Průměrná hrubá měsíční mzda se vloni podle hodnocení zvýšila o dvacet sedm procent a ve srovnání s rokem 2017 o 42 procent. Foto: koláž ZD/Pixabay

Průměrná mzda se v nemocnicích vloni zvýšila téměř o třetinu, vyplývá z hodnocení jejich finančního zdraví

Průměrná mzda v nemocnicích se v porovnání s loňským rokem zvýšila o necelou třetinu a činila 62.532 Kč. Uvedli to autoři šetření, které se zabývalo finančním zdravím nemocnic v ČR a jehož výsledky byly vyhlášeny tento týden na odborné konferenci Efektivní nemocnice. Nejvyšší průměrnou mzdu vykázala z příspěvkových organizací Nemocnice Na Homolce a u obchodních společností Nemocnice České Budějovice. Jako zařízení s nejlepším finančním zdravím byla letos vyhlášena Nemocnice Český Krumlov. Podle autorů šetření hospodaří přímo řízené organizace obecně hůře než nemocnice zřízené jinými subjekty.

Průměrná mzda v nemocnici v ČR činila v loňském roce 62.532 korun. To je o dvacet sedm procent více než vloni a o 42 procent více než v roce 2017, kdy byl průměrný plat 36.134 korun. Vyplývá to z letošního hodnocení finančního zdraví nemocnic v ČR, které na základě výsledků hospodaření za rok 2020 provedla neziskové organizace HealthCare Institute ve spolupráci s auditorskou společností AUDIT ONE s.r.o. a CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Podle nich vykázala vloni nejvyšší průměrnou mzdu z příspěvkových organizací Nemocnice Na Homolce (67.156 Kč) a u obchodních společností Nemocnice České Budějovice (63.867 Kč).

Zdroj: Hodnocení finančního zdraví nemocnic v ČR v roce 2021 z údajů hospodaření za rok 2020, HealthCare Institute
„I v roce 2020 si v oblasti výše průměrné mzdy zachovávají dominantní postavení přímo řízené organizace. Z deseti nemocnic, vyplácejících nejvyšší mzdy, je jich devět,“ uvedl k tomu Jakub Kovář ze společnosti AUDIT ONE. Přímo řízené organizace hospodaří hůře Výše průměrných mezd se podílela z celé čtvrtiny na hodnocení celkového finančního zdraví nemocnic uvedených v šetření. Těch bylo 108, což jsou zhruba dvě třetiny poskytovatelů akutní lůžkové péče v ČR. „Nehodnotili jsme je podle toho, kolik vydělají pro zřizovatele,“ upřesňuje Kovář. Vedle toho, jak dané zařízení odměňuje svůj personál, se autoři zaměřili také na to, zda má dané zařízení dostatek prostředků na úhradu…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit