Ministerstvo zdravotnictví finančně podpořilo specializační vzdělávání dětských neurologů

Dnes reálně hrozí, že větší část dětských neurologů odejde v blízké budoucnosti do důchodu. Foto: Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví finančně podpořilo specializační vzdělávání 22 nových dětských neurologů, informovalo včera v tiskové zprávě. Chce tím řešit současnou problematiku nedostatku praktikujících ambulantních dětských neurologů v ČR a jejich vysoký věkový průměr, zároveň také hrozbu snižování zájmu lékařů o tento náročný obor.

Cílem dotačního projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, je zvýšit počet dětských neurologů v ČR a snížit jejich věkový průměr, který se v současnosti pohybuje okolo 54 let.

Již v roce 2018 se do projektu zapojilo dvanáct lékařů. Ti se v současnosti dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastní vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, tak povinné praxe ve čtyřech vzdělávacích pracovištích – FN Motol, Thomayerově nemocnici, FN Brno a ve FN Ostrava.

Ministerstvo zdravotnictví si na počátku dalo za cíl vzdělat alespoň osmnáct dětských neurologů, proto v únoru 2020 vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o dotaci, na jejímž základě obdrželo dalších deset žádostí. Všechny byly po vyhodnocení počátkem září schváleny.

Spolu s dvanácti lékaři tak projekt od svého počátku podpoří celkem 22 lékařů, kteří by měli složit závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie nejpozději do podzimu 2022.

-red-