Středa, 21. dubna, 2021

Kolem tří stovek firem se na online akci snaží domluvit, jak urychlit výrobu vakcín proti covidu-19 v Evropě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pod záštitou evropského komisaře pro vnitřní trh Thierry Bretona se mohou tento týden virtuálně potkat zástupci firem, které jsou jakýmkoli způsobem zapojeny do výroby vakcín proti covidu-19, a domluvit se na spolupráci. Dvoudenní online akce se účastní více jak tři sta společností z 25 zemí EU. Evropská komise si od toho slibuje navýšení výrobních kapacit a odblokování některých problémů spojených například s výrobou surovin nebo distribucí.

Ve své snaze co nejrychleji urychlit a navýšit výrobu očkovacích látek proti covidu-19 se Evropská komise uchyluje i k méně standardním krokům. Pod záštitou evropského komisaře Thierry Bretona se například mohou tento týden virtuálně potkat zástupci firem, které jsou jakýmkoli způsobem do výroby vakcín zapojeny, a domluvit se na spolupráci.

„Zvyšování výroby očkovacích látek v Evropě je bezprecedentní. Spolupracujeme s průmyslem, abychom lépe využili současné kapacity a vytvořili nové po celé Evropě. Tato akce má podpořit nové kontakty a partnerství v rámci celého výrobního a dodavatelského řetězce,“ komentoval to Breton. Právě ten stojí v čele pracovní skupiny, která má za úkol hledat způsoby, jak navýšit výrobu vakcín v Evropě a zabránit výpadkům nasmlouvaných dodávek, k nimž opakovaně dochází.

Najít a vytáhnout špunt

Této dvoudenní online akce se účastní více jak tři sta firem z 25 členských států EU. Evropská komise si od to slibuje maximální propojení nabídky a poptávky. Tedy rozšíření výrobních kapacit a odblokování některých problémů, které se objevují například v souvislosti s výrobou surovin pro vakcíny nebo distribucí. Akci Komise uspořádala na základě analýzy o evropských kapacitách výroby vakcíny proti covidu-19, kterou pro ni zpracoval jeden ze spoluorganizátorů akce.

Včera se tak na nové spolupráci mohly domluvit firmy zapojené do produkce vakcíny od zpracování surovin až po výrobu konečného přípravku. Zítra se zase přesune pozornost k dodavatelům, a to včetně společností, jež mají na starosti balení, skladování, přepravu, distribuci nebo vyrábí injekční stříkačky a lahvičky. Jednání probíhá v předem určených dvacetiminutových blocích za podmínek přísné důvěrnosti, kdy hovoru obou stran nesmí být svědkem nikdo třetí.

Evropská komise radí, jak se dohodnout správně

Zastřešit taková důvěrná obchodní setkání potencionálních i přímých konkurentů však není nic samozřejmého. Evropská komise proto chce dohlédnout i na to, aby během jednání nedocházelo k porušování unijních pravidel hospodářské soutěže nebo přímo k nekalým dohodám. Proto předem rozeslala všem účastníkům dopis, v němž upřesňuje, za jakých podmínek může diskuze probíhat.

Upozorňuje například, že informace, které si obě strany vymění, se mají omezit pouze na záležitosti nezbytné k účinnému řešení problémů s výrobou a dodávkou vakcíny. V případě, že spolu budou jednat přímí konkurenti, nemají vzájemně sdílet žádné důvěrné obchodní informace o svých produktech. To mohou být například ceny, slevy, náklady, obchodní strategie, investice nebo seznam zákazníků. Pokud však obě strany dojdou k závěru, že se bez takových informací neobejdou, musí nejdříve kontaktovat Komisi pro další pokyny ještě před tím, než k výměně dojde. Přímí konkurenti musí také vést písemný seznam témat, o nichž spolu diskutovali.

Komisař Breton se nedávno v médiích vyjádřil, že EU potřebuje proočkovat 420 milionů dávek vakcín proti covidu-19, aby dosáhla kolektivní imunity. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se v zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku a Islandu doposud aplikovalo zhruba 65 milionů dávek.

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY