SÚKL: Česká pošta při distribuci roušek a respirátorů seniorům chybovala

Záběry z třídírny České pošty, kde se vyndavají roušky z původních obalů a vkládají do obálek. Zdroj: Twiterový účet České pošty

Česká pošta podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila při rozesílání respirátorů a roušek českým seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. SÚKL o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Pošta musí do tří dnů přijmout nezbytná nápravná a preventivní opatření.

Na to, že Česká pošta při distribuci roušek a respirátorů téměř třem miliónům českým seniorům za celkem 15 milionů korun riskuje porušení zákona o zdravotnických prostředcích i ohrožení zdraví adresátů, upozornil Zdravotnický deník již minulý týden. V dnešní tiskové zprávě Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval, že vyzval Českou poštu, aby v této souvislosti a „z důvodu porušení zákonných požadavků na distribuci a technické normy předmětných výrobků“ neprodleně přijala veškerá nezbytná nápravná a preventivní opatření. Informace o přijatých opatřeních, způsobu a harmonogramu jejich realizace musí pošta dodat do tří pracovních dnů.

Podle SÚKLu z fotodokumentace provedené v rámci kontroly na pracovišti České pošty jednoznačně vyplývá, že distribuované výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku. I samotní jejich výrobci je do této kategorie zařazují. „Na originálním balení či v návodech k použití výslovně zakazují jejich další distribuci či používání v případě, že byl u takového prostředku porušen obal nebo nebyly konečnému uživateli zpřístupněny informace od výrobce. Distribuované respirátory nenesou správné označení CE. To odporuje jak právní úpravě zdravotnických prostředků, tak osobních ochranných prostředků. Navíc je na obalu respirátorů mylně uvedena norma EN 14385 stanovující požadavky na stacionární zdroje znečištění ovzduší,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Při posouzení případu vzal SÚKL v potaz několik skutečností, které jej vedly k vydání dílčích závěrů ještě před dokončením samotné kontroly. Podle něj totiž hrozí riziko z prodlení a negativní zdravotní následky uživatelů daných výrobků.

„Zdůrazňuji, že výzva je určená České poště, nikoliv občanům, kteří předmětné zásilky obdrželi. Je to tedy nyní pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů. K vydání této výzvy nás vedla i skutečnost, že se jedná o část populace, která je v současné době epidemie koronaviru nejvíce riziková,uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

K okamžitému řešení přistoupil SÚKL i z toho důvodu, že totožné výrobky mají být rozesílány dalším skupinám obyvatel, a hrozí tak opakování protiprávního jednání i v blízké budoucnosti.     

Hlavním posláním naší instituce, kterým se řídíme při veškerých našich krocích, je ochrana zdraví. I kdybychom kontrolu nezahájili tzv. z moci úřední, museli bychom reagovat na desítky podnětů občanů, které nám v této věci přicházejí, dodává Storová.

SÚKL již dříve zahájil kontrolu českých výrobců roušek a těch, kteří dodávají i další zdravotnické prostředky přímo související s epidemií koronaviru, a to právě z toho důvodu, aby se na trhu nevyskytovaly výrobky bez příslušné certifikace a bez požadované technické dokumentace, tzn. takové výrobky, u nichž by nebyla prokázána bezpečnost a účinnost.

-sed-