích neuplatňovala žádná omezení kontaktního chování.

Naproti tomu Hesensko uvedlo, že i nadále bude omezovat počet osob, které se mohou sdružovat, pokud nejde o členy stejné rodiny nebo stejné domácnosti. Dolní Sasko si pak vymínilo právo držet se stávající regulace, která omezuje kontakt maximálně na dvě rodiny nebo domácnosti. Několik dalších zemských vlád dokonce rozhodlo o rozsáhlejším uvolnění, a to například pro rodinné oslavy, kulturní akce, sport nebo školy.

Shoda mezi spolkovou vládou i zemskými vládami ale panuje na požadavku nosit roušky nebo na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi osobami. „Aby se zabránilo šíření viru SARS-CoV-2 a aby se jednotlivci chránili před infekcí, musí občané udržovat minimální vzdálenost 1,5 metru od sebe navzájem,“ píše se ve společném komuniké.

Autonomie spolkových zemí je pochopitelná, říká Spahn

„Požadavek na minimální vzdálenost je přitom obzvláště zdůrazněn,“ píše Deutsches Ärzteblatt. Pro některé veřejné prostory je toto opatření doplněno požadavkem na nošení roušek. Mít zakrytá ústa a nos je nutné i nadále v obchodech, autobusech nebo vlacích.

„Znamená to snad, že Angela Merkelová coby spolková kancléřka ztrácí kontrolu nad protiepidemickými opatřeními?“ klade si řečnickou otázku Deutsches Ärzteblatt. Nikoli. Německý systém totiž dává v mnoha oblastech velké pravomoci právě spolkovým zemím a na celoněmecké úrovni se řeší otázky, které je efektivnější řešit centrálně. Například policie nebo armáda.

Když do Německa dorazila pandemie koronaviru, vznikl dojem, že spolková vláda rovněž všechna protiepidemická opatření zavádí. Jenže to vyplynulo z jednotného přístupu spolkových zemí, což vytvořilo jakýsi dominový efekt. Tedy pokud nějaké opatření přijala jedna země, další se přidaly. To se týkalo například uzavření škol nebo zákazu návštěv v domovech pro seniory či nemocnicích. S uvolňováním opatření je to podobné, pouze neexistuje taková harmonie mezi spolkovými zeměmi, jako když se opatření zaváděla.

Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn má ale pro takový postup pochopení. „Společným cílem je snížit počet nových infekcí a udržet je pod kontrolu,“ uvedl. To se ale podle něho nevylučuje s tím, že různé spolkové země mají k protiepidemickým opatřením různý přístup.

Petr Musil