V Německu už někde začal školní rok. Spolkové země řeší, zda mají žáci nosit roušky

Spolková ministryně školství vyzvala žáky i pedagogy, aby ve škole nosili roušku. Foto: Pixabay.com

Letní prázdniny se v České republice přehouply do druhé poloviny, v některých spolkových zemích našich západních sousedů ale už školní rok začal. A s ním i starosti, jak vyřešit provoz škol v podmínkách, kdy koronavirová epidemie hrozí vzedmutím druhé vlny.V šesti spolkových zemí Německa již začal nebo v nejbližších dnech začne nový školní rok. Spolková ministryně školství, vědy a výzkumu Anja Kralizceková (CDU) vyzvala žáky i pedagogy, aby v prostorách školy nosily ochranu úst a nosu. Kraliczeková uvedla, že pokud nebude možné dodržet sociální distanci, tedy bezpečný odstup alespoň 1,5 metru, není prakticky jiná možnost, než nasadit roušky.

„Výuka ve třídě bude fungovat, pokud budou dodržována hygienická pravidla, budou se nosit ochranné masky a školní hřiště a chodby budou udržovány v čistotě,“ uvedla Karliczeková pro deník Die Welt. Za rozumný takový požadavek označila také mluvčí spolkové vlády Ulrike Demmerová. Připomněla ale, že záleží na vládách spolkových zemí, zda taková pravidla zavedou, či nikoli.

Meklenbursko – Přední Pomořansko je první spolkovou zemí, kde v pondělí již školní rok začal, studenti se do lavic ale vrací po téměř pěti měsících. V Hamburku se do škamen žáci vrátí ve čtvrtek, Berlíně, Braniborsku, Šlesvicku – Holštýnsku a Severním Porýní – Vestfálsku hned následující týden. A je zajímavé, že požadavky na nošení roušek ve školách se v jednotlivých zemích mírně liší.

Další výuku na dálku nechceme, shodují se zemské vlády

Například Berlín, Bavorsvládyko, Bádensko – Württembersko a Hamburk oznámily, že roušky se budou nosit ve školních budovách, ale nikoli v jednotlivých třídách. Severní Porýní – Vestfálsko naopak zavádí přísnější pravidla pro nošení roušek. Přinejmenším do konce srpna se budou muset nosit jak v budově školy, tak ve třídách. Povinnost se bude vztahovat jak na žáky a studenty, tak na učitele, pokud ti nebudou mít možnost dodržet minimální doporučenou vzdálenost 1,5 metru od svých žáků. Před koncem srpna by vlády jednotlivých zemí měly rozhodnout, zda opatření prodlouží, či nikoli.

Ministři školství jednotlivých spolkových zemí jsou podle deníku Deutsches Ärzteblatt optimističtí v tom, že pravidelný školní provoz může fungovat i v podmínkách, kdy pandemie koronaviru zřejmě ještě neřekla své poslední slovo. „Zařízení cestovního ruchu, restaurace a fitness centra jsou již delší dobu bez větších problémů v prakticky normálním provozu,“ uvedla Bettina Martinová (SPD), šéfka rezortu školství v Meklenbursku – Předním Pomořansku. Podle ní bylo důležité dát dopředu jasně najevo, že školní rok začne normálně a zbavit děti i jejich rodiče obav.

Podobně se na věc dívá také hamburský ministr školství Ties Rabe (SPD). Podle něho by už nebylo žádoucí, aby byly školy zavřené po další týdny či měsíce. Rabe varoval, že v takovém případě by hrozilo, že žáci a studenti utrpí „významné vzdělávací problémy“. Rovněž šéfka rezortu školství Severního Porýní – Vestfálska Yvonne Gebauerová (FDP) zdůraznila, že nejlepší formou výuky je ta prezenční, kdy je možno přímo komunikovat nejen s učitelem, ale být v interakci i se spolužáky ve třídě.

Berlín nabízí plošné testování pracovníkům ve školství

V této souvislosti německá Asociace měst a obcí požadovala spuštění rozsáhlého testovacího programu pro školy a učitele. Spolkovým zemím ústy svého předsedy Gerda Landsberga doporučila, aby žáky a učitele testovaly alespoň namátkově. V tomto ohledu už první kroky podnikl Berlín. Dosud tam bylo možné plošně na koronavirus testovat jen pracovníky péče o děti, od příštího týdne se budou moci nechat otestovat všichni zaměstnanci školských zařízení. A to i v případě, že nemají žádné příznaky nemoci covid-19.

Jen v Berlíně bude možné testy provést téměř v desítce testovacích center. Testy jsou pro zaměstnance školských zařízení dobrovolné a zcela bezplatné. „Testovací nabídka pro zaměstnance bez příznaků všech škol v Berlíně je platná pro všechna školská zařízení bez ohledu na to, zda jsou soukromá nebo je zřizovatelem veřejný subjekt. Jde o další součást našeho balíčku opatření, jež mají za cíl potlačit pandemii koronaviru,“ uvedl pro deník Deutsches Ärzteblatt Michael Müller (SPD), starosta Berlína.

„Reagujeme na potřeby našich vzdělávacích institucí a cíleně rozšiřujeme berlínskou testovací strategii,“ doplnila Sandra Scheeresová (SPD), šéfka berlínského rezortu školství. Zdůraznila také, že ochrana zdraví všech zaměstnanců škol, žáků a studentů je pro ni momentálně prioritou.

Petr Musil