Úterý, 11. května, 2021

Vyhláška dá víc kompetencí lékařům-hygienikům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Připravovaná vyhláška dá víc kompetencí lékařům studujícím hygienu a epidemiologii. Pracovat samostatně v určitých oblastech budou moci už po absolvování základního kmene a získání tzv. odborné způsobilosti. Návrh vyhlášky zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v systému pro připomínkování. Opatření má navýšit počty odborníků, kteří v současné době zajišťují zvládání epidemie covidu-19.

Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo k připomínkám návrh vyhlášky, která má dát víc kompetencí lékařům studujícím hygienu a epidemiologii. Pracovat bez odborného dohledu zkušeného lékaře budou moci v přesně vymezených oblastech už po absolvování tzv. základního kmene. Bude pro ně možné například provádět šetření v ohnisku nákazy, stanovit protiepidemická opatření nebo realizovat epidemiologické studie. Budou také moci zhodnotit zdravotní rizika a navrhovat opatření například v oblasti výživy, bezpečnosti potravin, provozu škol a zotavovacích akcí, kvality pitné a užitkové vody nebo vody ke koupání, bezpečnosti na pracovištích nebo ve zdravotnických zařízeních.

Podle návrhu mohou také vyhodnocovat a interpretovat výsledky měření hluku, vibrací, osvětlení, záření nebo mikroklimatických podmínek a jejich vlivu na zdraví. Všechny tyto oblasti spadají zejména do činnosti krajských hygienických stanic.

Vyhláška by měla platit od 1. ledna příštího roku. „Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází z nutnosti stanovit kompetence lékařům s odbornou způsobilostí, po získání certifikátu o ukončení vzdělání v základním kmeni. Dosavadní právní úprava těmto lékařům žádné kompetence nepřiznávala, určitý výčet činností, které by měl být lékař schopný po ukončení vzdělávání v základním kmeni samostatně vykonávat, byl obsažen ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů,“ píše se v materiálu.

Vláda na začátku listopadu podpořila také novelu zákona o postgraduálním vzdělávání, díky níž lékaři, kteří budou chtít působit v posudkové službě, v hygienické službě či v epidemiologii, budou moci snáze získat druhou specializaci. Novela také řeší problém akreditací pracovišť, kde se mohou lékaři učit.

Epidemie covidu-19 ukázala na to, že v minulosti byla hygienická služba na okraji zájmu. V roce 2009 přišly krajské hygienické stanice o téměř polovinu svých pracovních míst. V současné době tam pracuje asi 2200 lidí, z toho lékařů asi dvě stovky. Letos v létě vláda schválila posílení KHS o 134 míst. V některých krajích, zejména v Praze a Středočeském, se ale místa nedaří obsadit.

Platy tam jsou podle tabulek pro státní zaměstnance nižší než pro lékaře třeba v nemocnicích. Hygienikům začínají na 22.980 Kč, v nemocnicích na 33.420 Kč. Zájem příliš není ani obor studovat.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY