Ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák. Foto: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Ředitel FN USA Vajdák: V roce 2023 očekáváme téměř dvojnásobný nárůst plateb za elektřinu, plyn a teplo

Nevydání kompenzační vyhlášky by pro Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně znamenalo zatížení na straně nákladů ve výši nižších desítek milionů korun, říká ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. To by spolu s růstem cen energií a dalších nákladů, které úhradová vyhláška pro příští rok pokryje jen z části, vedlo například k útlumu investičních aktivit, uvedl v anketním rozhovoru Zdravotnického deníku.

Jak se v letošním roce vyvíjí produkce ve vaší nemocnici s ohledem na péči o pacienty s covidem?

Na začátku roku to vypadalo všelijak. Stále jsme se potýkali s pandemií a jejími dopady na péči v nemocnici. Na jaře se to zlomilo a v současné době doháníme plánované výkony zejména v oblasti chirurgie, ortopedie či intervenční kardiologie. V tuto chvíli mohu říct, že překročíme výkonnost roku 2019.

Mělo by ministerstvo vydat kompenzační vyhlášku? Proč ano (proč ne)? Jaké by měla mít – podle Vás – parametry?

Připravovaná vyhláška by měla pokrývat zejména zvýšené náklady související s pacienty s nemocí covid-19.

Kterých poskytovatelů by se měla kompenzační vyhláška týkat a proč? Kterých nikoliv?

Jak jsem již zmínil, pokud by vyhláška zahrnovala proplacení nákladů spojených s pandemií koronaviru, pak by se měla týkat zejména těch, kteří těmto pacientům poskytovali péči.

Jaké dopady by to mělo na vaši nemocnici, kdyby nebyla kompenzační vyhláška vydána? Jaká byste museli přijmout opatření?

Znamenalo by to pro nás zatížení na nákladové straně ve výši nižších desítek milionů korun. To by se projevilo například utlumením investičních aktivit v příštím roce.

Jaké jiné finanční hrozby pro zajištění zdravotní péče by mělo ministerstvo zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, případně vláda) prioritně řešit, případně jakým způsobem?

Určitě to, co se dotýká každého z nás, tedy rostoucí ceny energií a tepla. V roce 2023 očekáváme takřka dvojnásobný nárůst plateb za elektřinu, plyn a teplo, ve finančním vyjádření jde cirka o 100 milionů korun. Stejně tak zvyšování inflace se určitě projeví v cenách materiálu, zdravotních pomůcek a služeb. Věřím tomu, že úhradová vyhláška pokryje tyto náklady alespoň z nějaké části. Jsem také pro zvyšování a dorovnání základních sazeb, stále jsou velké rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi v platbě za diagnózu.

Cítíte nějaké ohrožení objemu a kvality zdravotních služeb, které poskytujete? Jaké?

Snad jen kdyby nějak raketově vzrostly náklady a nerostly by stejným tempem příjmy. Pak bychom logicky musely přijmout některá úsporná opatření i v oblasti objemu zdravotních služeb.

Máte zajištěny dodávky energie (tepla, elektřiny a pod) na dobu po 1. lednu 2023?

Jsme přímo řízená organizace MZ ČR, takže čekáme na zajištění ze strany ministerstva.

Máte uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky energií – za jakých podmínek a za jaké ceny?

Jak jsem zmínil, to zajišťuje ministerstvo.

Jaký má dopad růst ceny energií na hospodaření vaší nemocnice?

Rostoucí ceny energií nás nutí uvažovat o změnách v investičním plánu na příští rok. Samozřejmě se snažíme o úspory již nyní, při rekonstrukcích stávajících budov, používání úspornějších energetických řešení a podobně.

-sed-