Foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Dopad růstu cen energií je letos 60 milionů korun, odhaduje ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant

Dlouhodobě vidím roli ministerstva zdravotnictví v optimálním nastavení pravidel pro vyváženost systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, říká ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant v anketě Zdravotnického deníku. Podle něj dosáhne v letošním roce dopad růstu cen energií na hospodaření nemocnice přibližně 60 milionů korun.

Jak se v letošním roce vyvíjí produkce ve vaší nemocnici s ohledem na péči o pacienty s covidem?

Výpadek produkce z počátečních měsíců roku 2022 se nám povedlo v průběhu prvního pololetí dohnat. A i v těchto měsících se nám daří produkci, zameškanou v souvislosti s epidemií covidu, dohánět. V letošním roce představují covidoví pacienti zhruba čtyři procenta všech hospitalizací, z toho čtyřicet procent této hospitalizace bylo primárně za jiným účelem než léčba covidu-19. Ambulantní produkce v letošním roce není covidem téměř dotčena.

Mělo by ministerstvo vydat kompenzační vyhlášku? Proč ano (proč ne)? Jaké by měla mít – podle Vás – parametry?

Ministerstvo zdravotnictví by mělo vydat kompenzační zákon, který by mu umožnil v případě potřeby kompenzační vyhlášku vydat. Rozhodnutí o vydání nebo nevydání by ale mělo padnout až poté, co bude známa skutečná produkce za rok 2022.

Kterých poskytovatelů by se měla kompenzační vyhláška týkat a proč? Kterých nikoliv?

Kompenzační vyhláška by měla řešit jakýkoliv segment, který je ohrožen výpadkem příjmů, a to vlivem významné nestandardní situace, jako je například pandemie.

Jaké dopady by to mělo na vaši nemocnici, kdyby nebyla kompenzační vyhláška vydána? Jaká byste museli přijmout opatření?

 V závislosti na vývoji situace operativně přijmeme taková opatření, abychom případnou nerovnováhu do konce kalendářního roku zvládli.  

Jaké jiné finanční hrozby pro zajištění zdravotní péče by mělo ministerstvo zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, případně vláda) prioritně řešit, případně jakým způsobem?

Momentálně je prioritní zajištění dodávek energií. A dlouhodobě vidím roli ministerstva zdravotnictví v optimálním nastavení pravidel pro vyváženost systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Cítíte nějaké ohrožení objemu a kvality zdravotních služeb, které poskytujete? Jaké?

I při zvýšených nákladech je naším prvořadým úkolem zajistit kvalitní a bezpečnou léčebnou péči pro naše pacienty a samozřejmě s tím související úhradu od zdravotních pojišťoven.

Máte zajištěny dodávky energie (tepla, elektřiny a pod) na dobu po 1. lednu 2023? Máte uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky energií – za jakých podmínek a za jaké ceny?

Dodávky nám zajišťuje ministerstvo zdravotnictví. Rok 2022 je zajištěn, příští rok je v řešení.

Jaký má dopad růst ceny energií na hospodaření vaší nemocnice?

V letošním roce přibližně 60 milionů korun.

-sed-