Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Pozvání ke sledování kulatého stolu k financování dlouhodobé péče v ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na neutěšený stav v oblasti dlouhodobé péče v Česku se poukazuje již mnoho let, dosavadní pokusy o řešení problému ale narazily. Přitom, podobně jako v jiných oblastech, i v dlouhodobé péči zdůraznil chronické problémy covid-19. Situaci ve sféře dlouhodobé péče a jejímu financování se věnuje kulatý stůl Zdravotnického deníku. Sledovat ho můžete 29. června od 15:00.

Okruhy diskuse:

  • Zhodnocení současné situace v dlouhodobé péči (kapacity, ceny, role státu)
  • Další vývoj (demografie, počty příjemců příspěvku, aktuální výzvy pro budoucí vlády)
  • Cesta k řešení (stát a zapojení soukromého sektoru, pojištění dlouhodobé péče, pomoc pomáhajícím)

Zváni jsou:

Martin Půta (STAN), hejtman Libereckého kraje

Lenka Kohoutová (ODS), expertka strany na zdravotně sociální pomezí, ředitelka Domovu Sulická

Jaroslav Dvořák (SPD), člen Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Jan Lorman, zakladatel neziskové organizace ŽIVOT 90

Claudia Varhol, Svaz měst a obcí

Vladimír Bezděk, expert na oblast penzí a pojišťovnictví

Kulatý stůl se koná za laskavé podpory České asociace pojišťoven.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY