V průměru to v Evropě trvá 504 dní, než se nový moderní lék „prokouše“ ode dne registrace agenturou EMA až ke stanovení úhrady. Foto: Pixabay

Češi v průměru čekají na moderní léky necelé dva roky od unijní registrace, ukazuje nová studie

Až o dva roky se může lišit prodleva mezi dnem, kdy je v Evropské unii zaregistrován nový inovativní lék, a dnem, kdy je tento lék vpuštěn do národního úhradového systému. Záleží „jen“ na tom, v které evropské zemi se k němu zrovna potřebujete dostat. Česká republika se s průměrem 622 dní propadá na konec druhé desítky za Slovensko. Dokládá to nová studie Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) zveřejněná na konci května.

Až o dva roky se může lišit prodleva mezi dnem, kdy je v Evropské unii zaregistrován nový inovativní lék, a dnem, kdy je tento lék vpuštěn do národního úhradového systému. Ta se totiž pohybuje se mezi čtyřmi měsíci a dva a půl rokem. Záleží „jen“, v které evropské zemi se k léku zrovna potřebujete dostat. Dokládá to nová studie Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) zveřejněná na konci května.

Analýza zahrnula 34 evropských zemí (24 z EU, včetně ČR) a 152 inovativních onkologických léků a orphanů (léků na vzácná onemocnění), které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila mezi lety 2016 a 2019. Hodnocen byl stav k 1. lednu 2021, tedy u kolika z těchto vybraných léků bylo na počátku roku 2021 na národní úrovni dokončeno posouzení ceny a úhrady a preparát začal být v rámci systému k dispozici potřebným pacientům.

Česká republika nedopadla v hodnocení špatně z hlediska počtu analyzovaných léků na trhu, v rámci EU skončila na desátém místě. Kde se však propadá, to je délka schvalovacího období. K českému pacientovi se někdy moderní lék dostane podle autorů analýzy i za více než dva roky od registrace v EU.

120 dní v Německu, 883 dní v Rumunsku EFPIA sdružuje inovativní farmaceutický průmysl, svoji studii tedy zaměřila na inovativní, a obvykle dosti nákladné, onkologické léky a orphany. Ty v rámci EU schvaluje EMA tzv. centralizovaným způsobem a registrace udělená agenturou platí ve všech státech EU najednou. To však automaticky neznamená, že je tam pacientům hned k dispozici. V jednotlivých státech, včetně ČR, ještě probíhá vlastní, a mnohdy komplikované a časově náročné, cenové a úhradové posouzení. Až po jeho skončení je teprve lék vpuštěn do systému a, minimálně částečně, pacientům hrazen. V průměru to v Evropě trvá 504 dní, než se lék…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit