Epidemie koronaviru je v Německu stabilní na nízké úrovni, hlásí Jens Spahn

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (vpravo) a ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler (uprostřed) na tiskové konferenci. Foto: @BMG_Bund

Podle spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna (CDU) i ředitele Institutu Roberta Kocha Lothara Wielera je epidemiologická situace v Německu stabilní s nízkým počtem aktivních případů nemoci covid-19. V jednotlivých spolkových zemích také probíhají studie mapující přítomnost protilátek v krvi. Zaměřují se na školáky, ale i reprezentativní vzorky populace.

Přestože se epidemiologická situace v Německu vyvíjí příznivě, Jens Spahn znovu apeloval na obyvatelstvo, aby i nadále dodržovalo základní hygienická pravidel včetně dodržování odstupu a zakrývání úst a nosu tam, kde je větší koncentrace lidí. A také nabádá k neusnutí na vavřínech, protože koronavirus podle něho ještě neřekl poslední slovo.

„Nebezpečí druhé vlny epidemie je stále reálné. V posledních týdnech se objevila ohniska, kde jsme to viru příliš usnadnily,“ uvedl Jens Spahn na pondělní tiskové konferenci. „Dodržujte, prosím, odstup. Dodržujte, prosím, doporučená hygienická opatření. A prosím, používejte obličejové masky tam, kde je to v uzavřených místnostech doporučeno,“ dodal.

Aktivních případů srovnatelně s Českem

Lidé by podle Spahna neměli zapomínat, že pravidla je nutné dodržovat také během dovolených, protože mobilita obyvatelstva usnadňuje šíření viru. Na příkladech zemí jako je Izrael, Japonsko nebo Jižní Korea, je vidět, že koronavirus se může poměrně rychle vrátit.

Podle Institutu Roberta Kocha bylo v Německu od počátku pandemie zaznamenáno bezmála 200 tisíc případů. Počet nových infekcí byl v poslední době poměrně nízký a počet aktivních případů se nyní v Německu pohybuje okolo pěti tisíc. Pro srovnání, v České republice se počet probíhajících onemocnění covid-19 nachází těsně nad 4,5 tisíci a celkový počet potvrzených nakažených převýšil 13 200, jak uvádí statistika ministerstva zdravotnictví.

Ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler připomněl, že celosvětově je situace mnohem horší, než lze vidět právě v Německu. Za pouhých pět dní se počet potvrzených nákaz zvýšil z jedenácti na více než dvanáct milionů. „Tato pandemie je opravdu, opravdu silná. Mnoho zemí ale vzestup viru umožnilo opětovným uvolněním restrikcí,“ upozornil Wieler. Jako příklady poněkud zbrklého rozvolnění protiepidemických opatření uvedl Indii, Pákistán nebo některé státy USA.

Spahn a Wieler rovněž uvedli, že se daří držet koronavirus na uzdě zejména v domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory nebo nemocnicích. Celkově bylo za uplynulý týden provedeno přes půl milionu PCR testů a podle Jense Spahna existuje kapacita pro 1,1 milionu testů týdně.

Saské školy jsou čisté

Některé spolkové země dokonce přistoupily k mapování přítomnosti protilátek proti koronaviru v populaci. Příkladem je Sasko, které se rozhodlo zjišťovat, jak si z hlediska kolektivní imunity stojí školáci ve věkovém průměru patnácti let a jejich učitelé. Drážďanská Klinika a poliklinika pro děti a mládež při Fakultní nemocnici Carla Gustava Caruse odebírala v průběhu května a června krevní vzorky žáků a učitelů na třinácti různých školách v Drážďanech a okrese Budyšín.

Z celkových 2045 odebraných vzorků jich 1541 pocházelo od žáků, zbylých 504 od učitelů. Protilátky proti SARS-CoV-2 byly detekovány jen ve dvanácti případech. To znamená, že séroprevalence ve skupině účastníků testování je výrazně pod jedním procentem (konkrétně 0,6 procenta), a je tak nižší, než autoři studie předpokládali.

„Všechny vzorky byly podrobeny stejnému schválenému testu na protilátky, který je vhodný pro automatizované systémy,“ vysvětlil Alexander Dalpke, ředitel Virologického ústavu drážďanské Lékařské fakulty. Cílem studie, na kterou odkazuje deník Deutsches Ärzteblatt, bylo odpovědět na otázku, do jaké míry jsou školy potenciálním místem, kde by se nákaza mohla šířit. A ukázalo se, že školy po opětovném otevření zůstaly „čisté“.

Testuje i Sársko a další země se chystají

Sasko ale není jedinou německou spolkovou zemí, která se odhodlala k testování populace na přítomnost proti látek proti SARS-CoV-2. V příštích několika týdnech hodlá své obyvatelstvo otestovat také Sársko. Na rozdíl od Saska chce ale krev odebrat reprezentativnímu vzorku populace, nepůjde tedy jen o specifickou věkovou skupinu nebo skupinu osob, která se vyskytuje ve specifickém prostředí.

„Chceme zjistit, kolik občanů Sárska již přišlo do kontaktu s koronavirem a vyvinulo si proti němu protilátky,“ vysvětlila deníku Deutsches Ärzteblatt Sigrun Smolová, ředitelka Virologického ústavu Sárské fakultní nemocnice. Vědci pak na základě výsledků chtějí vyvodit závěry o počtu nezjištěných případů nákazy mezi obyvatelstvem.

„Podrobněji chceme také zkoumat individuální hygienické chování, jakož i faktory, které jsou pro jednotlivé skupiny specifické nebo faktory, které jsou závislé na věku. Chceme přesněji zjistit, která z předchozích opatření byla nejúčinnější a kde by mohly být další zdroje infekce,“ dodala Smolová. Mapování přítomnosti protilátek v populaci je plánováno i v dalších spolkových zemích. Deník Deutsches Ärzteblatt hovoří například o Bádensku-Württembersku.

Petr Musil