25 až 30 procent absolventů lékařských fakult nepožádalo o povinné členství v lékařské komoře. Foto: Pixabay

Více než čtvrtina absolventů medicíny každoročně nenastoupí do zdravotnictví

V posledních třech letech dokončilo studium medicíny mezi 1200 a 1300 absolventy. Podle informací Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) jich 25 až 30 procent nepožádalo o povinné členství v komoře, nemohou tedy pracovat v českém zdravotnictví. Zřejmě tak odešli mimo obor nebo do zahraničí. Dvě třetiny absolventů českých lékařských fakult jsou ženy.

Medicína se v Česku studuje na osmi lékařských fakultách čtyř vysokých škol. „Každý rok je tak počet lékařů nastupujících do českého zdravotnictví o 25 až 30 procent nižší než celkový počet promujících lékařek a lékařů,“ uvedli na facebooku zástupci sekce. V roce 2019 bylo takových absolventů 501, 507 v roce 2020 a loni 467.

Nejvíc absolventů opustí každý rok 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, nejméně Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Zhruba 300 až 400 cizinců ročně absolvuje v ČR výuku medicíny v anglickém jazyce.

„Zároveň pokračuje proces feminizace, kdy dvě třetiny úspěšných absolventů lékařské fakulty v českém jazyce jsou ženy. A právě vytvoření podmínek pro mladé lékařky, aby mohly lépe skloubit profesní kariéru a rodinný život, je další velkou výzvou pro naše zdravotnictví,“ napsali Mladí lékaři.

Před dvěma týdny o stejném fenoménu hovořili i zástupci Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mladých lékařů do 40 let je podle nich od roku 2010 sice o polovinu víc, ale přepočtený počet plných úvazků stoupl jen o třetinu. Nejvíc přibývali mladí doktoři v okresních městech, naopak v nejmenších obcích se jejich počet skoro nezměnil.

Částečným úvazkům ve větších ordinacích dávají přednost často právě mladé lékařky. Podle praktického lékaře Jana Bělobrádka ve větších městech převažují praktické lékařky nad lékaři v poměru dvě ku jedné.

„Chtějí založit rodinu a věnovat se dětem, a proto volí snazší cestu zaměstnaneckého poměru na kratší úvazek, který je dostupný především ve větších městech. Zadlužit se hned na začátku kariéry nákupem venkovské ordinace a zde pracovat nepřetržitě bez reálné možnosti zástupu se mladé kolegyně zdráhají a nelze se jim divit,“ uvedl na tiskové konferenci sekce.

Počty absolventů lékařských fakult v posledních letech:

1. LF UK2. LF UK3. LF UKLF UK HKLF UK PlzeňLF MULF OULF OLcelkempřijatých do ČLKrozdíl
20193961361861762053406921017181217501
– v angličtině78213840446637324
20203391931821832263726920917731266507
– v angličtině71473733467143348
20213841862011762133296022117861319467
– v angličtině93375750375638378

Zdroj: Sekce mladých lékařů ČLK

-čtk-