Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Diskuse o kompenzační vyhlášce by měla nastat až po vyhodnocení celého roku, myslí si ředitel FN Olomouc Havlík

V případě, že se ministerstvo zdravotnictví rozhodne vydat další kompenzační vyhlášku, měly by se vypořádat s rizikem zastropování výše úhrady s ohledem na zvýšenou průměrnou náročnost případů (Case Mix) právě z důvodu péče o covidové pacienty, říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Jakákoli debata o vyhlášce by však podle něj měla nastat až po zhodnocení celého roku.

Jak se v letošním roce vyvíjí produkce ve vaší nemocnici s ohledem na péči o pacienty s covidem?

Naší snahou je maximálně se vypořádat s odloženou elektivní péčí (výkonové úhradové segmenty). Aktuálně jsme na cca 95 procentech případů v porovnání s rokem 2019. U ostatní hospitalizační péče („paušál“) je naše výkonnost na úrovni 92 procentech počtu případů roku 2019.

Mělo by ministerstvo vydat kompenzační vyhlášku? Proč ano (proč ne)? Jaké by měla mít – podle Vás – parametry?

Diskusi o konkrétní podobě kompenzační vyhlášky, případně jejích parametrech, považujeme za předmětnou až po vyhodnocení celého roku, a to i s ohledem na obtížnější predikci vývoje nyní na podzim. Rozhodně by však bylo na místě, aby se kompenzační vyhláška vypořádala s rizikem zastropování výše úhrady s ohledem na zvýšenou průměrnou náročnost případů (Case Mix) právě z důvodu péče o covidové pacienty (a to cestou odstranění tzv. Cobb Douglasovy funkce ve výpočtu úhrad) a současně tato garantovala plnou úhradu péče o ukrajinské občany.

Kterých poskytovatelů by se měla kompenzační vyhláška týkat a proč? Jaké dopady by to mělo na vaši nemocnici, kdyby nebyla kompenzační vyhláška vydána?

Viz moje předchozí odpověď.                                      

Jaké jiné finanční hrozby pro zajištění zdravotní péče by mělo ministerstvo zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, případně vláda) prioritně řešit, případně jakým způsobem?

Energie a platové tabulky.

Cítíte nějaké ohrožení objemu a kvality zdravotních služeb, které poskytujete? Jaké?

Jsme připraveni se s nastalou mimořádně náročnou ekonomickou situací vypořádat tak, aby objem a kvalita zdravotních služeb nebyly nikterak ohroženy. Podstatné bude samozřejmě plně zabezpečit dodávky energií do nemocnic a také aby změny v platových tabulkách odpovídaly navýšení úhrad zdravotní péče dle úhradové vyhlášky.

Máte zajištěny dodávky energie (tepla, elektřiny a pod) na dobu po 1. lednu 2023?

Nákup elektrické energie a plynu je plně v gesci ministerstva zdravotnictví. Teplo zabezpečeno máme.

Máte uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky energií – za jakých podmínek a za jaké ceny?

Viz moje předchozí odpověď.

Jaký má dopad růst ceny energií na hospodaření vaší nemocnice?

V porovnání s „energeticky standardním rokem“ 2021 při aktuálně zastropovaných cenách elelektrické energie a plynu činí modelovaný nárůst nákladů cca 90 milionů korun.

-sed-