Foto: Pixabay

Europoslanci schválili další prvky tzv. zdravotní unie, která je odpovědí EU na pandemii

Evropský parlament (EP) dnes vyjádřil konečný souhlas se dvěma návrhy, jejichž cílem je zajistit efektivnější přístup Evropské unie ke zdravotnickým krizím. Europoslanci schválili obnovení a rozšíření mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a také soubor opatření týkající se koordinace boje proti přeshraničním zdravotním hrozbám. Oba body jsou součástí snahy vybudovat „evropskou zdravotní unii“ v reakci na pandemii covidu-19.

Evropská komise s iniciativou přišla na podzim roku 2020. Kromě dvou návrhů, o nichž se dnes hlasovalo, plán zahrnoval ještě posílení role Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), což parlamentem prošlo v lednu. EU také vytvořila Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je zajišťovat dodávky léků a zdravotnického materiálu.

Návrh o novém mandátu pro ECDC europoslanci schválili poměrem 542 hlasů ku 43. Chystané nařízení počítá s tím, že agentura bude spolupracovat s komisí i s členskými státy EU na přípravě krizových plánů nebo pomáhat s bojem proti nákazám na lokální úrovni. ECDC bude také pověřena vývojem digitálních platforem pro monitorování epidemií.

V návaznosti na červnovou dohodu s členskými státy dnes EP rovněž drtivou většinou hlasů schválil nová pravidla o postupu proti závažným přeshraničním hrozbám. EU si od nich slibuje zlepšení připravenosti, komunikace či společných nákupů léků pro případy propuknutí pandemie nemoci podobné covidu-19. Nová legislativa mimo jiné dává komisi pravomoc vyhlásit „mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví“, což by spustilo podporu ze strany ECDC a monitorování lékařských zásob.

„Nově přijaté předpisy jsou přímou odpovědí na přání 74 procent evropských občanů, podle nichž by se unie měla ve zvládání krizí více angažovat. Krůček po krůčku tak vzniká ‚evropská zdravotní unie‘,“ uvedla zpravodajka EP Véronique Trilletová-Lenoirová.

-čtk-