Pokud se podaří najít dobrý model kontroly trhu s konopnými produkty, tak preventivní dopady budou efektivnější, je přesvědčený národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Foto: Radek Čepelák

Národní protidrogový koordinátor chce otevřít diskusi o vzniku přísně regulovaného trhu s konopím

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce zahájit debatu o vzniku přísně regulovaného trhu s konopím. Současný prohibiční přístup podle něj jen etabloval černý trh s látkou, jejíž společenská nebezpečnost je podle odborníků neporovnatelně nižší než u ostatních omamných a psychotropních látek. Chystá konkrétní návrh pravidel, na jehož přípravě by se ráda podílela Pirátská strana. Záměr také podporuje předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS). Změně současného stavu naopak není nakloněn ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil věří, že přísně regulovaný trh s konopím přinese větší možnosti prevence a kontroly než současný, podle něj, prohibiční přístup. „Ten se ukazuje jako ne zcela účinný,“ prohlásil včera na kulatém stole Think tanku Racionální politiky závislostí a dodal: „Pokud najdeme dobrý model kontroly, tak preventivní dopady budou efektivnější, a zároveň snížíme negativní dopady represe.“ Podle něj se nabízí prostor především v regulaci výroby a prodeje produktů z konopí a návrh možné legislativní úpravy se připravuje.

Podle člena Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a psychiatra Pavla Béma je otevření takové debaty legitimní, a to hned z několika důvodů. „Konopí není heroin,“ tvrdí Bém s tím, že je třeba přemýšlet v kontextu ostatních psychoaktivních látek. „Musíme se také podívat, jak to z hlediska škod vypadá s alkoholem či tabákem. To jsou legální látky, které ale způsobují řádově větší škody než konopí, a to jak na zdraví, tak na sociálních aspektech života i v ekonomice,“ zdůraznil. A tomu by měla odpovídat i příslušná legislativa.

Navíc tu v současné době existuje i společenská poptávka. To koneckonců potvrzuje vládní angažmá Pirátské strany, jež otevřeně debatu o uvolnění regulace pěstování a držení produktů z konopí pro osobní potřebu prosazuje. „Je proto naprosto legitimní připravit příslušný návrh s otázkou na vládu a zákonodárce – chcete nebo nechcete“, pokračuje Bém s tím, že jedině na základě konkrétního návrhu a jasných dat lze otevřeně diskutovat o jeho výhodách či nevýhodách z hlediska zdraví, bezpečnosti i národní ekonomiky.

Přišel čas. Nebo ne?

Právě Piráti nechali zpracovat širokou dopadovou studii, která měla zanalyzovat dopady regulace trhu s konopím. Podle Janky Michailidu jsou její výsledky jednoznačné: „Pokud se chceme zaměřit na zvyšování efektivity prevence, snižování prevalence problémového užívání či dostupnosti pro děti, tak přísně regulovaný trh s konopím, který umožní dospělým přístup k bezpečnému produktu a bude zdaněn, a tyto peníze budou použity na další prevenci a snižování rizik, je tou nejlepší cestou,“ konstatovala Pirátka. Souhlasí však, že tak zásadní změny se neobejdou bez alespoň základní politické shody.

Podpora jí patrně nebude scházet minimálně v Senátu. Předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS) je totiž přesvědčen, že „čas k debatě o pravidlech pro přísně regulovaný trh s konopím skutečně nastal“, jak prohlásil.

Tím si nicméně není vůbec jistý ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Podle něj je současná regulace již dnes významně nakloněna ve prospěch držení malého množství a cesta, kterou si Česká republika vyšlapala s poslední legislativní úpravou léčebného konopí, je ta správná. „V otázkách marihuany, resp. držení malých množství a nakládání s ní, jsme jednou z nejliberálnějších zemí v schengenském prostoru. Proto se domnívám, že jednostranná, a možná i neuvážená, změna by nám přinesla negativní externality, které vidíme v zemích, jež se touto cestou vydaly,“ je přesvědčený Frydrych.

Podle něj má Česko nastavený funkční systém zesilujících sankcí, které začínají přestupkovým řízením a končí řízením před soudem. „Domnívám se, že trestní represe u nás přepínána není. Tím ale nechci říci, že by v jednotlivých případech nedošlo k pochybením, které soudy vyšších stupňů následně revokovaly,“ dodává s odkazem na případ Miroslava Koláčného, v minulosti odsouzeného, a následně soudem vyšší instance osvobozeného, za výrobu konopné masti.

Zásadním omezením jsou podle Frydrycha mezinárodní závazky, které platí pro Českou republiku stejně jako pro ostatní signatáře příslušných úmluv. „Ty nás zavazují k tomu, abychom postihovali držení jakéhokoli množství této drogy,“ tvrdí brigádní generál. S tím však nesouhlasí Michailidu, podle níž se zmíněná dopadová studie věnuje i této problematice a problém v tom nevidí: „Nedovolené užívání tu (i v případě regulovaného trhu) stále bude a nad tím ostatním bude mít stát kontrolu,“ uvedla v závěru.

Helena Sedláčková