Foto: Pixabay

Sněmovní podvýbor: Šéf antimonopolního úřadu překvapil svými doporučeními a poslanci žádají SÚKL, aby se vyjádřil k porušování zákona

Generická preskripce, online prodej léků, přirážka pro distributory. To jsou některá doporučení, jimiž včera překvapil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna účastníky neveřejného zasedání sněmovního Podvýboru pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky. Jednání svolal předseda podvýboru poslanec Kamal Farhan. Podle informací Zdravotnického deníku včera také zazněla kritika na adresu ministerstva zdravotnictví a SÚKL kvůli tomu, že ignorují porušování zákona o léčivech.

„Dostupnost léků pro lidi v lékárnách a nemocnicích je potřeba zajistit i zvýšením férových a transparentních pravidel při dodávkách a distribuci léků. Na to si posvítíme na podvýboru Sněmovny, který jsem svolal,“ avizoval poslanec Farhan téma na svém Twitterovém účtu.  Jak si ověřil Zdravotnický deník zazněly na jednání podvýboru informace o porušování hospodářské soutěže i o nedodržování zákona o léčivech. Poslanci si k nim vyžádali další informace.

Překvapením včerejšího podvýboru bylo vystoupení předsedy ÚOHS docenta Petra Mlsny. Úřad totiž již přes rok provádí šetření ve farmaceutickém sektoru a všichni hráči na trhu jsou zvědaví k jakým závěrům dospěje. Zdravotnický deník poskládal z informací od několika zdrojů, nejdůležitější body jeho vystoupení. Petr Mlsna totiž představil první nástin doporučení, která se velmi pravděpodobně v nějaké formě ocitnou i v konečné podrobné zprávě o šetření ve farmaceutickém sektoru:

  • Zajistit dostupnost relevantních dat (Mlsna prohlásil, že dostat se k nim je „nadlidský úkol“).
  • Předpisovat a poptávat léky (ve výběrových řízeních) podle účinné látky (předepisování účinné látky a nikoliv názvu konkrétního léčivo přípravku se označuje jako generická preskripce a nebyla dosud u nás zavedena zejména pro nesouhlas lékařů – pozn. redakce).
  • Podpora online prodeje léků, a to i na předpis hrazených z veřejného pojištění (jako nástroj zvýšení konkurence, což ale na místě zpochybnili přítomní lékárníci, podle nichž naopak tento krok povede k omezení soutěže, protože jenom posílí vertikální propojení od výrobce přes distributora až po kamennou a online lékárnu).
  • Pobídky českým výrobcům k vlastní produkci léků, zejména biosimilarních léčiv.
  • Je třeba zastropovat přirážku za obchodní výkon u distributora, jinými slovy oddělit přirážku lékárny a distributora (tradičně kontroverzní téma).
  • Zavést emergentní systém, který by řešil dodávky léků do každé lékárny a předcházel jejich výpadkům.

ÚOHS bude pečlivě zvažovat všechny fúze a akvizice. Mlsna také připomněl, že se zaměří na veřejné zakázky s tím, že už vydal metodické doporučení, které zlepšuje předvídatelnost jeh rozhodnutí. ÚOHS představil tento materiál už před několika měsíci a pro nákup léků v něm doporučuje zavést robustní tzv. dynamický nákupní systém. Předseda Mlsna včera na podvýboru údajně důrazně vzkázal, že už „přestala tolerance nezadávání zakázek“ v oblasti léčivých přípravků.

Zákon je prý nevymahatelný, poslanci chtějí vysvětlení

Na jednání podvýboru vystoupil také právní zástupce Unie distributorů léčiv Jan Strelička, který upozornil na skutečnost, že není stále dodržována ta část Zákona o léčivech, která definuje chráněný distribuční kanál. Výrobci léků (resp. držitelé rozhodnutí o registraci) jsou ze zákona povinni dodávat léky každému distributorovi, který se přihlásí k povinnosti veřejné služby.  Jenže v praxi je zákon ignorován. Někteří výrobci tak nedodávají část svých produktů všem velkodistributorům, kteří u nich učinili objednávku, a část distributorů nedodává léky všem lékárnám. Problém má už i celoevropský rozměr, a dokonce existuje snaha změnit evropskou legislativu tak, aby  distributoři, kteří se zavážou k povinnosti veřejné služby, měli zaručeno, že jim výrobci léků skutečně své přípravky dodají, více jsme psali zde.  

Strelička včera kritizoval postoj státních úřadů, tedy ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), které rezignovaly na vymáhání zákona s tím, že je podle nich „nevymahatelný“. Takový přístup se nelíbil ani přítomným poslancům, kteří schválili usnesení podvýboru, v němž se obracejí na Státní ústav pro kontrolu léčiv žádají a žádají o vyjádření k informacím o porušování zákona o léčivech a tím i narušování hospodářské soutěže.  

Tomáš Cikrt