Zdravotnický výbor zmrazil novelu zavádějící emergentní systém

Zdravotnický výbor včera v rychlosti do jara přerušil projednávání novely zavádějící emergentní systém. Diskuze se místo toho soustředila zejména na situaci související s covid-19. Foto: MK

Ačkoliv včerejší zasedání sněmovního zdravotnického výboru trvalo tři hodiny, poslanci v podstatě bez diskuze schválili přerušení projednávání novely zavádějící emergentní systém v distribuci léčiv – a to až do jara. Novela tak pravděpodobně spadne pod stůl.  Tento vývoj byl očekávatelný, protože návrh byl kritizován už delší dobu jak poslanci, tak zástupci lékárníků či distributorů.  

 

„Cílem novely je zajistit dostupnost léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb v ČR, a to ve dvou základních rovinách. Stěžejní část návrhu představuje zakotvení takzvaného emergentního systému k zajištění objednávek a dodávek hrazených léčivých přípravků předepisovaných na elektronický recept, které nejsou k dispozici v běžné distribuční síti. Pokud by návrh prošel, držitelé rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku by měli povinnost zajistit ve stanovené lhůtě dodávku svého přípravku do lékárny, a to za předpokladu, že lékárna nemůže léčivý přípravek objednat v běžné distribuční síti. Součástí návrhu jsou i opatření zajišťující, aby přípravky uvedené na český trh byly přednostně použity pro pacienty v České republice a vyvezeny do zahraničí byly jen v případě, že tak nedojde k omezení dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu v množství odpovídající potřebám pacientů v ČR,“ uvádí náměstek Filip Vrubel. Podle návrhu by tak byl zaveden a pravidelně aktualizován seznam hrazených léků, u nichž se povoluje vývoz mimo ČR, a u nehrazených léků by bylo možno vývoz omezit opatřením obecné povahy.

Jenže návrh byl dlouhodbě ostře kritizován mj. i Evropskou komisí i odborníky (psali jsme například zde a zde). Novela byla poslancům rozeslána už na konci loňského srpna, projednávání pak odstartovalo v závěru listopadu. V lednu proběhlo první čtení, zdravotnický výbor však bod v březnu přerušil až do září.

Ani na včerejším zasedání poslanci novele příliš nakloněni nebyli. „Na plénu jsme už přijali zákon, který jasně vymezil, jak by měla probíhat distribuce léčiv. Je zajímavé, že část výrobců to akceptovala a platnému zákonu se přizpůsobila, část s tím ale má problém. Předkládaný materiál mi připadá v některých fázích nedokonalý a myslím si, že znění o distribuci je v praxi dáno – to, že není vymáháno, je otázka na ministerstvo zdravotnictví a SÚKL. Tento systém dobře funguje i v Německu a jiných evropských zemích, takže argument nevymahatelnosti zákona je podle mě lichý. Proto si myslím, že nový materiál by neměl být projednán, případně by měl být odložen a přepracován,“ říká předseda podvýboru pro lékovou politiku Daniel Pawlas (KSČM).

„Nemyslím si, že zákon tak, jak je navržen, je snadný a konzumovatelný, abychom mohli pokračovat v jeho projednávání bez problémů,“ podotýká Jiří Běhounek (ČSSD).

Zpravodajka tisku Hana Aulická Jírovcová (KSČM) tak opět navrhla přerušení tisku. „Na návrh není ne zcela dobrý pohled. Je mi líto, že dnes ze strany poslanců neprobíhá diskuze, ale obávám se, že kdyby se návrh přehodil do poslanecké sněmovny v druhém čtení, buď by k němu nedošlo, nebo by proběhlo jinak. Proto budu dávat návrh na přerušení. Apeluji na celý zdravotnický výbor, že bychom měli mezi zástupci výboru a ministerstvem mít na dalším postupu konsenzus,“ navrhuje Hana Aulická Jírovcová.

Navzdory tomu, že o návrhu téměř neproběhla diskuze, dala většina poslanců zpravodajce tisku zapravdu a projednávání tak bylo přerušeno. Proti se postavili jen Petr Pávek (STAN), který novelu považuje za užitečnou, a Rostislav Vyzula (za ANO), podle něhož není na místě projednávání přerušovat a řešit pouze covid-19. Poslanci tak ve výsledku schválili přerušení projednávání do 15. března 2021.

Pro ministerstvo byl  výsledek zklamáním. „Návrh obsahuje čtyři pilíře, které zvyšují dostupnost léků pro české pacienty i legislativně technické změny, které reagují například na předešlý sněmovní tisk o lékovém záznamu, a obsahuje i open data z centrálního úložiště, což je také velmi důležitá záležitost. Proto je škoda, že tisk nemůže jít dále. I kdyby to bylo o hledání kompromisu, kdy by se některý z pilířů změnil, upravil nebo vyřadil, jsme připraveni i nadále diskutovat a hledat kompromis, aby tisk alespoň v nějaké verzi pro důležité věci, jako jsou open data či legislativně technické změny, mohl jít dál,“ reaguje náměstek Vrubel.

Poslanci zdravotnického výboru se však během svého včerejšího tříhodinového zasedání věnovali hlavně tématu covid-19. S ministrem Adamem Vojtěchem, hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou (oběma připojenými vzdáleně) či vládním zmocněncem pro vědu a výzkum Romanem Prymulou probírali aktuální epidemiologickou situaci, kapacity nemocnic, testovacích míst, laboratoří i hygienických stanic. Tématem dalšího bodu pak byl výzkum na poli covid-19.

Co se týče „necovidových témat“, schválil včera zdravotnický výbor legislativu související s evropským nařízením o zdravotnických prostředcích MDR (taktéž vesměs bez diskuze), dále se zabýval poukazy na rehabilitační péči a také vytvořením platformy k debatě o diagnostice a péči o děti s dysfázií.

Michaela Koubová