Foto: Poslanecká sněmovna ČR

Sněmovna schválila přesun evidence očkování z eReceptu do ISIN i právo Válkova rezortu nakupovat léky v krizi. ISIN dám do zákona, slíbil ministr

Sněmovna dnes podpořila návrh poslance Toma Philippa (KDU-ČSL), aby lékaři přestali zaznamenávat očkování do informačního systému eRecept a evidovali je v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). To se však začne dít, až bude ISIN ukotven legislativně, slíbil dnes šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Poslanci naopak nesouhlasili s právem ÚZIS nahlížet do systému eRecept. Šlo o pozměňovací návrhy k novele zákona o léčivech, kterou dnes Dolní komora schválila ve třetím čtení. Podpořila i další poslanecké návrhy týkající se složení etických komisí a pořizování léků při pandemiích.

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o léčivech z dílny rezortu zemědělství, která uvádí české předpisy do souladu s novými pravidly EU pro nakládání s veterinárními léky a medikovanými krmivy. A to včetně změny v evidenci očkování, která se má přesunout z informačního systému eRecept, jak to dnes ukládá zákon o léčivech, do centrálního vakcinačního registru, jednoho z modulů Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který lékaři začali naplňovat s počátkem očkování proti covidu-19 na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. První zmíněný systém provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), druhý Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Návrh o ISIN bude do konce roku, slíbil Válek

Poslanci však nepodpořili tu část návrhu, původně předloženého poslancem Tomem Philippem (KDU-ČSL), která umožňuje ÚZIS nahlížet do všech údajů uvedených v systému eRecept. To byla v minulosti nejvíce kritizováno kvůli obavám z porušení základních principů ochrany osobních údajů. Pochybnosti vyjádřil i Úřad pro ochranu osobních údajů. „Z dosavadní diskuze vyplynulo, že na tomto nepanuje široká shoda. To by mohlo ohrozit schválení zákona jako celku,“ vysvětlil zpravodaj návrhu Josef Kott (ANO). (Bližší podrobnosti o obsahu i dlouhé historii pozměňovacího návrhu zde.)

Poslanec za ANO Kamal Farhan, dlouhodobý kritik Philippova návrhu, v této souvislosti upozornil, že ISIN, na rozdíl od systému eRecept, nemá žádný zákonný podklad. „eRecept je zakotvený, má datovou stopu, víme, kdo a kdy tam nahlížel. V případě ISIN to neplatí,“ zdůraznil Farhan v rozpravě a připomněl, že tak zásadní návrh neprošel řádným připomínkovým procesem, ani projednáním ve výboru pro zdravotnictví.

„Chystám legislativu, která to dá do pořádku,“ reagoval na Farhanovy výtky ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Věřím, že do připomínkového řízení půjde do konce roku. Já nemohu za to, že to předchozí ministři neudělali,“ hájil se před poslanci. „Jednal jsem s Úřadem pro ochranu osobních údajů. K ostatním (částem pozměňovacího návrhu) mám kladné stanovisko. Teď bych vás chtěl požádat, abyste to podpořili. Ukončí se odesílání informací do registrů SÚKLu, mezitím připravíme zákon. A až bude připravený ten zákon, teprve začneme odesílat do registrů ISIN,“ slíbil ministr.

Nákup léků v krizi i fungování etických komisí

Poslanci naopak bez problémů podpořili další pozměňovací návrhy, které se dotýkaly rezortu zdravotnictví. Prvním z nich byl návrh Martiny Ochodnické (dříve Lisové, TOP 09), který přiznává ministerstvu zdravotnictví právo zajišťovat, ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem vlády, nákup a distribuci léků. Rezort by tak mohl činit buď přímo nebo prostřednictvím distributora. Stejně tak by mělo ministerstvo získat možnost flexibilně upravovat ceny a úhrady léků tak, aby se zajistila jejich široká dostupnost pro české pojištěnce.

Návrh reaguje na zkušenosti z pandemie covidu-19. Má umožnit pořízení léčivých přípravků, které by mohly na trhu chybět. Ministerstvo by mohlo novou pravomoc využít podle zdůvodnění v případě, že by nebylo možné zajistit dostupnost léčivých přípravků standardně.

Bez připomínek prošel u poslanců také poslední, již od počátku nekonfliktní a široce projednaný, ze zdravotnických pozměňovacích návrhů. Ten upravuje fungování etických komisí, jež posuzují a schvalují žádosti o klinická hodnocení.  

Tyto komise v současnosti fungují u poskytovatelů zdravotních služeb jako tzv. multicentrické etické komise, přičemž jejich roli má do dvou let plně převzít jediná Etická komise při SÚKL. Ta byla zřízena v souvislosti s novým nařízením EU o klinickém hodnocení jako nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví i osobami bez lékařského vzdělání, jehož členy jmenuje ministr zdravotnictví. Tento záměr však v současnosti naráží na kritický nedostatek potřebných odborníků. Návrh tedy nastavuje nový systém, který i nadále do posuzování zapojuje všechny stávající multicentrické etické komise.

Znění veterinární novely zákona o léčivech schválené dnes poslanci nyní dostane k posouzení Senát.

Helena Sedláčková