Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová. Foto: @SKyriakidesEU

Evropská komise zahajuje otevřenou veřejnou konzultaci o nové farmaceutické strategii

Evropská komise včera spustila online veřejnou konzultaci k chystané farmaceutické strategii pro Evropu. Dokument se má zaměřit na dlouhodobé problémy sektoru, z nichž některé se v důsledku krize covid-19 dále prohloubily. Na otázky uvedené v elektronickém dotazníku je možné odpovídat do poloviny září. Výsledky Evropská komise použije při finalizaci strategie, která by měla být přijata do konce roku.

Evropská komise včera zahájila online veřejnou konzultaci k připravované farmaceutické strategii pro Evropu. Dokument, který by měl pomoci zajistit v Evropě bezpečné a cenově dostupné léčivé přípravky a podpořit evropský farmaceutický průmysl, chce komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová předložit do konce roku.

„Vyzývám sdružení pacientů, zástupce průmyslu, orgány státní správy, akademickou obec i širokou veřejnost, aby se na vzniku této strategie podíleli,“ prohlásila komisařka. „Bude řešit jednak problémy, jež umocnila pandemie covid-19, jednak všechny strukturální otázky týkající se přístupu k léčivým přípravkům, jejich cenové dostupnosti a strategické autonomie Evropské unie v této oblasti. Musíme zajistit, aby přístup k optimální péči a cenově dostupným lékům měli všichni pacienti,“ dodala Kyriakidesová.

Cílem strategie je podle komisařky vytvořit systém, jenž obstojí v budoucnu a který bude využívat výhod digitalizace a podporovat inovace zejména v oblastech jako jsou antimikrobika, léky pro děti či na vzácná onemocnění. Měla by rovněž vést ke snížení závislosti EU na dovozu ze třetích zemí. Značná část farmakologicky účinných látek, jež jsou nezbytné pro výrobu některých generických léčiv (včetně „starých“ antibiotik, onkologických léků i nejzákladnějších léčivých přípravků, jako je paracetamol), totiž pochází z Číny a Indie. Strategie má rovněž snížit dopad léčivých přípravků na životní prostředí.

Konzultace potrvá do 15. září 2020 a skládá se z otázek, které se zabývají tématy jako strategická autonomie v oblasti výroby, přístup k cenově dostupným lékům, inovace nebo environmentální udržitelnost. Souběžně s konzultací uspořádá Komise v nadcházejících týdnech a měsících rovněž dvoustranné technické rozhovory se zainteresovanými subjekty. V současnosti běží také konzultace o cestovní mapě strategie, jež potrvá do 7. července 2020.

Své vlastní usnesení k farmaceutické strategii připravuje také Evropský parlament.

-sed-