Vývoj trhu s léčivy v České republice v první polovině letošního roku

Každý, kdo by chtěl srovnávat vývoj trhu s léčivými přípravky v prvním pololetí 2019 a v prvním pololetí 2020 by se možná „na první dobrou“ přiklonil k tomu, že – vzhledem ke zvýšené poptávce po některých léčivých přípravcích – je spotřeba v roce 2020 vyšší. Byl to i moje první pracovní hypotéza a hned po prvním čtvrtletí jsem se díval na spotřeby antipyretik a v tomto segmentu se potvrdila. V pohledu přes celý farmaceutický trh tomu tak ale není, trh v hodnotovém vyjádření poklesl o 3 procenta.

 

Podepisuje se na tom zejména pokles ve všech „velkých“ ATC skupinách s výjimkou skupiny L (cytostatika a imunomodulační léčiva), kde je naopak nárůst spotřeby téměř o 13 %. Za poklesem může stát vliv omezení provozu ordinací ambulantních specialistů, zejména velký pokles mají např. ATC skupiny C (kardiovaskulární systém) – 8 %, J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) – 11 %, nebo D (dermatologika) – 31 %.

 

Při pohledu na TOP 20, podle finančního vyjádření, za první pololetí 2020 se ve srovnání s prvním pololetím 2019 skupina co do složení podle přípravků změnila jen málo. Došlo ke změnám ve spotřebách a tím pádem ke změnám v pořadí jednotlivých přípravků, a to v některých případech k dost razantním změnám, např. leader prvního pololetí roku 2019 Humira poklesl v roce 2020 ve finančním vyjádření o 40 %, na druhou stranu leader prvního pololetí 2020 Opdivo o skoro 50 % vyrostl. Ve skupině TOP 20 také nedošlo k poklesu objemu spotřeby, naopak se ještě o cca 200 milionů korun zvýšila na 6,223 miliard korun.

Uvidíme, jak se na vývoji spotřeby léčivých přípravků projeví zrušení protiepidemických opatření a návrat pacientů zpět do ordinací, který se částečně, věřím, projevil již ve spotřebě za červen a zda se spotřeba v segmentu ambulantní medicíny vrátí na úroveň loňského roku. Vývoj skupiny L v prvním pololetí 2020 nevěstí pranic dobrého. Na hodnocení toho zda se jedná o reakci na omezení provozu onkologických oddělení a ambulancí je ale ještě příliš brzy.

Hezké babí léto.

Jiří Stránský        

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.