Středa, 25. května, 2022

Zdravotnické obory na vysokých školách studovalo vloni poprvé více osob než obory technické

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V roce 2021 studovalo na vysokých školách 304 tisíc studentů. Oproti dřívějším letům poklesl počet studentů technických oborů, naopak růst vykázaly obory zdravotnické. Ve srovnání s rokem 2010 jde nárůst o dvanáct procent. V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory nižší počet studentů než obory zdravotnické, uvedl dnes v tiskové zprávě Český statistický úřad (ČSÚ). Zdravotní a sociální péči v minulém roce studovalo 39,4 tisíc osob, z toho téměř třikrát více žen (28,9 tisíc) než mužů (10,5 tisíce). Zatímco studentů v Česku obecně mírně přibývá, počet absolventů se i nadále snižuje.

Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,1 tisíc studentů. Více než devět z deseti z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc na jedné z 32 soukromých škol. Nejvíce studentů navštěvovalo Univerzitu Karlovu v Praze (50 tisíc), Masarykovu univerzitu v Brně (32 tisíc) a Univerzitu Palackého v Olomouci (23 tis.).

„Vloni postihl největší pokles studentů technické obory. Růst naopak vykázala skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče či v oblasti přírodních věd, matematiky a statistiky. Zdravotní a sociální péči v minulém roce studovalo 39,4 tisíc osob, tj. o dvanáct procent více než v roce 2010,“ říká Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Počet studentů technických věd, výroby a stavebnictví se v tomto období každoročně snižoval až na 38,5 tisíc v roce 2021, tj. o 40 procent méně než v roce 2010. „V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory nižší počet studentů než obory zdravotnické. Před dvaceti lety byl přitom počet studentů technických oborů oproti skupině oborů zdravotnických téměř trojnásobný,“ dodává Kašparová.

Graf: Studenti vysokých škol v ČR – vývoj počtu studentů dle skupin oborů vzdělání. Zdroj: ČSÚ / Studenti a absolventi vysokých škol v České republice (2001-2021)

Studentek je více než studentů

Na počátku tohoto století se počet studentů vysokých škol v Česku téměř zdvojnásobil, a to z cca 200 tisíc v roce 2001 na necelých 400 tisíc v roce 2010. Následujících devět let počet studentů v Česku každoročně výrazně klesal až na 289 tisíc v roce 2019. Tento dlouhodobý pokles se dotkl pouze studentů českého státního občanství a je daný demografickým vývojem. Na konci roku 2021 jich na vysokých školách v Česku studovalo 252 tisíc, tj. o 30 procent (101 tisíc) méně než před deseti lety. Za poslední dva roky se počet českých studentů opět zvýšil o 4 procenta.

Až do roku 2003 studovalo na vysokých školách více mužů než žen. Během následujících sedmi let však počet studentek převýšil jejich protějšky mužského pohlaví o téměř 30 procent. V posledních třech letech studuje v Česku vysoké školy o čtvrtinu (33 tisíc) více žen než mužů. Rozdíly jsou ještě větší právě ve zdravotnických a sociálních oborech, kde v roce 2001 studovalo 12 tisíc žen a 5,7 tisíc mužů a o dvacet let později již 28,9 tisíc žen a 10,5 tisíce mužů.

Na rozdíl od počtu studentů počet absolventů vysokých škol v Česku stále klesá. V roce 2021 absolvovalo vysokou školu v Česku 60 547 osob, o 2 400 méně než v roce předchozím a o třetinu méně než před deseti lety.

Počet cizinců na vysokých školách v Česku kontinuálně roste od roku 2001, v průměru o desetinu ročně. V roce 2021 u nás studovalo některou z vysokých škol 52 109 cizinců majících 165 různých státních občanství. Dvě pětiny byly slovenské státní příslušnosti, 16 procent ruské a 9 procent ukrajinské. Před dvaceti lety bylo v Česku na vysokých školách necelých deset tisíc cizinců.

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY