Pátek, 19. srpna, 2022

Novela zákona o lécích zlepší přístup slovenských pacientů k inovativním lékům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Slovenský parlament schválil návrh zákona o podmínkách úhrady léků, zdravotnických pomůcek a dietetických potravin z veřejného zdravotního pojištění. Zákon zlepší podmínky pro vstup prokazatelně účinných inovativních léků na český trh, odstraňuje rozdíly v přístupu pacientů k léčbě těmito léky a také zajišťuje, že vynakládání finančních prostředků za ně bude efektivní a účelné.

V současnosti většina nových inovativních léků je hrazena v tzv. výjimkovém režimu, to znamená, že je na posouzení a uvážení zdravotní pojišťovny, zda lék z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhradí či nikoli. Rozhodnutí zdravotních pojišťoven se v jednotlivých případech liší, proto se liší i dostupnost léků pro pacienty.

„Návrh novely zákona o léčivech považuji za velmi dobrý. Jde o velkou reformu, pokud se návrh schválí v podobě, jak je navržen, lidem se zjednoduší přístup k inovativním lékům,“ prohlásila minulý týden na kulatém stole Zdravotnického deníku v Bratislavě Jana Bittó Cigániková, poslankyně NR SR a šéfka parlamentního výboru pro zdravotnictví – podrobněji jsme psali zde.

Podpora vstupu mezi kategorizované léky

„Podpořit vstup inovativních léků do seznamu kategorizovaných léků, tedy podpořit jejich přesun z tzv. výjimkového režimu do režimu kategorizace, bylo nezbytné i proto, že lék je z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez jakýchkoli rozdílů hrazen všemi zdravotními pojišťovnami, pouze pokud je zařazen v seznamu kategorizovaných léků,“ řekl Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR.

Zákon přináší změny v postupech určených na podporu zabezpečení standardní úhrady léků – změny v postupu uzavírání smluv o podmínkách úhrady léku či ve stanovení prahové hodnoty pro posouzení nákladové efektivnosti léků. Bude nutné zavést nové nástroje k zajištění efektivního a účelného vynakládání zdrojů, tedy nového procesního postupu pro určení, změnu a zrušení úhradových skupin. Změnami projdou i postupy, zajišťující úsporu nákladů vynakládaných na léky. Tím vším se má zajistit, aby z prostředků veřejného zdravotního pojištění byly léky hrazeny ve výši odpovídající náležitě prokázanému klinickému přínosu, který lék pacientovi přináší.

V současnosti je ve výjimkovém režimu minimálně 50 onkologických léků, které budou prioritně zařazeny do kategorizace. Novela zákona vstoupí v platnost 1. srpna 2022. Některá ustanovení mají začít platit později.

Pacientské organizace s omezeným přístupem

„Parlament schválil zákon, který umožní vstup moderních léků na náš trh a zároveň zabrání odchodu běžných levnějších léků z našeho trhu. Díky pozměňovacím návrhům nedojde ke snížení dostupnosti léků ani zdravotnických prostředků. Při těchto dobrých zprávách zdůrazňujeme, že léčba slovenských pacientů musí být i finančně krytá. Jako riziko i nadále vnímáme procentuální zastropování výjimkových léků,“ vysvětluje Mária Lévyová, prezidentka Asociace na ochranu práv pacientů (AOPP).

Podle AOPP je důležité, že pacienti budou mít zastoupení v rozhodovacích procesech. Nominovat do poradních orgánů bude moci nezisková pacientská organizace sdružující pacientské organizace. „Při nominaci však budeme limitováni tím, že nemůžeme nominovat pacienta, který je členem pacientské organizace podporované výrobcem léků či zdravotnických pomůcek. A těchto pacientských organizací je bohužel většina. Bereme však vážně veřejný příslib poslance Marka Krajčího, který se zasadí o zákonem ukotvené vícezdrojové nezávislé financování pacientských organizací,“ dodává Mária Lévyová.

Konec pacientů druhé kategorie

Podle Jany Pifflové Špankové, prezidentky pacientské organizace Nie rakovine, z analýz vyplývá, že Slovensku chybí většina onkologické inovativní léčby. Situace je podle ní tak špatná, že na některé typy nádorů nemáme ani jeden lék, který je jinde standardem. Slovenští lékaři měli dokonce problém zajistit pokračující léčbu i onkologickým pacientům z Ukrajiny, protože neměli ani ty léky, které má Ukrajina. „To se však změní a Slováci už nebudou pojištěnci druhé kategorie,“ ocenila schválení zákona Jana Pifflová Španková.

Výkonná ředitelka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) Iveta Pálešová se pro agenturu SITA vyjádřila, že novela zákona má potenciál několik věcí změnit. „Reálné dopady však budeme umět vyhodnotit až na základě samotné implementace novely zákona. Při sledování těchto dopadů budeme maximálně nápomocni a budeme sdílet naše data a zkušenosti,“ tvrdí Iveta Pálešová. AIFP dlouhodobě upozorňuje na slovenský problém s dostupností moderních, inovativních, léků, v čem je Slovensko stále na ocase Evropy, dokonce i ve srovnání se sousedními či balkánskými zeměmi.

Jozef Brezovský

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY