Jednání senátního výboru pro zdravotnictví. V čele sedí předseda Roman Kraus (ODS). Foto: Senát ČR

Zdravotnický výbor Senátu přerušil debatu o návrhu na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců. Zapracuje připomínky MF a MV

Senátní výbor pro zdravotnictví přerušil projednávání návrhu skupiny senátorů v čele s Tomášem Jirsou (ODS), kteří požadují zrušení monopolu Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců. Ministerstva financí a vnitra k němu včera přímo na jednání vznesly několik legislativně-technických připomínek a senátoři je chtějí posoudit a zapracovat. K návrhu novely zákona o pobytu cizinců, kterou Sněmovna v předvolebním složení vloni v červenci již jednou odmítla, se senátoři znovu vrátí v první polovině března.

Senátoři výboru pro zdravotnictví včera přerušili jednání o návrhu novely zákona o pobytu cizinců, v níž požadují zrušení monopolu Pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na zdravotní pojištění cizinců. Zástupci ministerstva vnitra a financí vznesli k materiálu přímo na schůzi několik legislativně-technických připomínek ohledně nastavení přechodného období a pravidel pro pojištění novorozenců.

Zpravodaj návrhu Lumír Kantor (KDU-ČSL) proto navrhl přerušit projednávání novely do 1. března a požádat Senát o prodloužení lhůty pro jednání ve výborech do 13. března. „V klidu se na to podíváme. Nechceme, aby to bylo ušité horkou jehlou, novela nebyla napadána a mohla začít fungovat,“ konstatoval Kantor.

Vedle zdravotnického výboru má návrh posoudit ještě výbor ústavně-právní, pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Senátoři: Monopol PVZP nezaručí kvalitu ani dostupnost

Senátní návrh novely zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR, z dílny senátora Tomáše Jirsy (ODS) a jeho dalších 23 kolegů má podle nich napravit stav, který vznikl vloni v létě přičiněním Poslanecké sněmovny. Tehdy poslanci na návrh Miloslava Janulíka (ANO) do spíše technické novely zákona zařadili pravidlo, podle něhož cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR musí být pět let komerčně pojištěni jen u Pojišťovny VZP, dceřiné společnosti VZP. Dolní komora tuto úpravu prosadila i přes nesouhlas Senátu, ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), České asociace pojišťoven i Hospodářské komory.

Podle Janulíka měla tato úprava vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž by měli jistotu, že jim bude proplacena. Podle senátorů je ale tato změna v rozporu s ústavním pořádkem ČR i evropským právem, protože nepřiměřeně omezuje právo na svobodu podnikání. „Hlavním důvodem pro přijetí novely měly být údajně neuhrazené pohledávky za zdravotní péči poskytnutou cizincům. Tyto pohledávky však nevznikají kvůli cizincům, kteří jsou pojištěni u jiných pojišťoven, než je Pojišťovna VZP (PVZP); vznikají kvůli cizincům, kteří nejsou pojištěni vůbec. Zavedení monopolu PVZP tento problém nikterak neřeší,“ vysvětlují senátoři v důvodové zprávě ke svému návrhu.

Monopol PVZP podle nich nijak nezaručuje kvalitu či dostupnost zdravotních služeb, navíc narušuje legitimní očekávání pojišťoven a odebírá cizincům právo zvolit si zdravotní pojištění dle jejich preferencí. Zároveň existuje reálné riziko, že pokud by PVZP přestala nabízet příslušný produkt, nebo by jej nebyla schopná poskytovat, nebylo by možné právní úpravě vyhovět.

MV, MZd i MF návrh podporují

Senátoři proto podobně jako vloni létě navrhli, aby poskytování zdravotního pojištění cizincům bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. „Naše návrhy jsou prakticky totožné jako ty předchozí,“ uvedl Jirsa.

Novela dále počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Registr by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by měla zdravotnická zařízení a v případě potřeby i policie.

Předkladatelé senátorské úpravy chtějí také zdvojnásobit limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Muselo by být sjednané nejméně na 120.000 eur (zhruba tři miliony korun). Zdůvodnili to tím, že limit se deset let nezvyšoval.

Pojišťovnám se dále ukládá zveřejnit vzor svých pojistných smluv na svých webových stránkách a obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.

Zástupci ministerstva vnitra, zdravotnictví i financí záměr senátorů přímo na jednání výboru znovu podpořili. „Monopolní postavení jednoho subjektu je málokdy ku prospěchu klientů. Ministerstvo oceňuje, že Senát chce napravit stav, který vznikl monopolizací soukromého trhu,“ konstatovala Lenka Poliaková z rezortu zdravotnictví.

-sed-