Nový Zéland chce stlačit počet denních kuřáků klasických cigaret pod pět procent populace. A to i s využitím alternativ. Foto: Pixabay

Ambiciózní vládní plán pro nekuřácký Nový Zéland počítá při podpoře odvykání s e-cigaretami

Novozélandská vláda přišla s plánem, jak skoncovat s kouřením v zemi. Již do roku 2025 chce stlačit počet denních kuřáků cigaret pod pět procent populace. To se neobejde bez přijetí řady přísných opatření. Plánuje také postupně zvyšovat věk pro nákup tabákových výrobků tak, aby dnešní děti již vůbec neměly možnost se k cigaretě legálně dostat. Vláda nicméně ve svých záměrech počítá s elektronickými cigaretami jako prostředkem pro odvykání kouření. Podle ní jsou mnohem méně škodlivé než klasické cigarety, a podle toho je třeba s nimi zacházet.

Do roku 2025 bez cigaretového kouře. To si předsevzala vláda Nového Zélandu v Akčním plánu pro nekuřácký Nový Zéland, který zveřejnila minulý týden. To neznamená, že by za čtyři roky nežil v tomto ostrovním státě ani jediný kuřák, cílem je stlačit počet denních kuřáků cigaret pod pět procent populace. Podle tamního ministerstva zdravotnictví to možné je, nyní kouří zhruba 11 procent dospělých, devět procent pak každodenně.

V následujících letech tak Nový Zéland počítá s přijetím řady přísných a také unikátních opatření. Ta směřují především k masivní podpoře nekuřáckého životního stylu, zvýšení dostupnosti služeb pro odvykání kouření a nastavení takového prostředí, aby se ke kouření vůbec nedostali děti a mladí lidé.

Uvedený cíl se ovšem netýká kuřáků, kteří vezmou do ruky cigaretu elektronickou. S tou totiž vláda ve svých plánech počítá.

Vapování je příležitostí pro ty, co nedokáží skončit

V rámci podpory odvykání totiž zmíněný akční plán počítá s využitím méně škodlivých alternativ klasických cigaret, konkrétně s jejich elektronickou variantou. Vapování totiž nabídlo kuřákům změnu, píše se v plánu. „Ti, kteří ještě nejsou připraveni (s kouřením) skoncovat, nebo to nedokáží, mají nyní (k dispozici) alternativu za daleko nižších nákladů a zdravotního rizika,“ konstatuje ministerstvo zdravotnictví. I když se zdviženým prstem – stále totiž nelze tvrdit, že tyto produkty nejsou bez rizika.

I proto se na ně již nyní vztahují různá omezení podobně jako na klasické cigarety, nicméně s několika výjimkami. Právě nastavení odlišných opatření pro výrobky s různou mírou rizika vůči lidskému zdraví má podle vlády napomoci k celkovému cíli. „To zajistíme tím, že tabákové výrobky, které se kouří, budeme regulovat více a učiníme je méně dostupnými než výrobky, jež se vapují,“ píše se dále v dokumentu.

Podobnými rozdíly v regulaci chce vláda, jak tvrdí, vyrovnávat snahu o to, aby se k cigaretě, a to ani její elektronické alternativě, vůbec nedostali děti a mladí lidé, a na druhou stranu aby přesunem k méně škodlivému produktu podpořila již závislé kuřáky v odvykání mnohem škodlivějším cigaretám.

Dnešní děti si již cigaretu nekoupí

Mezi zcela unikátní návrh pak patří plán každoročně zvyšovat minimální věk pro nákup cigaret. V současné době je to 18 let, číslo by mělo od roku 2027 postupně narůstat. Současná nejmladší generace by tak již neměla mít vůbec možnost koupit si cigaretu legálně. Příslušný zákon chce ministerstvo zdravotnictví předložit v příštím roce.

K dalším plánovaným opatřením patří povolení prodeje tabákových výrobků jen s velmi nízkým obsahem nikotinu a významné snížení počtu obchodů, kde se prodávají. To se nemá týkat prodeje elektronických cigaret, nicméně bude nutné hlásit prodejní místa, aby tak měl resort zdravotnictví přehled o tom, kde všude se elektronické cigarety nabízejí.

Rok 2025 má být podle vlády završením cesty, kterou Nový Zéland nastoupil v roce 1990 přijetím zákona o nekuřáckém prostředí a jeho četných novel v následujících letech. Zákon od roku 2020 reguluje také vapování a zakázal produkty na bázi orálního tabáku. Podle novozélandského ministerstva zdravotnictví zabíjí kouření kolem 4.500 až 5.000 lidí ročně.

Přijetí Akčního plánu předcházela letos na jaře rozsáhlá veřejná konzultace, v rámci níž rezort zdravotnictví obdržel několik tisíc příspěvků.

-sed-