Čtvrtek, 6. května, 2021

Rektální testy pro školáky ministerstvo vyřadilo. Správa rezerv dnes vypíše soutěž na pět milionů sad

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa státních hmotných rezerv dnes vypíše soutěž na nákup více než pět milionů testovacích sad na covid-19. Z původní specifikace ministerstva zdravotnictví nakonec vypadly rektální testy. Celkem by stát kvůli testování do konce školního roku mohl nakoupit téměř patnáct milionů kusů testovacích sad.

Ministerstvo zdravotnictví vyřadilo z nákupní specifikace testů na covid-19 do škol sady pro rektální testování (tj. ze stolice), které do nich původně zařadilo. Ekonomický deník o tom, že se tak s velkou pravděpodobností stane, informoval už včera. Správa státních hmotných rezerv tak dnes v dynamickém nákupním systému vypíše soutěž na nákup prvních více než 5 milionů testovacích sad. Celkem by jich mohla kvůli testování do konce školního roku nakoupit až 14,4 milionu kusů.

„Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo kritéria na testování, a to z přední části nosu, přední části dutiny ústní a ze slin. Takže to dnes Správa státních hmotných rezerv může vyvěsit,“ sdělil Ekonomickému deníku dobře informovaný zdroj z vládních kruhů.

Tentokrát půjde o nákup 5,6 milionu testovacích sad. Předchozí soutěž na dodávku testů přitom vzbudila značné kontroverze a nejinak tomu bude i u očekávané nové. Termín dodání je pro dodavatele takřka nerealizovatelný. To, že by měly být testy nakoupeny v dynamickém nákupním systému Správy státních hmotných rezerv dokládají faksimile z dokumentu, které Ekonomický deník zveřejňuje.

„Vláda pověřuje Správu státních hmotných rezerv centralizovaným nákupem shora uvedených sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 pro potřeby preventivního plošného testování podle požadavků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že na období do konce května 2021 jde o pořízení dílčího plnění ve výši 5 633 000 kusů sad antigenních testů a další dílčí plnění podle požadavku uvedeného v bodě IV/2 tohoto usnesení; pořízení antigenních testů bude hrazeno z rozpočtových prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ stojí v usnesení vlády z 6. dubna.

Pokud soutěž na dodávku antigenních testů proběhne nikoli oslovením, jako ta poslední (kde bylo na zaslání nabídek pouhého jeden a půl pracovního dne), ale bude vypsána v dynamickém nákupním systému, dodavatelé budou mít co dělat, aby takový počet testů na trhu zajistili v průběhu pár dnů. Lhůta k ukončení výběru je jasně stanovena, a pak už zbývá jen pár dní k dodání obrovského počtu antigenních testů. Sehnat tak obrovský počet testovacích sad nebude jednoduché. Počet uchazečů v soutěži se tak oproti původním 249 pravděpodobně výrazně sníží.

Vláda minulé úterý schválila pořízení potřebného počtu sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 určených pro samotestování v celkovém cílovém objemu nejvýše 14,4 milionu kusů sad. Ty mají pokrýt období do konce školního roku 2020/2021, a to za: „Účelem provádění preventivního plošného testování dětí, žáků a studentů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol a školských zařízení v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem.“

Vláda České republiky proto usnesením uložila: „1. ministru zdravotnictví potvrdit, případně aktualizovat požadované parametry konkrétních sad antigenních testů vhodných pro provádění preventivního plošného testování podle bodu I/1 tohoto usnesení a neprodleně je sdělit předsedovi Správy státních hmotných rezerv a ministru školství, mládeže a tělovýchovy. 2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zaslat předsedovi Správy státních hmotných rezerv upřesnění pořízení dalšího množství shora uvedených sad antigenních testů až do výše celkového objemu podle bodu I/1 tohoto usnesení, a to nejpozději do 7. května 2021, 3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit sběr požadavků týkajících se nezbytného počtu shora uvedených sad antigenních testů a předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtová opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení, 4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtová opatření v roce 2021 podle bodu IV/3 tohoto usnesení a zohlednit při tom skutečnou cenu testovacích sad antigenních testů uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení.“

Pozornost vůči očekávaným novým várkám antigenních testů vzbudilo především to, že by vzorky mohly být odebírány i ze stolice, jak stojí v materiálu ministerstva zdravotnictví, jak se podařilo Ekonomickému deníku zjistit v kruzích ministerstva.

Antigenní testy – podmínky. Foto: Jan Hrbáček

Možnost dodávky testů, pro něž mají být odebírány vzorky ze stolice, ale pravděpodobně z podmínek chystané soutěže vypadne. Kvůli očekávaným těžkostem při odběrech tohoto typu vzorku totiž vzbudila očekávanou nevoli. Drtivá odborníků, a zajisté většina rodičů, si totiž nedokáže reálně představit, jak by bylo možné školákům odebírat při vstupu do školy vzorek stolice.

Poté, co se začaly objevovat informace o nevalné kvalitě dodávaných testů, ministerstvo už řeší, jak zkoumat kvalitu testovacích sad. Nicméně žádná instituce, která by byla schopna dát v tak krátkém čase, pod svůj rezultát takzvané kulaté razítko, neexistuje. Řeší se i předchozí absence českých návodů k použití testovacích sad.

Antigenní testy – podmínky pro nákup v dynamickém systému. Foto: Jan Hrbáček

Jan Hrbáček

Článek vyšel na portálu Ekonomický deník, který je stejně jako Zdravotnický deník součástí vydavatelství Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY