"Nejsou žádné důkazy o tom, že by protilátky vytvořené po očkování proti covid-19 nebo složení vakcín mohly způsobit jakékoliv problémy s početím nyní či v budoucnu,“ shrnuje CDC. Foto: Piqsels

Očkování plodnost neohrožuje, covid-19 ale ano

Neexistují žádné důkazy pro obavy, že by vakcíny proti infekci covid-19 mohly negativně zasáhnout plodnost žen a mužů. Naopak jsou vhodné i pro ty, kteří těhotenství plánují nebo o něj v současnosti usilují, tak zní oficiální názor řady respektovaných institucí včetně Světové zdravotnické organizace nebo amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention. Podstoupit očkování je vhodné také v těhotenství nebo v průběhu léčby neplodnosti. Přesto se od začátku očkovacích programů opakovaně objevují dezinformační narativy o tom, že vakcíny proti covid-19 mohou způsobovat neplodnost. Jejich šíření nahrává nedůvěra části veřejnosti ve vakcinaci obecně, také i ne vždy zcela korektní a srozumitelná komunikace ze strany zdravotníků.

Obavy a nejistota jsou přirozenou součástí rozhodování o jakémkoliv očkování, vakcinace proti covid-19 není výjimkou. Rozdíl je ale v tom, že očkovací programy nyní probíhají v situaci, kdy je veřejnost, jak laická, tak odborná, vystavená obrovskému přívalu informaci, v němž je velmi složité se orientovat. Navíc pandemie covid-19 přinesla doslova publikační boom, kdy se i nepříliš kvalitním pracím s řadou metodologických nedostatků může dostat velké mediální pozornosti. To vše se mísí s osobními zkušenostmi a názory, jež sice mohou být zajímavé, ale bez dostatečné opory v datech, značně zkreslující. Přirozené obavy veřejnosti ohledně očkování spolu s počáteční nejistotou způsobenou omezeným množstvím kvalitních dat, ale také šíření řady nebezpečných dezinformací, mohou vyústit v přesvědčení, že vakcinace proti covid-19 může ohrozit lidskou plodnost, a následně odmítání tohoto očkování. Realita je však jiná.

Neexistují žádné vědecké důkazy, které by ukazovaly na to, že očkování proti covid-19 negativně ovlivňuje lidskou plodnost. „Vakcinace proti covid-19 je doporučována všem starším 12 let, včetně osob, které se nyní snaží o otěhotnění nebo budou chtít otěhotnět v budoucnu, stejně tak pro jejich partnery,“ konstatuje doporučení amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention, které se odkazuje také na stanoviska odborných společností, jež se věnují problematice lidské reprodukce, včetně těch, které se zabývají plodností dospívajících a mladých dospělých. Doporučení je jednoznačné, očkování je vhodné také pro ty, kteří možná budou plánovat těhotenství někdy v budoucnu, tedy i pro adolescenty. Doporučení podstoupit očkování proti covid-19 se pak týká jak žen, tak mužů. „V současnosti nejsou žádné důkazy o tom, že by protilátky vytvořené po očkování proti covid-19 nebo složení vakcín mohly způsobit jakékoliv problémy s početím nyní či v budoucnu,“ shrnuje CDC s tím, že tyto očkovací látky stejně jako všechny ostatní jsou pečlivě sledovány z hlediska možného výskytu nežádoucích událostí po jejich aplikaci a současně jsou takto získané informace zpětně vyhodnocovány.

Strach je normální reakce, sociální sítě ho ale posilují

Řada mýtů o očkování a jeho vlivu na plodnost však negativně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zejména žen. Jak popisuje zpravodajský web ABC jsou v Austrálii nejčastěji váhající skupinou ohledně vakcinace lidé ve věku od 18 do 44 let. Nedůvěra k očkování a také obavy z možných nežádoucích účinků pak tyto postoje posilují. Strach je přirozenou součástí úvah při jakémkoliv rozhodování o zdraví, upozorňuje sociální psycholog Mathew Marques, který působí na LaTrobe University: „Nesedíte s kalkulačkou a nedíváte se na čísla a statistiky. Výchozí pozice mnoha lidí je: Jak to cítím, je toto riskantní? Hodně lidí pak pokračuje tím, že získává informace ve své sociální skupině.“

To však může být problém, zejména pokud je člověk odkázán na sociální sítě, kde se vyskytují zkreslené nebo zcela falešné zprávy o očkování. Právě ty o údajném vlivu vakcinace na neplodnost patří k často šířeným. „Tyto dezinformační narativy se běžně objevují na sociálních sítích. Obvykle v podobě, že někdo prohlásí, že očkování způsobuje neplodnost, aniž by to jakkoliv doložil nebo se o to alespoň pokusil. Opakované vystavení podobným zprávám, zejména, pokud jsou velmi emotivní a obsahují osobní příběhy, ale může vést k minimálně ke znejistění ohledně smysluplnosti a bezpečnosti vakcinace,“ popisuje Veronika Krátka Špalková, analytička bezpečnostního centra Evropské hodnoty, které se věnuje monitorování dezinformací.

Ženská plodnost je v bezpečí, uklidňovali britští gynekologové už v lednu

Přesto se různé zkreslené představy o dopadech vakcinace proti covid-19 opakovaně objevují už od spuštění očkovacích programů. Britská odborná společnost Royal College of Obstetricians and Gynaecologists a Royal College of Midwives, profesní komora porodních asistentek, na ně reagovala už v lednu tohoto roku, kdy se vakcinace v zemi teprve rozbíhala. Dezinformace se však už tehdy šířily velmi intenzivně a ovlivňovaly vnímání očkování ze strany veřejnosti a také její ochotu podstoupit očkování. „Chceme ženy ujistit, že neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že vakcíny proti covid-19 ovlivní plodnost. Tvrzení o jakémkoliv dopadu očkování proti covid-19 na plodnost jsou spekulativní a nejsou podložená žádnými daty,“ upozorňoval viceprezident společnosti Edward Morris. „Neexistuje žádný biologicky možný mechanismus, kterým by současné vakcíny proti covid-19 mohly jakkoliv ovlivnit plodnost,“ dodal.

Toto společné prohlášení bylo vydáno v době, kdy byla ve Velké Británii vakcinace proti covid-19 dostupná pouze pro ženy pracující ve zdravotnictví nebo sociálních službách, tedy ve vysokém riziku nákazy, a také pro ženy, které patří mezi chronicky nemocné a hrozí jim těžký průběh infekce. To se však změnilo spolu s tím, jak byly postupně očkovací látky dostupnější a očkování mohl podstoupit každý, kdo měl zájem. Royal College of Obstericians and Gynaecologists a Royal College of Midwives společně připravily webináře pro zdravotníky působící v primární péči s tématikou závažnosti infekce covid-19 v těhotenství, vhodnosti očkování během gravidity, léčby neplodnosti či kojení. Mimo jiné se věnují tomu, jak vhodně komunikovat s lidmi, kteří mají z očkování obavy nebo jej odmítají. To znamená projevit empatii, vnímat širší kontext ovlivňující rozhodování konkrétního člověka a také mu aktivně naslouchat.

Očkování je možné i během asistované reprodukce

Komunikaci ohledně očkování směrem k pacientům se společně věnují také British Fertility Society a Association of Reproductive and Clinical Scientists, které se zabývají reprodukční medicínou. Vlastní očkování je z pohledu těchto odborných společností možné podstoupit i během léčby neplodnosti, včetně IVF, transferu embrya do dělohy matky, vyvolání ovulace a odběru vajíček, inseminace intra-utero nebo použití darovaných gamet. Konkrétní načasování očkování je pak na dohodě mezi pacientem a jeho ošetřujícím lékařem/lékařkou. „Možná budete chtít zvážit načasování očkování proti covid-19 během léčby neplodnosti s přihlédnutím k tomu, že někteří lidé mohou mít obtěžující nežádoucí účinky během několika dní po očkování, kterým se chcete během léčby vyhnout. Patří mezi ně například bolest v místě vpichu, horečka, bolesti hlavy, svalů, nebo pocit únavy. Může být vhodné oddělit termíny očkování a některých léčebných zásahu, například odběr vajíček při IVF, tak, aby příznaky, jako třeba horečka, mohly být správně připsány vakcíně nebo léčbě. Váš lékařský tým vám bude schopen nejvhodněji poradit,“ doporučují odborné společnosti.

Ty také nedoporučují, aby byla léčba neplodnosti odkládána s velkým časovým odstupem od očkování, zejména v případě, že se jedná o starší ženy. „Šance na úspěšnou léčbu pravděpodobně nebudou ovlivněny krátkodobým zpožděním, například až 6 měsíců, pokud je vám 37 let anebo jste mladší. Nicméně několikaměsíční zpoždění může ovlivnit vaše šance na úspěch, jakmile je vám více než 37 let a zejména více než 40 let,“ konstatuje doporučení s tím, že není důvod otálet se zahájením léčby neplodnost. Ta může být započata okamžitě po očkování, zejména tehdy, pokud chce žena absolvovat i druhou dávku očkování ještě před úspěšným otěhotněním. Nicméně i v těhotenství je očkování možné a dokonce vhodné, jestliže matka nebyla očkována před ním. Důvodem je riziko těžkého a komplikovaného průběhu infekce v těhotenství a možné komplikace pro matku i dítě, včetně rizika předčasného porodu. Samotná vakcinace nijak nezvyšuje riziko samovolného potratu.

Obdobné stanovisko má také American Society for Reproductive Medicine, která opakovaně vyzývá k tomu, aby lidé byli očkování, pokud plánují těhotenství nebo již k těhotenství úspěšně došlo. „Očkování proti covid-19 nijak neovlivňuje mužskou ani ženskou plodnost a nemá ani vliv na výsledky léčby neplodnosti,“ shrnuje odborná společnost s tím, že by všichni pacienti, kteří prochází léčbou neplodnosti měli být poučeni o výhodách očkování. „Očkování buď před početím nebo na začátku těhotenství je ten nejlepší způsob, jak redukovat komplikace u matky/dítěte,“ konstatuje prohlášení: Žádná z používaných vakcín se pak není schopna dostat až k placentě nebo skrze ni. Intramuskulárně podané mRNA vakcíny zůstávají v cytoplazmě deltoidních svalů pouze několik dní, než jsou zničeny.“

Vakcína se nekumuluje ve vaječnících

Představa, že očkování proti covid-19 zasahuje negativně lidskou plodnost, však patří k celosvětově rozšířeným mýtům, čehož si všímá i Světová zdravotnická organizace (WHO), která se snaží o korektní a srozumitelné informování veřejnosti ohledně vakcinace. „Měli bychom začít tím, že zde neexistuje absolutně žádný vědecký důkaz pro to, že by vakcíny jakkoliv ovlivňovaly lidskou plodnost, protože očkovací látky stimulují imunitní odpověď proti konkrétnímu proteinu viru nebo antigenu viru či bakterie. V tomto konkrétním případě vakcíny proti covid-19 stimulují jak buněčnou, tak protilátkovou odpověď proti spike-proteinu viru SARS-CoV-2. Neexistuje žádný způsob, jak by mohly zasahovat do reprodukčního systému mužů či žen. Domnívám se tedy, že by si lidé mohli být jisti tím, že tyto vakcíny nijak nenarušují jejich plodnost,“ vysvětlila v edukačním videu Science in 5 Soumya Swaminathanová, lékařka a vedoucí vědeckého týmu WHO. Vlastní očkování pak podle ní může proběhnout kdykoliv v průběhu menstruačního cyklu ženy, včetně menstruace. Je ale možné, že pak bude spojeno s větší únavou.

Stačí ale málo a začnou se šířit nepodložené či velmi zkreslené zprávy o očkování. Dlouhodobě se je snaží uvádět na pravou míru britský zpravodajský portál BBC News, který mimo jiné vysvětluje jednu z šířených nepravdivých informací, a to sice, že se očkovací látky ukládají ve vaječnících. Tato teorie vznikla z nesprávně pochopené zprávy japonského lékového regulátora vycházející ze studie provedené na zvířecích modelech, konkrétně na krysách. V rámci této studie byla krysám podána vyšší dávka vakcíny než lidem. Nicméně ve vaječnících zvířat se po 48 hodinách od podání injekce našlo pouze 0,1 % z celkového množství očkovací látky. V místě vpichu, což je u lidí obvykle paže, se 1 hodinu po aplikaci vakcíny našlo 53 % z dávky a po 48 hodinách pak 25 % z podaného množství. Jak vysvětluje BBC News, naprostá většina z celkového množství očkovací látky se přirozeně vstřebá během několik hodin v místě aplikace, tedy reprodukční systém nijak neovlivňuje.

Mírné změny menstruace po očkování jsou očekávatelné, ženy ale o nich obvykle neví

Zdrojem obav se mohou stát také změny v průběhu menstruačního cyklu, které jsou po očkování do značné míry očekávatelné, avšak, jak upozorňuje kanadsko-americká gynekoložka a popularizátorka medicíny postavené na důkazech Jen Gunterová, ženy na ně nejsou obvykle předem upozorněny, a tak jsou velmi překvapené, když se tak stane. Právě to je pak zdrojem nejistoty a snadno může dojít ke značnému zkreslení osobní zkušenosti. O to horší dopad pak může mít skutečnost, že ženy nejsou v předstihu informovány o možném krátkodobém ovlivnění menstruačního cyklu. Ne proto, že by očkování samo o sobě bylo nebezpečné, ale právě proto, že zde chybí povědomí o tomto možném dočasném dopadu vakcinace. „Zkuste si představit, že byste nevěděli, že horečka může být nežádoucím účinkem očkování? Možná by vás znepokojilo, že se s vaším tělem děje něco nepříjemného. Přesně to samé se děje s nepravidelnostmi menstruace,“ popsala lékařka.

Dočasné ovlivnění menstruačního cyklu po očkování je možné, byť právě toto není obvykle v prvních studiích, které rozhodují o registraci konkrétních vakcín sledováno. Mimo jiné proto, že průběh menstruačního cyklu je běžně ovlivněn řadou faktorů a je velmi obtížné odlišit, co případně způsobilo očkování a co jiné události, včetně například stresu nebo běžné virové infekce. Větší pozornost je možným změnám menstruačního cyklu po očkování věnována na základě hlášení samotných žen a jejich ošetřujících lékařů. Jak shrnuje BBC News, pravděpodobným vysvětlením je, že děložní sliznice tvoří  buňky imunitního systému, a tak může dojít ke „špinění“ nebo krvácení mimo obvyklou očekávanou dobu menstruace, také menstruace může být silnější než obvykle. Podobné dočasné nežádoucí účinky již byly popsány například po očkování proti HPV nebo proti chřipce.

„Neexistují žádná data, která by podporovala tvrzení, že očkování má dopad na plodnost nebo výskyt samovolných potratů po jakékoliv vakcíně proti covid-19… …Vzhledem k potenciálním, jak krátkodobým, tak dlouhodobým, škodlivým účinkům prodělání infekce covid-19, je tím nejlepším způsobem jak chránit své celkové zdraví i svůj menstruační cyklus nechat se očkovat,“ shrnuje gynekoložka Jen Gunterová a dodává, že je velmi pravděpodobné, že se potvrdí, že toto očkování může krátkodobě a dočasně ovlivnit menstruační cyklus, nicméně je vhodné k těmto změnám přistupovat podobně jako k horečce po vakcinaci: „Představte si potenciální změny menstruace podobně jako vedlejší účinek vakcíny, podobně horečku po očkování, která je známkou aktivace imunitního systému. Stejně jako horečka po očkování nezpůsobuje lidem trvale pocity horka, tak ani změny menstruačního cyklu nebudou trvalé.“

Nebezpečím pro mužskou plodnost je covid-19, ne očkování proti němu

Skutečné obavy o svou plodnost by naopak měli mít muži, nikoliv však v souvislosti s očkováním proti covid-19, ale v případě prodělání této infekce. Existuje totiž riziko, že vir SARS-CoV-2 napadne také jejich varlata, což dokázal i příbuzný vir SARS-CoV, který byl schopen negativně ovlivnit spermatogenezi. Podobné schopnosti snížit produkci spermií mají také například viry příušnic nebo vir zika. I když jsou k dispozici zatím omezená data ohledně možného dopadu onemocnění covid-19 na mužskou plodnost a také erekci, je na místě opatrnost. „Je na místě u mužů, kteří prodělali covid-19 a měli bolesti v oblasti varlat, zvážit, zda virus nenapadl tkáň varlat. Výsledkem může být erektilní dysfunkce. Tito muži by tak měli vyhledat urologa,“ popsal pro americký zpravodajský portál The Conversation profesor urologie Ranjith Ramasamy, který působí na University Miami a věnuje se výzkumu dopadů této infekce na mužskou fertilitu.

Podle něj by možné poškození mužského reprodukčního systému mělo být dalším důvodem k tomu, aby se muži nechali očkovat proti covid-19, místo toho, aby riskovali prodělání této infekce. Vlastní kvalitu spermatu pak očkování neovlivňuje, byť je vzhledem k dočasnému výskytu horečky jako vedlejšího účinku očkování možné, že dojde ke krátkodobému a dočasnému snížení produkce spermií. To je však podle American Society for Reproductive Medicine srovnatelné s proděláním horečky z jakýchkoliv jiných příčin. Také tato odborná společnost doporučuje, aby muži byli očkování proti covid-19, včetně těch, kteří prochází léčbou neplodnosti.

Ludmila Hamplová